Klimaat en Management

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Student Klimaat en Management Saxion aan het werk bij elektrische laadpaalHoe we met klimaatverandering omgaan, is de belangrijkste opgave voor de toekomst. De samenleving is klaar voor een kanteling en wacht op oplossingen. Bij de hbo studieroute Klimaat en Management van Saxion in Deventer leer je welke oplossingen er zijn en hoe je deze veranderopgave managet.

De studieroute Klimaat en Management

De komende jaren verandert er veel. Zo stoppen we met het gebruik van olie en gas en we krijgen te maken met extremer weer zoals hevige regenbuien afgewisseld met periodes van droogte. Maar hoe voorkomen we dat kelders onderlopen en kunnen we het water bewaren voor periodes van droogte? En wat betekent het als we massaal elektrisch gaan rijden?

Wat leer je?

Tijdens de studieroute Klimaat en Management leer je hoe je een stad klimaatbestendig maakt. Je kijkt mee hoe watersystemen werken, verdiept je in de energiemarkt en ontdekt welke oplossingen er zijn omtrent klimaatsveranderingen. Je gaat aan de slag met:

 • ruimtelijke planning (waar is er plaats voor windmolens?),
 • ontwerp (kun je een plein ontwerpen dat tijdelijk regenwater opvangt?),
 • en sturingsvraag (hoe krijgen we het voor elkaar?).

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan communicatie en samenwerkingen. Je maakt kennis met moderne technologieën en softwaretoepassingen. Zo kijk je bijvoorbeeld met satellietdata heel nauwkeurig tot waar het water komt bij een dijkdoorbraak. Al deze kennis komt goed van pas bij het presenteren van jouw oplossingen, want tijdens de studie ga je bijvoorbeeld een gemeente of waterschap overtuigen van jouw ideeën en oplossingen.

Oriënteren in het eerste jaar

Saxion Klimaat en Management WindmolensDe studieroute maakt – samen met Stedenbouwkundig Ontwerpen en Ruimtelijke Ordening & Planologie – deel uit van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Je werkt veel samen met studenten van Bestuurskunde en leert door de verschillende invalshoeken breder te kijken.

Het eerste jaar is een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Klimaat en Management, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen naar de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen of Ruimtelijke Ordening en Planologie).

Klimaat en Management in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%
   

Hoe schrijf je je in?

Wil je je aanmelden voor deze studie? Schrijf je dan op Studielink in voor de studieroute Ruimtelijke Ontwikkeling - Klimaat en Management.

Tijdens de studieroute Klimaat en Management maak je Nederland en ook de rest van de wereld klimaatbestendig. Je werkt aan oplossingen en zorgt dat veranderingen mogelijk worden.

Beroepen voor Klimaat en Management experts

Met Klimaat en Management maak je het verschil in de grootste uitdaging van morgen: de klimaatverandering is in volle gang en de effecten worden de komende jaren nog beter zichtbaar. Of het nu gaat over duurzame energie of om het veiliger maken van Nederland: jij draagt je steen bij aan het klimaatbestendig maken van Nederland.

Na de studie Klimaat en Management kun je aan de slag als bijvoorbeeld:

 • Projectleider bij een Waterschap;
 • Beleidsmedewerker bij een gemeente
 • Voorlichter bij een maatschappelijke organisatie ter bevordering van duurzame energie
 • Ontwikkelaar bij een energiemaatschappij
 • Of adviseur bij een adviesbureau


Bij welke bedrijven kun je werken?

Saxion Klimaat en Management Wateroverlast op een fietspadNa het afronden van de studieroute ga je bijvoorbeeld aan de slag bij overheidsinstellingen zoals gemeente of waterschap. Maar je kunt ook werken bij bedrijven als energiemaatschappijen en adviesbureaus.

Doorstuderen na de studieroute Klimaat en Management?

Wil je doorstuderen na de hbo-studieroute? Het is mogelijk om door te stromen naar aansluitende wo-vervolgopleidingen.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Klimaat en Management is een studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. 
  Om te kunnen beginnen met deze studieroute, moet je aan de toelatingseisen voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Klimaat en Management is een studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. 
  Om te kunnen beginnen met deze studieroute, moet je aan de toelatingseisen voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  De studieroute begint breed met Ruimtelijke Ontwikkeling en vormt jou in vier jaar tijd tot een specialist op het gebied van Klimaat en Management.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar leg je een gezamenlijke basis met de studenten van Bestuurskunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Ruimtelijke Ordening en Planologie. Je werkt aan projecten van gemeenten, adviesbureaus en andere bedrijven en volgt stadsLAB maptablevakken over duurzaamheid, ontwerp en bestuur en politiek. Daarnaast leer je diverse vaardigheden, waaronder het schrijven van een adviesrapport en het omgaan met geografische informatiesystemen. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de studierichting: je leert hoe je in contact komt met bewoners en ook hoe je wethouders overtuigt van jouw adviezen.

  De lessen van de eerste anderhalf jaar worden in het Nederlands gegeven. Er worden wel Engelse boeken of teksten voorgeschreven of gebruikt.

