Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Op zoek naar een moderne en brede bedrijfskundige managementopleiding? Bij de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER van Saxion in Enschede word je in vier jaar tijd opgeleid tot bedrijfskundig professional.

De opleiding Bedrijfskunde

Een probleem in een bedrijf is vaak veelomvattend waardoor er vanuit meerdere invalshoeken wordt gekeken naar een oplossing. Bij Bedrijfskunde MER leer je bestuurskundige, economische en juridische invalshoeken met elkaar te combineren om dergelijke complexe vraagstukken op te lossen. Daarnaast kijk je vanuit een brede visie naar organisaties met de focus op vernieuwing van bedrijfsprocessen om te ontdekken hoe organisaties in elkaar steken en hoe je de processen kunt verbeteren. Ook weet je hoe je innovaties vermarkt en bedrijven voorziet van juridisch advies.

Wat leer je?

Bedrijfskunde MER is een brede managementopleiding op juridisch en economisch terrein, waarbij je leert vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te bestuderen. Daarbij komen zowel interne als externe processen aan bod. Je verdiept je in samenwerkingen met contractpartijen (klanten en leveranciers) en gaat hands-on aan de slag met de strategiebepaling van een organisatie. Daarnaast volg je vakken als marketing, bedrijfseconomie, managementvaardigheden en bedrijfs-, ondernemings- en arbeidsrecht. Thema’s als business development, bedrijfsprocessen en innovatie krijgen in het bijzonder aandacht. Met de keuze van je stageplaats en het bedrijf waar je afstudeert, geef je een eigen invulling (en daarmee specialisatie) aan de studie.

De opleiding Bedrijfskunde MER versneld doorlopen als vwo'erde les evalueren

Voor vwo'ers is er een speciaal traject, waarmee je de opleiding Bedrijfskunde MER in drie jaar kunt doorlopen.

Bedrijfskunde in cijfers

Startmoment: september en februari
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 30%
Studieloopbaanbegeleiding: 15%

Voor meer feiten download de factsheet!

Jij bent betrokken bij het begeleiden van verbeterprocessen of het opzetten van nieuwe initiatieven in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij andere maatschappelijke organisaties.

Beroepen voor bedrijfskundigen

Als afgestudeerde van de opleiding Bedrijfskunde kun je op diverse functies solliciteren binnen het bedrijfsleven en de overheid. Waar je gaat werken, is afhankelijk van jouw persoonlijke interesses. Zo kun je aan de slag gaan als projectleider bij een verzekeraar of als consultant bij een bank. Daarnaast doen veel organisaties steeds vaker beroep op je met de vraag om innovaties te vermarkten en ze van juridisch advies te voorzien. Kortom, jij kunt veel kanten uit met jouw bedrijfskundige kennis.

Na de studie Bedrijfskunde kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • accountmanager/relatiebeheerder bij banken en verzekeraars;
 • economisch beleidsmedewerker bij een afdeling van een gemeente;
 • junior adviseur beleggingen;
 • projectleider bij uiteenlopende organisaties;
 • beleidsmedewerker grondzaken en ruimtelijke ordening bij een gemeente of adviesbureau;
 • of als medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie op een afdeling personeel en organisatie.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Waar je gaat werken met jouw bachelor Bedrijfskunde op zak, hangt af van jouw persoonlijke interesses. Je kunt zowel in de publieke als in de privésector aan de slag.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Bedrijfskunde?

Heb je plannen om door te studeren na je hbo-opleiding Bedrijfskunde? Dat kan! Denk bijvoorbeeld aan de masteropleidingen van Universiteit Twente: Business Administration,, Communication Studies, Educational Science & Technology, European Studies en Public Administration.

   Toelatingseisen 2016/2017

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Om te kunnen beginnen met de opleiding Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht), moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Maatschappijwetenschappen of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Maatschappijwetenschappen of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt behaald, moet je, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of,
  - toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie.

  Voor het vak Maatschappijwetenschappen wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of,
  - toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie.

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Maatschappijwetenschappen of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Maatschappijwetenschappen of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt behaald, moet je, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of,
  - toets Management&Organisatie.

  Voor het vak Maatschappijwetenschappen wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of,
  - toets Management&Organisatie.

