Integrale Veiligheidskunde (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur4 jaar

Veiligheid stad plannenWil je weten wat er komt kijken bij de aanpak van sociale onveiligheidsproblemen in grote gebouwen of bij het vervoer van gevaarlijke stoffen? Bij Integrale Veiligheidskunde van Saxion maak je in vier jaar tijd kennis met alle facetten van veiligheid.

De opleiding Integrale Veiligheidskunde

Veiligheid is een steeds belangrijker thema. Voor banken, elektriciteitscentrales, treinstations, noem maar op.  De handhaving van veiligheid vraagt om gezamenlijke inspanning van een groot aantal maatschappelijke partners zoals politie, brandweer, douane en overheid. Maar denk ook aan buurtorganisaties, verzekeringsmaatschappijen en woningbouwverenigingen. De hbo-studie Integrale Veiligheidskunde doet beroep op je zelfstandigheid en creativiteit voor het oplossen van praktische vraagstukken, waarbij de bestuurlijke en bedrijfsmatige kant van integrale veiligheid centraal staat.

Wat leer je?

Bij Integrale Veiligheidskunde leer je hoe je bijdraagt aan een organisatie van veiligheid en leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Je volgt vakken als recht, sociologie en criminologie. Je verbindt partijen met elkaar om er samen voor te zorgen dat mensen veilig kunnen wonen en werken.

Oriënteren in het eerste jaar

Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie. Je volgt een gezamenlijke propedeuse met studenten van Security Management. Je ontdekt het verschil tussen ‘safety’ en ‘security’ en maakt kennis met de maatschappelijke ontwikkelingen op dat gebied. Na het eerste jaar kies je zelf een vervolgroute: Security Management in Apeldoorn of Integrale Veiligheidskunde in Deventer of Enschede.

Hoe schrijf je je in?

Je schrijft je in Studielink in voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde die je volgt in Deventer of Enschede. Of je schrijft je in voor Security Management, een aparte studierichting binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde, die je volgt in Apeldoorn. Op alle drie locaties wordt dezelfde gezamenlijke propedeuse aangeboden. Na het eerste jaar maak je een definitieve keuze voor Security Management of Integrale Veiligheidskunde. Dat kan betekenen dat je in een andere plaats onderwijs krijgt, afhankelijk van jouw keuze.

Integrale Veiligheidskunde in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Je bent de professional die passende veiligheidsadviezen opstelt, projecten opzet en de uitvoering van het veiligheidsbeleid van A tot Z coördineert.

Beroepen voor Integrale Veiligheidskundigen

Als afgestudeerd Integrale Veiligheidskundige ben je professional op het gebied van integrale veiligheid en leefbaarheid. Je gaat aan de slag in de wereld van safety and security, risicobeheersing en crisiscommunicatie. Daarnaast kom je vraagstukken tegen op het gebied van openbare orde, arbo en milieu.

Kortom, je bent breed inzetbaar en kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • beleidsadviseur integrale veiligheid bij gemeente of politie;
 • beleidsmedewerker rampenbestrijding bij gemeente of brandweer;
 • wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid;
 • bestuurlijk juridisch medewerker van openbare orde;
 • veiligheidsconsultant bij een adviesbureau;
 • of als coördinator van evenementenbeveiliging.


Bij welke bedrijven kun je werken?

Je werkt vanuit advies-, beleid- en /of coördinerende functie bij bijvoorbeeld politie, brandweer, douane, securitybedrijven en overheden. Ook kun je aan de slag bij evenementen of megamanifestaties.

Doorstuderen na hbo Integrale Veiligheidskunde?

Wil je na Integrale Veiligheidskunde verder studeren? Dat kan! Denk bijvoorbeeld aan de master Public Administration (met specialisatiemogelijkheid Public Safety) van Universiteit Twente. Ook de master Besturen van Veiligheid van Vrije Universiteit Amsterdam is een interessante vervolgstudie.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Economie
  Natuur en Gezondheid (NG)Economie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Economie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Economie
  Natuur en Gezondheid (NG)Economie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Economie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer:      088 - 019 3773
  - Enschede:     088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  niet van toepassing 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
   

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Foto Sophie van der AalstSophie van der Aalst | Tweedejaars IVK

  ‘ Via een goede vriend hoorde ik van de opleiding IVK. Ik was direct enthousiast en heb me via een open dag laten informeren.Nu zit ik in het tweede jaar en het bevalt me allemaal erg goed. Voor een opdracht over jeugdcriminaliteit hebben we een politiefunctionaris geïnterviewd om meer te weten te komen over motieven van daders. Nu hopen we genoeg informatie te hebben om de uitkomsten van ons onderzoek te presenteren aan de klas.’

