Ruimtelijke Ordening en Planologie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Welke invloed hebben ontwikkelingen van internet, energie, werkgelegenheid, consumentengedrag en recreatie op de stad van de toekomst? Bij de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie van Saxion in Deventer leer je in vier jaar tijd antwoord te geven op deze vraagstukken.

De studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie

De samenleving verandert voortdurend en ziet er over tien of dertig jaar heel anders uit. Bij de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie maak je een ruimtelijke vertaalslag van deze veranderingen. Je bestudeert de effecten ervan op het brede terrein van wonen, werken, stad en samenleving en bedenkt op een creatieve en innovatieve manier hoe je ruimtes inricht om ze duurzaam en leefbaar te maken voor de toekomst. Vanaf het tweede jaar pas je de theorie toe in de praktijk bij het Saxion stadsLAB en ga je aan het werk met onderzoeksprojecten van bedrijven en instellingen. Daarnaast is het mogelijk om ervaring op te doen in het buitenland tijdens je specialisaties in het derde en/of vierde jaar.

Wat leer je?

Tijdens de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie leer je hoe je een vitale stedelijke samenleving plant en inricht. Je doet veel gebieds- en beleidskennis op van relevante terreinen zoals stedenbouw, economie en duurzaamheid en volgt vakken als stadsgeografie, stadssociologie en ontwerpen. Daarnaast wordt er tijdens colleges aandacht besteed aan communicatie en samenwerkingen. Je maakt tevens kennis met moderne technologieën en softwaretoepassingen. Al deze kennis komt goed van pas bij het presenteren van jouw plannen, want tijdens de studie ga je bijvoorbeeld een gemeente overtuigen van jouw ideeën en oplossingen. Ook leer je alles over de financiële kant van het maken en uitvoeren van (bestemmings)plannen en over de juridische regels die in Nederland gelden. 

Oriënteren in het eerste jaar

De studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie maakt samen met Klimaat en Management en Stedenbouwkundig Ontwerpen deel uit van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. In het eerste jaar ga je samen met studenten van Bestuurskunde, Klimaat en Management en Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de slag, waardoor je breed leert te kijken en nieuwe oplossingen bedenkt voor ruimtelijke en bestuurlijke vraagstukken. 

Het eerste jaar is een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Ruimtelijke Ordening en Planologie, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen naar de studieroute Klimaat en Management of Stedenbouwkundig Ontwerpen).

Ruimtelijke Ordening en Planologie in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%
   

Hoe schrijf je je in?

Wil je je aanmelden voor deze studie? Schrijf je dan op Studielink in voor de studieroute Ruimtelijke Ontwikkeling - Ruimtelijke Ordening en Planologie NL.

Diploma

Als je kiest voor de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie, dan krijg je op je diploma de vermelding 'Studie Ruimtelijke Ontwikkeling'. Er zal een bijlage bijzitten over je studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie.

Als planoloog ben je de inrichter en regisseur van de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Je streeft ernaar deze mooier en prettiger te maken voor iedereen.

Beroepen voor Ruimtelijke Ordening en Planologie experts

Met Ruimtelijke Ordening en Planologie maak je het verschil in je woon-/werkomgeving of stad van de toekomst. Je onderzoekt de belangen van bewoners, ondernemers en stadsbestuurders, werkt projectmatig in teamverband en past de juiste wet- en regelgeving toe. Bovenal ben je nieuwsgierig naar de omgeving om je heen.

Na de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • planoloog bij een gemeente;
 • projectleider bij een woningbouwcorporatie;
 • gebiedsontwikkelaar bij een gemeente;
 • of adviseur duurzaamheid een projectontwikkelaar.


Bij welke bedrijven kun je werken?

Na het afronden van de studie kun je aan de slag gaan bij overheidsinstellingen of bedrijven als woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Doorstuderen na Ruimtelijke Ordening en Planologie?

Wil je doorstuderen na de hbo-studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie? Het is mogelijk om door te stromen naar aansluitende wo vervolgopleidingen (Universiteit Twente of andere universiteiten).  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Ruimtelijke Ordening & Planologie is een studierichting binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Instroom voor deze studierichting is pas mogelijk in de hoofdfase. 
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Ruimtelijke Ordening & Planologie is een studierichting binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Instroom voor deze studierichting is pas mogelijk in de hoofdfase. 
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   Jacob, derdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Jacob Siebelt, student Ruimtelijke Ordening en Planologie, Saxion"Bij de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie besteden we twee dagen per week aan een project voor een opdrachtgever uit het werkveld. Met mijn projectgroep hebben we ons eindproduct mogen presenteren aan een grote groep mensen. Dat deden we blijkbaar zo goed dat iemand in de zaal opmerkte dat hij dankzij ons weer vertrouwen heeft gekregen in studenten. Dat je iemand kan inspireren en ook echt onder de indruk kan laten zijn, dat voelt echt geweldig!"

   

   

   

  De studieroute begint breed met Ruimtelijke Ontwikkeling en vormt jou in vier jaar tijd tot een specialist op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Planologie.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar leg je een gezamenlijke basis met de studenten van Bestuurskunde, Klimaat en Management en Stedenbouwkundig Ontwerpen. Je gaat direct aan de slag met projecten van gemeenten, adviesbureaus en andere bedrijven en volgt vakken als sociologie, recht, beleid en duurzaamheid. Daarnaast leer je diverse vaardigheden, waaronder het schrijven van een adviesrapport en het omgaan met geografische informatiesystemen en social media. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de studierichting: je leert hoe je in contact komt met bewoners van een wijk en ook hoe je wethouders overtuigt van jouw adviezen.

