Security Management (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieApeldoorn
Opleidingsduur4 jaar
StudierichtingVanaf september 2018 studierichting binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Afbeelding Security facettenWat gebeurt er als er drugs wordt gevonden in een koffer op Schiphol? Hoe los je calamiteiten op in een stad? Bij de hbo-opleiding Security Management van Saxion leer je hoe je moet handelen in dergelijke situaties.

De studierichting Security Management

Steeds vaker krijgen organisaties te maken met lastige (ver)storingen, zoals criminaliteit, vernielingen, terrorisme of cybercrime. Bij de opleiding Security Management word je opgeleid tot securitymanager: je biedt organisaties bescherming tegen interne en externe bedreigingen in private sectoren. Denk bijvoorbeeld aan transportbedrijven, financiële instellingen en nucleaire bedrijven. Je wordt professional in een spannend vakgebied dat vraagt om creativiteit, leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Wat leer je?

Bij Security Management leer je de veiligheid te waarborgen van mensen, informatie, bezittingen en processen bij grote bedrijven. Je zorgt ervoor dat het werk gewoon door kan gaan in het geval van een calamiteit. De bachelor start met een stevige bedrijfskundige basis: naast vakken als risicomanagement, securitykunde en netwerkbeveiliging volg je reguliere colleges op het gebied van recht, economie en managementvaardigheden. Ook is de opleiding sterk op de praktijk gericht. Elke vrijdag staat er een interessant gastcollege of bedrijfsbezoek op het programma, zodat je een helder beeld krijgt van hoe het er in de securitypraktijk aan toe gaat. Bovendien leer je er contacten leggen met securitymanagers van grote bedrijven.

Security Management in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 50%
Praktijk en groepsopdrachten: 35%
Studieloopbaanbegeleiding: 15%

 

Hoe schijf je je in?

Door de nieuwe verdeling van alle economische opleidingen, is Security Management een aparte studierichting binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde geworden. Je vindt Security Management daarom in Studielink onder de opleiding Integrale Veiligheidskunde. 

 

Na de opleiding ben je allround-deskundige op het gebied van security en kun je aan de slag bij een tal van organisaties.

Beroepen voor Security Managers
Als allround-deskundige ga je aan de slag als securitymanager, analist of adviseur bij evenementen of grote organisaties. Je bekijkt de risico’s, schrijft veiligheidsplannen, adviseert het management en voert securitymaatregelen door om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Daarnaast ben je op de hoogte van het nieuws en de mogelijke bedreigingen en verstoringen die (kunnen) plaatsvinden.

Na de studie Security Management kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • operational securitymanager bij een evenement;
 • risicospecialist bij bijvoorbeeld Schiphol;
 • crisis- en businesscontinuity manager;
 • of securityconsultant bij een transportbedrijf.

Bij welke bedrijven kun je werken?
Je werkt vanuit een managers-, analytische of adviserende functie bij evenementen en/of grote organisaties zoals luchthavens, ziekenhuizen, banken, transportbedrijven, stadions of chemische en nucleaire bedrijven. Je kunt ook beginnen als zelfstandig securityadviseur van een eigen adviesbureau.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Security Management?
Wil je doorstuderen na de opleiding Security Management? Dat kan! Er zijn verscheidene wo-masters op het gebied van veiligheid waar je je bachelordiploma toegang tot biedt.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  De studierichting Security Management valt onder de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  "Mijn leukste ervaring tot nu toe zijn de HOI-dagen!"

  Marlin Stortelder, studente Security Management, SaxionIk heb voor deze opleiding gekozen, omdat de opleiding gericht is op het beveiligen van organisaties, evenementen en onroerend goed. Ik weet nog niet precies waar ik me later zie werken, maar ben wel geïnteresseerd in de kanten die je met deze opleiding op kunt gaan. Het feit dat je organisaties moet beschermen tegen kwaadwillenden vind ik erg interessant! Het vakgebied is niet alleen interessant, een ander voordeel is ook dat er veel vraag is naar experts binnen dit vakgebied.   

  Door naar open dagen te gaan, kwam ik achter het bestaan van deze opleiding. Ik heb me op de website van het Saxion meer laten verdiepen in de specificaties van de opleiding. Ook ben ik naar een voorlichting geweest. De voorlichting gaf me echt een reëel beeld van de opleiding en wat je te wachten staat. Bij de voorlichting heb ik ook een gesprek gehad met een studente uit het vierde studiejaar, zij kon mij een duidelijk beeld schetsen over hoe zij de opleiding heeft beleefd. Ik heb ook een dag meegelopen met een leerling van de opleiding. Dit raad ik iedereen aan, omdat je zo de sfeer van de school kunt proeven en kunt zien hoe de lessen worden vormgegeven.

  Het studeren bij het Saxion bevalt me goed. Je merkt al snel dat de opleiding beschikt over en goed netwerk, elke vrijdag komen er namelijk gastsprekers die zijn/haar ervaringen delen over de praktijk. De opleiding biedt naast de lessen ook veel andere mogelijkheden aan. Als je je aanmeldt bij een studievereniging, worden er vele activiteiten geregeld waaraan je mag deelnemen. Ook vinden er vaak leuke borrels plaats. Tevens is het is erg fijn dat de school sinds dit jaar zich naast het station bevindt!

  Ik ben nog niet veel struikelblokken tegengekomen. Natuurlijk bevinden zich er wat moeilijkheden gedurende het jaar. In het eerste kwartiel was mijn struikelblok voornamelijk de Engelse taal. Maar ik merkte als snel dat je hier langzamerhand wel ingroeit.   