   

  Henk-Jan Ruiter | Derdejaars IVK
  ‘De docenten zijn actief betrokken bij je studie’

  Ik ben eigenlijk altijd bezig met veiligheid. Ik kijk waar bijvoorbeeld nooduitgangen zitten als ik ga stappen en vind het interessant om te zien hoe de crisiscommunicatie verloopt tijdens een ramp. Toen ik de open dagen en een meeloopdag had bezocht wist ik het zeker: Integrale Veiligheidskunde is de studie die bij me past!

  Groepsopdrachten
  Doordat we veel groepsopdrachten doen heb je veel contact met andere studenten. Na de lessen heb ik veel contact met andere studenten, vooral met degenen die ook in Enschede wonen. Met de docenten heb ik ook goed contact. Ik vind dat ze altijd actief betrokken zijn bij je studie en je willen helpen als je vragen hebt.

  Toekomstplannen
  Nu ik een aantal jaren verder ben heb ik al veel geleerd en heb ik ook al een idee wat ik in de toekomst zou willen. Na deze opleiding zou ik me namelijk nog meer willen verdiepen in crisiscommunicatie. Je ziet nog wel eens dat er op dat gebied dingen fout gaan. Het lijkt me leuk om een rol te spelen in de verbetering hiervan. Crisiscommunicatie en crisisorganisatie is altijd actueel. Er zijn zoveel manieren van communiceren en tijdens de lessen over dit onderwerp heb ik al veel inzicht gekregen in de juiste aanpak.

  Je krijgt vanaf het eerste jaar een goed beeld van het werkveld en specialiseert je gedurende de studie op een gebied dat het beste bij je past.

  Eerste jaar

  Veiligheid is een niet weg te denken thema en houdt de maatschappij en bedrijven continu bezig; zij willen onveiligheid voorkomen. Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van oriëntatie. Je ontdekt het verschil tussen ‘safety’ en ‘security’ en maakt kennis met de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Je krijgt vanaf het eerste jaar een goed beeld van het werkveld en specialiseert je gedurende de studie op een gebied dat het beste bij je past.

  Je volgt vakken als security risk management, criminologie, recht en probleemanalyse. Je krijgt risicosituaties voorgelegd, schrijft een beleidsvoorstel ter verbetering van de leefbaarheid in een wijk en onderzoekt veiligheidsaspecten en bedreigingen die veel voorkomen in het bedrijfsleven. Vervolgens breng je de oplossingen en kosten in kaart.

  Vakken


  • Veiligheidskunde
  • Inleiding en recht
  • Sociologie
  • Security instrumenten
  • Algemene economie
  • Criminologie
  • Bestuursrecht
  • Beleidskunde
  • Probleemanalyse
  • Organisatiekunde
  • Culturele verschillen
   

   


  Tweede jaar

  Je verdiept je in de materie in het tweede jaar, waarbij thema’s als ruimtelijke ordening en veiligheid, jeugd en veiligheid aan de orde komen. Daarnaast leer je over de verschillen tussen interne en externe veiligheid.

  Vakken

  • Ruimtelijke analyse
  • Hypopthesen en statistiek
  • Handhavingsrecht
  • Jeugdcriminologie
  • Beleidsinstrumenten
  • Overheid en veiligheid
  • Governance
  • Overheidsfinanciën
  • Veiligheidsmanagement
  • Interne veiligheid
  • Kosten van veiligheid

  Top Talent Programma

  Wil je verdieping op je studie of wil je verder studeren na het hbo? Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  In het derde jaar ga je een half jaar op stage bij een bedrijf of organisatie, waardoor je een goed beeld krijgt van de praktijk. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen. Daarna volg je een half jaar colleges met thema’s als Smart and safe cities, en Safe and secure business. Een deel van de lessen wordt in het Engels verzorgd.

  In het laatste jaar van je opleiding volg je een minor, bijvoorbeeld fysieke veiligheid of sociaal veilig ontwerpen. Na het afronden van je minor ga je gedurende zes maanden aan de slag met een afstudeeropdracht bij een organisatie of een bedrijf. Met een eindpresentatie laat je zien dat je klaar bent voor de praktijk.

  Past deze opleiding bij jou? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Ga voor aanmelden naar het tabblad Proefstuderen.

  Is Integrale Veiligheidskunde iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Integrale Veiligheidskunde kan dat door een meeloopdag.

  MeeloopdagStudenten voor Saxion
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig?
  Heb je vragen over de meeloopdag? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.