Brede vorming

Brede vorming wordt door onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van vernieuwingsonderwijs en -scholen ruim opgevat. De opvattingen variëren van algemene vorming (Bildung) en 21st century skills (voorbereiden op de toekomst) tot sociaal-emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling en persoonlijke groei. Dit beeld wordt bevestigd door een inventariserende studie dat door onderzoekers van het Kohnstamminstituut in 2012 is uitgevoerd. Daardoor wordt brede vorming een containerbegrip dat alles lijkt te omvatten wat de CITO niet meet. 

In deze onderzoekslijn gaan we in op de vraag hoe brede vorming kan worden begrepen en op welke manier het vernieuwingsonderwijs kan bijdragen aan het ondersteunen en stimuleren daarvan.

Doel

Doel van de onderzoekslijn is drieledig: (a) inzicht in de visie van onderwijsprofessionals omtrent de pedagogisch-didactische realisatie van brede vorming, (b) het ontwerpen en uitvoeren van lessenreeksen samen met vernieuwingsscholen (leerkrachten van basisscholen en docenten van voortgezet onderwijs scholen) en het onderzoeken van de opbrengsten daarvan, (c) de ontwikkeling van een meetinstrument om brede vorming en opbrengsten daarvan in kaart te brengen en (d) onderzoek naar leerlingenparticipatie.

a) De visie van onderwijsprofessionals omtrent de pedagogisch-didactische realisatie van brede vorming in het vernieuwingsonderwijs 
b) Onderzoek naar de opbrengsten van groepsgewijs probleem oplossen 
c) Ontwikkeling voor een meetinstrument voor het in kaart brengen van brede vorming in het vernieuwingsonderwijs 
d) Leerlingenparticipatie

<< Terug