Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) Deventer

Rooster

De klassenindeling en het rooster voor de eerste week krijg je op de introductiedag. De klassenindeling en het (vervolg)lesrooster vind je daarna op MijnSaxion.nl. MijnSaxion is een portal, van waaruit je bij alle belangrijke informatie komt. Op de introductiedag maak je kennis met de inhoud en werkwijze van MijnSaxion.

Boekenlijst

De studieboekenlijsten voor deeltijd 2-3 jarig en deeltijd 4 jarig vind je als download op deze pagina. V is Verplicht, A is Aanbevolen. Je kunt bij veel titels kiezen voor de papieren uitgave of e-book. Op de lijst staan de ISBN’s (bestelnummers) van de papieren uitgaven. Je kunt je boeken bij verschillende leveranciers bestellen. Saxion studenten bestellen hun boeken doorgaans via Studystore.nl.

We willen je attenderen op de volgende zaken over de aanschaf:

  • Als je kiest voor een tweedehands exemplaar, let dan op de juiste druk, overleg bij twijfel met de docent
  • Let er ook op of daar een toegangscode tot een online studiehulp bij zit en of die code nog bruikbaar is
  • Digitale studieboeken kun je aanschaffen via http://bookshelf.nl/
  • Let bij de aanschaf van digitale boeken erop of het boek daadwerkelijk je eigendom wordt en je het boek kunt downloaden. Soms is er namelijk ook sprake van licenties of huur voor een bepaalde periode
  • Digitale boeken voor bijvoorbeeld de minoren vind je niet altijd op Bookshelf. Je kunt ze zelf zoeken op internet of wellicht hebben de docenten weblinks van de betreffende titels
  • NB: Op de boekenlijsten staat bij "Wetenschap en techniek op de bassischool" een verkeerde prijs. De juiste prijs is € 29,50.

Voor je begint; toelatingstoetsen en Summercourse

Voor havisten en mbo’ers gelden aanvullende toelatingseisen voor de pabo. Wie niet aan de eisen voldoet moet toelatingstoetsen maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Kijk hiervoor op goedvoorbereidnaardepabo.nl. Voor de summercourses Aardrijkskunde en Natuur & Techniek vind je de boekenlijst bij de downloads aan de rechterkant.

Voor de Summercourses Aardrijkskunde en Natuur & Techniek vind je de boekenlijst bij de downloads op deze pagina.

Stage

Elke aankomende student krijgt vooraf een verplichte studiekeuzecheck (intake). Tijdens het intakegesprek van de pabo vul je jouw stagewensen in op het stageformulier. In de eerste weken van de opleiding krijg je meer informatie over de stage en je stageplek.

Netwerk

Saxion beschikt over een draadloos netwerk. Met een daarvoor geschikte laptop of tablet kun je overal in het gebouw inloggen en gebruikmaken van internet. Ook vind je op veel plaatsen oplaadpunten voor je accu, waaronder het Paboplein op de 4e verdieping: de ontmoetingsplek voor pabostudenten en docenten in Deventer.

Introductie en start onderwijs deeltijd - donderdag 31 augustus

De introductieavond, zowel voor de 2-, 3- en 4-jarige deeltijdroute vindt plaats op donderdag 31 augustus van 18.15-21.00 uur. De ontvangst is in de centrale hal van Saxion Deventer. Op deze avond maak je kennis met je medestudenten en de medewerkers van de pabo en wordt er praktische informatie gegeven over de studie. Het lesrooster van de eerste week wordt uitgedeeld. We sluiten de avond af met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

We bieden de volgende deeltijdvarianten aan:

  • De 2-jarige route: op dinsdagmiddag /- avond (11.45-21.30)
  • De 3-jarige route: op dinsdagmiddag / -avond (11.45-21.30)
  • De 4-jarige route: op dinsdagochtend/ -middag (9.15-18.00)

De lessen starten op 5 september Het rooster voor de eerste week wordt tijdens de introductiebijeenkomst uitgedeeld. Verder kun je in het nieuwe studiejaar het rooster per week vinden op MijnSaxion.nl.

Je kunt je tot 15 augustus aanmelden in Studielink voor de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (de pabo) bij Saxion in Deventer. Bij aanmelding na 1 mei heb je geen automatisch toegangsrecht tot de opleiding. Ook als je verder aan alle wettelijke toelatingseisen voldoet. Dit betekent dat de opleiding je eventueel mag weigeren op basis van de uitkomst van de verplichte studiekeuzecheck (intakegesprek).

Meld je zo vroeg mogelijk aan om niet in tijdnood te komen en tijdig te weten of je bent toegelaten.

Na je aanmelding in Studielink als pabostudent krijg je een uitnodiging voor de genoemde studiekeuzecheck (intakegesprek).

Lees hier meer over de studiekeuzecheck.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met één van ons:

Of bel het secretariaat van pabo Deventer: 088 019 3658

Wil je meer lezen over het beroep leraar basisonderwijs en hoe de opleiding eruit ziet? Ga naar de opleidingswebsite van pabo Deventer.

Hartelijke groeten en tot ziens in september.

Gerry Oldegbers (teamleider deeltijd)
Paul Hilferink en Sam Moeke  (teamleiders pabo)