  Vakken

  • Duurzame samenleving 
  • Stadsgeografie
  • Ontwerp
  • Economie
  • Inleiding recht
  • Beleid en politiek
  • Open data

  4 projecten

  • Klimaatbestendige stad
  • Ruimte voor initiatief
  • Leefbaarheid in de wijk
  • Toekomstbestendige stad 2015


  Tweede jaar

  In het tweede jaar ga je dieper in op gebieds- en beleidskennis op ruimtelijk relevante terreinen zoals gebiedsontwikkeling, beleid, energie en watersystemen, verandermanagement en geopolitiek en ethiek. De tweede helft van het tweede jaar is internationaal georiënteerd en wordt in het Engels verzorgd. Je ontmoet studenten van verschillende nationaliteiten en krijgt internationale casuïstiek, waardoor je leert hoe klimaatbestendigheid in de rest van de wereld wordt vormgegeven. Vanaf het tweede jaar pas je de theorie toe in de praktijk bij het Saxion stadsLAB en ga je aan de slag met onderzoeksprojecten van bedrijven en instellingen.

  Vakken

  • Watersysteem
  • Energiesysteem
  • Beleid
  • Interactieve beleidsvorming en verandermanagement
  • Omgevingsrecht
  • Gebiedsontwikkeling en financiën
  • Geopolitiek en ethiek
  • Ontwerp
  • Vaardigheidsworkshops

  In het tweede halfjaar staan de vakken in een internationale context.

  Top Talent Programma

  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op Top Talent Programma.

  Derde en vierde jaar

  In het derde en vierde studiejaar loop je stage en volg je een minor. Het is mogelijk om deze (beide) in het buitenland te doen. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek en heb je een blok onderwijs waarbij je je specialiseert op één van De rivier de IJssel overstroomt in de stad Deventerde volgende onderzoekslijnen:

  • Omgevingsstrategie en -management
  • Smart Cities
  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Inclusieve stad.


  Diploma

  Als je kiest voor de studieroute Klimaat en Management, dan krijg je op je diploma de vermelding 'Studie Ruimtelijke Ontwikkeling'. Er zit een bijlage bij over je studieroute Klimaat en Management.

  Benieuwd naar welke vakken je gaat volgen? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen.

  Rol ouders/verzorgers bij de studie

  Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers en achterban betrokken zijn bij de opleiding van hun kind. Het grootste deel van onze studenten is meerderjarig, maar toch gaan wij ervan uit dat ouders een belangrijke, stimulerende rol kunnen spelen. Veel ouders/verzorgers helpen hun kinderen actief bij het maken van hun studiekeuze. Ook tijdens de studie tonen veel ouders/verzorgers gelukkig interesse in de ontwikkeling van hun kind en zorgen zij voor een goede leeromgeving, in de vorm van rust en faciliteiten.

  Studiekeuzecheck

  Bij Saxion begint uw zoon/dochter goed voorbereid aan de opleiding. Voor de start maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens het intakegesprek. Daarin praat hij/zij samen met de studieloopbaanbegeleider over zijn/haar keuze voor deze opleiding, motivatie, verwachtingen ervan en wat er is ondernomen ter oriëntatie. Ook worden de kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten besproken. Bijvoorbeeld twijfel over de juiste studiekeuze, een functiebeperking etc. Indien nodig krijgt uw zoon/dochter meer informatie over de voorzieningen die Saxion biedt om de kans van slagen te vergroten. Klik hier voor meer informatie over de studiekeuzecheck.

  Informatieavond

  Voor u als ouder/verzorger organiseert de Academie Bestuur Recht & Ruimte voor alle voltijdopleidingen in het eerste jaar een ouderinformatieavond. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u alles over de propedeuse en maakt u kennis met de studieloopbaanbegeleider van uw zoon/dochter.

  Contact ouders/verzorgers en Academie Bestuur Recht & Ruimte

  Als ouder/verzorger kunt u in geval van vragen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wanneer het gaat om vragen over studieresultaten of -voortgang, dan zullen wij uw zoon/dochter hierbij betrekken. We vinden het namelijk belangrijk om samen met u aan de toekomst van uw zoon/dochter te werken! Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat uw zoon/dochter als meerderjarige recht heeft op privacy. Daarom benadrukken we de samenwerking tussen alle betrokkenen (Saxion, student en ouder/verzorger).

  Uitreiking propedeuse

  De ceremonie bij het behalen van de propedeuse, waarvoor wij u zullen uitnodigen, is een bijzonder hoogtepunt voor studenten, ouders en docenten. Het behalen van de propedeuse markeert dat de student op de goede weg is en goed binnen onze cultuur past. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij de diploma-uitreiking van uw zoon/dochter.

  Is de studieroute Klimaat en Management iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan en ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Kom dan proefstuderen. Dat kan op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagStudenten voor het Saxion-gebouw in Deventer
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion en maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Loop mee met een eerstejaarsstudent en ervaar hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. De lessen zijn al wat intensiever, maar je komt er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan een van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  En verder