Tarieven bachelors en Ad's

Voor het volgen van een bacheloropleiding in het hoger onderwijs moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen.

Voor studiejaar 2017-2018 is op dit moment alleen het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.006,-. Zodra de bedragen voor instellingscollegegeld bekend zijn worden deze hier geplaatst.

Voor masteropleidingen van Saxion zijn andere collegegeldtarieven vastgesteld

Collegegeldtarieven bacheloropleidingen en Ad-programma's studiejaar 2016-2017

 

Omschrijving tarief Bedrag Voor wie
     
Wettelijk collegegeld
(voltijd, deeltijd en duaal)

Uitgezonderd PABO deeltijd
€ 1.984,-


€ 1.590,-
Studenten met een EU/EER-nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald.
     
Instellingscollegegeld* graad behaald

Uitgezonderd BK5
€ 5.400,-


€ 2.250,-
Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald.
     
Instellingscollegegeld* niet
voldaan aan eisen nationaliteit
€ 7.800,- Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit
     
Instellingscollegegeld* vluchtelingenstudenten via UAF € 1.984,- Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF)

* Klik hier voor uitleg over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld

Afbeelding studenten op een rij