Achtergrond

Het begon met dalton

Sinds 2006 draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling en inzet van onderwijswetenschappelijke inzichten. Aanvankelijk lag de focus op het verhogen van de kwaliteit van het daltononderwijs en verdere professionalisering van leraren in de daltonpraktijk. Door grondig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek hebben we gedurende de jaren een grote kennisbasis ontwikkeld. Deze kennisbasis bevat alle inzichten en informatie over hoe doelmatig onderwijs kan worden gerealiseerd. Op leerling-, leraar- en schoolniveau.  

Dalton, jenaplan, freinet en Vereniging Bijzondere Scholen

Gedurende de huidige lectoraatsperiode (2015-2021) wordt de opgedane kennis beschikbaar gesteld voor alle vernieuwingsscholen. De intensieve samenwerking met het lectoraat van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) en de daltonscholen is uitgebreid naar vernieuwingsscholen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV), de Freinet-beweging en de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Het lectoraat bedient hiermee driekwart van het totale aantal vernieuwingsscholen. De mogelijkheden om gezamenlijk praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te doen zijn dan ook veelbelovend. Het uiteindelijke resultaat is dat het vernieuwingsonderwijs wordt geïnformeerd en verbeterd.

Onderzoekslijnen

Door veranderingen in het vernieuwingsonderwijs is er behoefte aan nieuw praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. In overleg met de NDV, NJPV, Freinet-beweging en het VBS is dit onderzoek verdeeld in vier hoofdlijnen:

  1. Onderwijseffectiviteit
  2. Leraren leren 
  3. Brede vorming 
  4. Zelfsturend leren

<< Terug

Foto education Daltononderzoek