  Mijn leukste ervaring tot nu toe zijn de HOI dagen! Ik raad echt aan om hieraan deel te nemen!! Ook was het erg interessant om te mogen kijken bij het bedrijf HERAS.

  Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen als ik mijn diploma heb behaald. Wel denk ik dat mijn toekomst zich bevindt in de fysieke kant van deze opleiding. Op dit moment lijkt mij het beveiligingen van evenementen erg interessant, maar ik sluit een plek bij de recherche ook niet uit.  

  Marlin Stortelder, eerstejaarsstudent Security Management

  “Je wordt geen manager die dagenlang achter een bureau zit”

  Foto Jaap VerheesEen van de redenen dat ik voor de opleiding Security Management heb gekozen, is omdat deze is ontstaan vanuit een groeiende vraag uit het bedrijfsleven. Dit heeft als voordelen dat er veel bedrijven zijn die staan te springen om stagiaires en dat je later grote kans op een baan hebt. Het goede netwerk van de school wordt elke vrijdag aangetoond; op deze dag is er een gastcollege van iemand uit het werkveld of een bedrijfsbezoek. Digitale Recherche, Security Managers, experts op het gebeid van personeelsbescherming in conflictlanden en kidnappings, noem maar op.

  Samengevat is de opleiding een snelle, gloednieuwe opleiding waarin je opgeleid gaat  worden tot manager die alles weet van allesomvattende beveiliging. Je denkt niet alleen aan de bewaker bij de poort, waar alle kostbare informatie van het bedrijf opgeslagen is en hoe de beveiliging ervan geregeld is, maar je coördineert ook wie wat moet doen in het geval van een grote calamiteit. Je wordt geen manager die dagenlang achter een bureau zit. Sleutelwoorden zijn spanning, verantwoordelijkheid, hoog niveau, toekomst, elke dag anders en boven alles: security!

  Jaap Verhees, eerstejaars student Security Management

  "Iedereen praat vol passie over het vakgebied security"

  Wat Foto Jip Barthenik op dit moment echt interessant vind aan de opleiding is dat het heel specifiek is. Je wordt echt opgeleid als securitymanager, niet  een algemene manager. Het is ook erg praktijkgericht; we krijgen o.a. elke vrijdag een gastcollege van een securitymanager die  werkzaam is in een groot bedrijf. Zo zie je de lesstof terug in de praktijk. Wat ook gaaf is, is dat iedereen in de colleges vol passie over ons vakgebied security praat. 

  Jip Barthen, eerstejaars student Security Management

   

  De hbo-opleiding Security Management start breed en spitst zich tegen het eind toe op een specialisme. Je maakt in vier jaar tijd kennis met alle aspecten van het vak.

  Eerste jaar

  Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie. Je leert over het begrip security, ontdekt het verschil tussen ‘safety’ en ‘security’ en maakt kennis met de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied. Je volgt vakken als security management, criminologie en strafrecht. Je krijgt risicosituaties voorgelegd, schrijft adviezen en onderzoekt bedreigingen die veel voorkomen in het bedrijfsleven. Vervolgens breng je de oplossingen en kosten in kaart.

  De lessen worden over het algemeen in het Nederlands gegeven, met uitzondering van de IT-securitymodules. Deze modules en de daarbij behorende boeken worden in het Engels aangeboden. Je leert de basis van de Engelse taal en krijgt college in securityterminologie.

  Vakken

  • securitymanagement
  • risicoanalyse
  • organisatiekunde
  • informatie- en ICT-beveiliging
  • recht
  • criminologie
  • securityplannen
  • managementaccounting
  • onderzoeksvaardigheden
  • communicatievaardigheden
  • projectmanagement


  Tweede en derde jaar

  In het tweede en derde jaar maak je een verdiepingsslag.Je werkt zelfstandig en in teams aan praktijkopdrachten, waarbij je adviezen, plannen en analyses uitwerkt. Daarbij ontwikkel je je op verschillende gebieden,  zoals crisis-, fraude- en risicomanagement. Je leert als strategisch consultant om je kennis aan te vullen met technologie, waarbij je geïnspireerd wordt door organisaties als Thales, TenCate, de Nationale Cyber Security Raad en Politie Twente. In het derde jaar loop je een halfjaar stage en pas je de theorie toe in de praktijk. Het is ook mogelijk om je stage in het buitenland te lopen: zo ervaar je hoe het er in de internationale wereld van de security aan toe gaat.

  Vakken

  • Business- en systeemdenken
  • Crisismanagement
  • Risicoanalyse
  • Herkennen en opsporen
  • Auditen en kwaliteit
  • Changemanagement
  • Risico- en dreigingsanalyse
  • Sociotechniek en cultuur
  • Security en safety
  • Risico's internationaal


  Vierde jaar

  Je start het vierde jaar met een minor waarbij je je verbreedt of verdiept. Je kiest bijvoorbeeld uit de minors sociale veiligheid, politicologie, recht of fysieke veiligheid. Na het afronden van de minor ga je aan de slag met een afstudeeropdracht binnen een bedrijf of organisatie van jouw keuze.

  Is Security Management iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Security Management kan dat door een meeloopdag.

  MeeloopdagFoto van een groep studenten buiten een Saxion-gebouw
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig?
  Wil je meedoen aan een meeloopdag, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.