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Ruud Schokker BKM"We hebben net ons werkstuk ingeleverd voor het thema ‘Managen’. Het was ontzettend interessant en we hebben veel opgestoken van de interviews die we hebben afgenomen met mensen uit de praktijk. Ook hebben we veel geleerd van het samenwerken, afspraken maken en schrijven van het werkstuk. Binnenkort moeten we dat werkstuk presenteren, daarna gaan we met z’n allen de stad in om het te vieren. Gaaf!"

  Ruud Schokker | tweedejaars student Bedrijfskunde MER
   

  Marlies Kamphuis“Het laatste halfjaar van je HBO-carrière: laten zien wat je geleerd hebt en bewijzen dat je klaar bent voor het ‘echte’ bedrijfsleven. Ik neem je graag mee, vanaf mijn zoektocht naar een afstudeeropdracht tot aan het ondertekenen van mijn diploma.

  Bedrijfskunde MER is een brede opleiding. Zoals velen koos ik hiervoor omdat ik nog niet precies wist wat ik wilde. De minor Internetmarketing wekte mijn interesse. Toen ik een afstudeerplek zocht, kwam ik via Stageplaza.nl terecht op de site van Kees Smit Tuinmeubelen. Het online karakter van de afstudeeropdracht sprak mij aan en ik reageerde. Na een aantal dagen werd ik positief verrast met een belletje en de vraag of ik mijn brief in een gesprek wilde toelichten. En of ik dat wilde! Na een goed gesprek tekende ik mijn stagecontract en ging ik van start.

  Met meer dan 500 verschillende tuinsets is Kees Smit Tuinmeubelen de grootste tuinmeubelaanbieder van Europa. De organisatie streeft naar een perfecte serviceverlening. Via een online enquête onderzocht ik hoe klanten bij Kees Smit Tuinmeubelen terechtkomen, hoe zij zich oriënteren en hoe tevreden klanten zijn over het producten- en dienstenaanbod. Door ‘s ochtends bezig te zijn met mijn scriptie en ‘s middags voor de afdeling te werken, leerde ik het bedrijf goed kennen. Deze combinatie van afstuderen en meewerken kan ik iedereen aanraden! Het werkt positief op het schrijven van je scriptie omdat je veel meer diepgang krijgt. Daarnaast leer je je collega’s en de systemen binnen de organisatie beter kennen. Mijn onderzoek leverde verrassend veel respons op en ik adviseerde de organisatie hoe ze de klanttevredenheid naar een hoger niveau kunnen tillen. Ik haalde een acht en toen mijn stageperiode afliep kreeg ik zelfs een baan aangeboden omdat het van beide kanten klikte. Dat had ik van tevoren niet verwacht… Nu werk ik met veel plezier op de afdeling Online, ik leer elke dag meer en breng de theoretische kennis in praktijk!“

  Marlies Kamphuis | alumnus Bedrijfskunde MER

  Bij de studie Bedrijfskunde MER start je breed en eindig je als specialist. In vier jaar tijd maak je kennis met alle facetten binnen de opleiding.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar oriënteer je je op het Bedrijfskunde MER-werkveld. Je werkt aan opdrachten en volgt vakken als bedrijfskunde, marketing, organisatiekunde, bedrijfsrecht, bedrijfsadministratie en communicatievaardigheden.

  Tweede jaar

  Het tweede jaar staat in het teken van verdieping. Je verdiept je in de materie, leert wat er komt kijken bij het oprichten van een onderneming en krijgt inzicht in bedrijfskundige processen. Het thema ‘Onderneming en Omgeving’ staat centraal.

  Top Talent Programma

  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  In het derde jaar ga je een half jaar op stage. Dat kan zowel in Nederland als in het buitenland. Na je stage start je met colleges op school. Het eerste thema dat je behandelt, is ‘Strategisch Management’. Gedurende het tweede thema ‘Organisatie in Beweging’ leer je dat bijna alle organisaties geconfronteerd worden met een toenemende dynamiek en complexiteit.

  In het laatste jaar van je opleiding specialiseer je je door onderzoek te doen of een minor te volgen. Tot slot werk je aan een afstudeeropdracht bij een bedrijf of organisatie: gedurende zes maanden doe je zelfstandig onderzoek waarna je jouw resultaten presenteert. Zo laat je zien dat je klaar bent voor de praktijk.

  Benieuwd naar welke vakken je gaat volgen? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Ga voor aanmelden naar het tabblad Proefstuderen.

   

  Is Bedrijfskunde MER iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Bedrijfskunde MER kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig?
  Heb je vragen over de meeloopdag? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.