Tarieven bachelors en Ad's

Voor het volgen van een bacheloropleiding in het hoger onderwijs moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen.

Voor masteropleidingen van Saxion zijn andere collegegeldtarieven vastgesteld

Collegegeldtarieven bacheloropleidingen en Ad-programma's studiejaar 2017-2018

 

Omschrijving tarief Bedrag Voor wie
     
Wettelijk collegegeld
(voltijd, deeltijd en duaal)

Uitgezonderd PABO deeltijd
€ 2.006,-


€ 1.690,-
Studenten met een EU/EER-nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald.
     
Instellingscollegegeld* graad behaald

Uitgezonderd BK5
€ 5.500,-


€ 2.450,-
Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald.
     
Instellingscollegegeld* niet
voldaan aan eisen nationaliteit
€ 7.800,- Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit
     
Instellingscollegegeld* vluchtelingenstudenten via UAF € 2.006,- Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF)

* Klik hier voor uitleg over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld

Afbeelding studenten op een rij