Stedenbouwkundig Ontwerpen (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Wat doen we met de leegstand van winkels en hoe houden we de binnenstad bereikbaar, het verkeer in toom en de lucht schoon? Dit zijn enkele vraagstukken die behandeld worden tijdens de vierjarige hbo-studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen van Saxion in Deventer.

De studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen

De snel veranderende samenleving vergt voortdurend nieuwe oplossingen op het gebied van leven, wonen en werken. Bij de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen leer je hoe je de veranderende ruimte om ons heen kunt ontwerpen. Je hebt oog voor schoonheid en kwaliteit van de ruimte en maakt creatieve stedenbouwkundige ontwerpen en plannen. Daarbij hou je rekening met wensen en belangen van diverse partijen én de (on)mogelijkheden van de ruimte. Al vanaf het tweede jaar ga je praktisch aan de slag: bij het Saxion stadsLAB werk je aan onderzoeksprojecten van bedrijven en instellingen.

Wat leer je?

Bij Stedenbouwkundig Ontwerpen leer je in beeld te brengen wat je met ruimte kunt doen, hoe je dit kunt doen en wat de gevolgen zijn voor uitvoerders en gebruikers. Je bedenkt diverse oplossingen en werkt je ideeën uit in een conceptontwerp. Je doet gebieds- en beleidskennis op over ruimtelijk relevante terreinen zoals economie, cultuur en duurzaamheid en volgt vakken als stadssociologie, recht en stadsgeografie. Daarnaast verdiep je je in maquettebouw, architectuur en tekenen op papier en digitaal. Deze studierichting leidt je op tot een stedenbouwkundig professional, die conceptueel denkt en praktisch uitvoering geeft aan plannen.

Oriënteren in het eerste jaar

De studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen maakt samen met Klimaat en Management en Ruimtelijke Ordening en Planologie deel uit van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. In het eerste jaar ga je samen met studenten van Bestuurskunde, Klimaat en Management en Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de slag, waardoor je breed leert te kijken en nieuwe oplossingen bedenkt voor ruimtelijke en bestuurlijke vraagstukken. 

Het eerste jaar is een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Stedenbouwkundig Ontwerpen, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen naar de studieroute Klimaat en Management of Ruimtelijke Ordening en Planologie).

Stedenbouwkundig Ontwerpen in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%
   

Hoe schrijf je je in?

Wil je je aanmelden voor deze studie? Schrijf je dan op Studielink in voor de studieroute Ruimtelijke Ontwikkeling - Stedenbouwkundig Ontwerpen NL.

Diploma

Als je kiest voor de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen, dan krijg je op je diploma de vermelding 'Studie Ruimtelijke Ontwikkeling'. Er zal een bijlage bijzitten over je studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen.

Als stedenbouwkundig ontwerper heb je oog voor schoonheid en kwaliteit van de omgeving en draag je bij aan de ontwikkeling van stad en samenleving.

Beroepen voor stedenbouwkundige ontwerpers

Je maakt innovatieve ontwerpen die bijdragen aan een vitale stedelijke samenleving, waarbij wensen van opdrachtgevers en bewoners zijn meegenomen. Met gebruik van eigen stijl vertaal je jouw ideeën naar toekomstbestendige oplossingen. Door deze oplossingen visueel te maken, maak je duidelijk hoe de omgeving er ruimtelijk uitziet na de realisatie. Een goed stedenbouwkundig ontwerp bevat diverse omgevingselementen waarvoor kennis van bijvoorbeeld de openbare ruimte, (landschaps)architectuur, verkeer en water noodzakelijk is.

Na de studie Stedenbouwkundig Ontwerpen kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • projectontwikkelaar stedenbouw bij een ingenieursbureau;
 • adviseur stedelijke ontwikkeling bij een gemeente;
 • of als stedenbouwkundig ontwerper bij een architectenbureau.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je werkt als stedenbouwkundig ontwerper bij bijvoorbeeld stedenbouwkundige bureaus, architecten-, advies- of ingenieursbureaus of gemeenten. Nederland is hét land waar ontwerpers vandaan worden gehaald om mee te denken over het inrichten van ruimtes, steden en landschappen.

Doorstuderen na Stedenbouwkundig Ontwerpen?

Wil je doorstuderen na de hbo-studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen? Het is mogelijk om door te stromen naar aansluitende wo-vervolgopleidingen (van onder andere Universiteit Twente).  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Stedenbouwkundig Ontwerpen is een studierichring binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Instroom voor deze studierichting is pas mogelijk in de hoofdfase.
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Stedenbouwkundig Ontwerpen is een studierichring binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Instroom voor deze studierichting is pas mogelijk in de hoofdfase.
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   Robbert ter Horst, tweedejaarsstudent Stedenbouwkundig Ontwerpen

  Robbert ter Horst, student Stedenbouwkundig Ontwerpen, Saxion"De stad heeft al mijn hele leven mijn interesse. In eerste instantie heb ik mij gefocust op architectuur, maar uiteindelijk heb ik bewust gekozen voor Stedenbouwkundig Ontwerpen. Juist om mij niet op één gebouw te richten, maar op het grotere geheel. 

