Onderzoek

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs is onderverdeeld in vier hoofdlijnen:

1. Onderwijseffectiviteit 
2. Leraren leren 
3. Brede vorming 
4. Zelfsturend leren

Patrick Sins over het onderzoek van het lectoraat