Collegegeld

Voor het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen. Het wettelijk collegegeld is lager. Je betaalt wettelijk collegegeld, als je voldoet aan de volgende eisen die het ministerie heeft gesteld:

1) Je hebt de Nederlandse nationaliteit, die van een ander EU/EER-land, van Zwitserland of Suriname, én
2) Je hebt niet eerder (na 1991) een diploma in het hoger onderwijs behaald*

Hoeveel moet ik betalen?

Ga je een bacheloropleiding of Ad-programma doen? Kijk dan op de pagina met de collegegeldtarieven voor bacheloropleidingen en Ad-programma's.

Ga je een masteropleiding doen? Kijk dan op de pagina met de collegegeldtarieven voor masteropleidingen.

Als je een technische studie gaat volgen, kun je in aanmerking komen voor een Sanderinkbeurs.

Hoe moet ik betalen?

Je machtigt Saxion om het collegegeld af te schrijven door een machtigingsformulier te ondertekenen. Het is niet mogelijk om het collegegeld via de bank over te maken of door een werkgever te laten betalen. 

Klik hier voor meer informatie over hoe je bij Saxion collegegeld kunt betalen.

In het regeerakkoord staat dat het collegegeld voor eerstejaars wordt gehalveerd. Wanneer hoor je hier meer over?

Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Wanneer hierover meer nieuws is, vind je dat op Rijksoverheid.nl

Ingeschreven voor twee studies

Als je een eerste inschrijving hebt bij een hogeschool of universiteit en daar wettelijk collegegeld betaalt, kun je bij Saxion kosteloos een tweede inschrijving doen. Je moet dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld van de hogeschool of universiteit waar je collegegeld betaalt, inleveren bij de Studentregistratie van Saxion. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het betalen van wettelijk collegegeld, dan moet je voor een tweede inschrijving bij Saxion altijd instellingscollegegeld voldoen.

*Uitzondering instellingscollegegeld tweede opleiding

Als je al een diploma hebt behaald zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld mag betalen: 

1) Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet op het gebied van onderwijs of zorg.
2) Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet, mag je na het behalen van het diploma voor de eerste opleiding, de tweede opleiding afmaken tegen instellingscollegegeld dat gelijk is aan het wettelijk collegegeld. Let op: je inschrijving voor de tweede opleiding mag niet onderbroken worden.

Afbeelding studenten op een rij