Tarieven bachelors en Ad's

Voor het volgen van een bacheloropleiding in het hoger onderwijs moet je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld betalen.

Voor masteropleidingen van Saxion zijn andere collegegeldtarieven vastgesteld

Collegegeldtarieven bacheloropleidingen en Ad-programma's studiejaar 2018-2019

Voor 2018-2019 is op dit moment alleen het wettelijk collegegeld vastgesteld. Dit bedraagt € 2060,-. De instellingscollegegelden en uitzonderingen moeten nog vastgesteld worden. Dit gebeurt in maart 2018. Daarna plaatsen we ook die bedragen op deze website.

Collegegeldtarieven bacheloropleidingen en Ad-programma's studiejaar 2017-2018

     
Wettelijk collegegeld    
Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Wettelijk collegegeld
(voltijd, deeltijd en duaal)

Uitgezonderd Pabo deeltijd
€ 2.006,-€ 1.690,-
Studenten met een EU/EER-nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen').
     
Instellingscollegegeld    
Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Instellingscollegegeld: graad behaald

Uitgezonderd BK5
€ 5.500,-


€ 2.275,-
Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen').
     
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit € 7.800,- Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit
     
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF € 2.006,- Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF)

Klik hier voor uitleg over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld

Uitzonderingen

De student betaalt ook wettelijk collegegeld als hij:

  • al wel een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland heeft gehaald, maar voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (Pabo) of gezondheidszorg (Verpleegkunde of Fysiotherapie) volgt.
  • een tweede opleiding is gestart tijdens een eerste opleiding en deze ononderbroken heeft gevolgd.

Saxion Next

Het collegegeld voor opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen. Lees meer

Afbeelding studenten op een rij