  De lessen van de eerste anderhalf jaar zijn in het Nederlands. Er worden wel Engelse boeken of teksten voorgeschreven of gebruikt.

  Vakken


  • Stadssociologie
  • Inleiding recht
  • Ontwerpen
  • Stadsgeografie
  • Duurzame samenleving
  • Economie
  • Open data
  • Digitaal communiceren
  • Culturele verschillen


  4 projecten 
  Smart, leefbare wijk, ondernemerschap, global/local  

   


  Tweede jaar

  In het tweede jaar ga je dieper in op gebieds- en beleidskennis op ruimtelijk relevante terreinen zoals stedenbouw, economie, cultuur, wonen, milieu, verkeer en duurzaamheid. De tweede helft van het tweede jaar is internationaal georiënteerd en wordt in het Engels verzorgd. Je ontmoet studenten van verschillende nationaliteiten en krijgt internationale casuïstiek, waardoor je leert hoe de ruimtelijke planning in de rest van de wereld, met de daarbij behorende culturen, georganiseerd is.

  Vakken

  • Vaardigheidenworkshops
  • Gebiedsontwikkeling
  • Grondbeleid & exploitatie
  • Omgevingsrecht
  • Algemeen bestuursrecht

  Projecten Saxion stadsLAB

  2e semester internationaal

  • Transport & mobility
  • Planning worldwide
  • Interactive planning
  • Sustainable development

  Top Talent Programma

  Wil je verdieping op je studie of wil je verder studeren na het hbo? Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  In het derde en vierde studiejaar loop je stage en volg je een minor. Het is mogelijk om deze (beide) in het buitenland te doen. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek en heb je een blok onderwijs waarbij je je specialiseert op één van de volgende onderzoekslijnen:

  • omgevingsstrategie en -management
  • smart cities
  • klimaatadaptatie en energietransitie
  • inclusieve stad.

  Benieuwd naar welke vakken je gaat volgen? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Ga voor aanmelden naar het tabblad Proefstuderen.

  Projecten

  Saxion stadsLAB werkt samen met studenten van University of Rwanda

  Saxion-studenten werkten met studenten van de University of Rwanda en medewerkers van ontwerpbureau Studio Rosa aan de verbetering van sloppenwijken (slums) in Kigali, de hoofdstad van Rwanda

  De Saxion-studenten zitten in het tweede jaar Ruimtelijke Ordening en Planologie, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Bestuurskunde, en worden gecoacht door studenten uit het Saxion Honours Programme Changing Cities. De Rwandese studenten lopen stage bij Urban Sustainability Rwanda, een organisatie opgezet door een afgestudeerde masterstudent van Saxion.

  De studenten houden zich onder meer bezig met bereikbaarheid, afvalwater, stadslandbouw en sociale voorzieningen. Kigali is een sterk groeiende stad die inzet op verbetering van de leefkwaliteit van de hele stad. De uitdaging is het vinden van een goede balans tussen top-down grootschalige planning en bottom-up initiatieven.

   

   

   

   

  Rol ouders/verzorgers bij de studie

  Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers en achterban betrokken zijn bij de opleiding van hun kind. Het grootste deel van onze studenten is meerderjarig, maar toch gaan wij ervan uit dat ouders een belangrijke, stimulerende rol kunnen spelen. Veel ouders/verzorgers helpen hun kinderen actief bij het maken van hun studiekeuze. Ook tijdens de studie tonen veel ouders/verzorgers gelukkig interesse in de ontwikkeling van hun kind en zorgen zij voor een goede leeromgeving, in de vorm van rust en faciliteiten.

  Intake

  Bij Saxion begint uw zoon/dochter goed voorbereid aan de opleiding. Voor de start maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens het intakegesprek. Daarin praat hij/zij samen met de studieloopbaan-begeleider over zijn/haar keuze voor deze opleiding, motivatie, verwachtingen ervan en wat er is ondernomen ter oriëntatie. Ook worden de kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten besproken. Bijvoorbeeld twijfel over de juiste studiekeuze, een functiebeperking etc. Indien nodig krijgt uw zoon/dochter meer informatie over de voorzieningen die Saxion biedt om de kans van slagen te vergroten. Klik hier voor meer informatie over de intakeprocedure.

  Informatieavond

  Voor u als ouder/verzorger organiseert de Academie Bestuur, Recht & Ruimte voor alle voltijdopleidingen in het eerste jaar een ouderinformatieavond. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u alles over de propedeuse en maakt u kennis met de studieloopbaanbegeleider van uw zoon/dochter.

  Contact ouders/verzorgers en Academie Bestuu, Recht & Ruimte

  Als ouder/verzorger kunt u in geval van vragen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wanneer het gaat om vragen over studieresultaten of -voortgang, dan zullen wij uw zoon/dochter hierbij betrekken. We vinden het namelijk belangrijk om samen met u aan de toekomst van uw zoon/dochter te werken!Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat uw zoon/dochter als meerderjarige recht heeft op privacy. Daarom benadrukken we de samenwerking tussen alle betrokkenen (Saxion, student en ouder/verzorger).

  Uitreiking propedeuse

  De ceremonie bij het behalen van de propedeuse, waarvoor wij u zullen uitnodigen, is een bijzonder hoogtepunt voor studenten, ouders en docenten. Het behalen van de propedeuse markeert dat de student op de goede weg is en goed binnen onze cultuur past. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij de diploma-uitreiking van uw zoon/dochter.

  Is Ruimtelijke Ordening en Planologie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Ruimtelijke Ordening en Planologie kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagFoto van een groep studenten buiten een Saxion-gebouw
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  En verder