  Ik vind het fijn dat de studie praktijkgericht is. Ook de informele sfeer en het moderne gebouw van Saxion maken het erg prettig om hier te studeren."

   

   

   

  De studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen vormt je in vier jaar tijd tot een specialist op het gebied van stedenbouw.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar volg je colleges met studenten van de studies Bestuurskunde, Klimaat en Management en Ruimtelijke Ordening en Planologie. Samen met hen werk je aan projecten, waardoor je vraagstukken op het gebied van People, Planet en Prosperity bekijkt vanuit verschillende aspecten. naar vraagstukken op het gebied van People, Planet en Prosperity. Je krijgt college in het schrijven van adviesrapporten, ontwerpen, presenteren van plannen en omgaan met geografische systemen en social media. Daarnaast vormt communicatie een belangrijk onderdeel van jouw studie: je leert omgaan met verschillende belangen en hoe je je opdrachtgevers en bewoners overtuigt van jouw adviezen.

  In het eerste jaar worden naast Nederlandse boeken ook Engelse boeken teksten gebruikt of voorgeschreven.

  Vakken

  • Ontwerpen
  • Stadsgeografie
  • Stadssociologie
  • Open data
  • Digitaal communiceren
  • Duurzame Samenleving
  • Inleiding recht
  • Bestuur en politiek

  4 projecten

  • Smart
  • Leefbare wijk
  • Ondernemerschap
  • Global/local


  Tweede jaar

  In het tweede jaar werk je twee dagen in de week aan opdrachten uit de praktijk bij Saxion stadsLAB. Je volgt vakken als Stedenbouwgeschiedenis, Maatschappij en ruimte en Stedenbouwkundige Modellen & Instrumentarium. De tweede helft van het tweede jaar is internationaal georiënteerd en wordt in het Engels verzorgd. Je ontmoet studenten van verschillende nationaliteiten, waardoor je leert welke rol ‘ontwerpen’ in de rest van de wereld heeft.

  Vakken

  • Verbeelden
  • Stedenbouwgeschiedenis
  • Maatschappij en ruimte
  • Stedenbouwkundige modellen en instrumentarium

  Projecten Saxion stadsLAB

  2e semester internationaal

  • Regional design
  • Urban research
  • Urban process

  Top Talent Programma

  Wil je verdieping op je studie of wil je verder studeren na het hbo? Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  In het derde en vierde studiejaar loop je stage en volg je een minor. Het is mogelijk om deze in het buitenland te doen. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek en heb je een blok onderwijs waarbij je je specialiseert op één van de volgende onderzoekslijnen:

  • Omgevingsstrategie en -management
  • Smart cities
  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Inclusieve stad

  Benieuwd naar welke vakken je gaat volgen? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Ga voor aanmelden naar het tabblad Proefstuderen.

  Projecten

  Saxion stadsLAB werkt samen met studenten van University of Rwanda

  Saxion-studenten werkten met studenten van de University of Rwanda en medewerkers van ontwerpbureau Studio Rosa aan de verbetering van sloppenwijken (slums) in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

  De Saxion-studenten zitten in het tweede jaar Ruimtelijke Ordening en Planologie, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Bestuurskunde, en worden gecoacht door studenten uit het Saxion Honours Programme Changing Cities. De Rwandese studenten lopen stage bij Urban Sustainability Rwanda, een organisatie opgezet door een afgestudeerde masterstudent van Saxion.

  De studenten houden zich onder meer bezig met bereikbaarheid, afvalwater, stadslandbouw en sociale voorzieningen. Kigali is een sterk groeiende stad die inzet op verbetering van de leefkwaliteit van de hele stad. De uitdaging is het vinden van een goede balans tussen top-down grootschalige planning en bottom-up initiatieven.

   

   

   

   

  Rol ouders/verzorgers bij de studie

  Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers en achterban betrokken zijn bij de opleiding van hun kind. Het grootste deel van onze studenten is meerderjarig, maar toch gaan wij ervan uit dat ouders een belangrijke, stimulerende rol kunnen spelen. Veel ouders/verzorgers helpen hun kinderen actief bij het maken van hun studiekeuze. Ook tijdens de studie tonen veel ouders/verzorgers gelukkig interesse in de ontwikkeling van hun kind en zorgen zij voor een goede leeromgeving, in de vorm van rust en faciliteiten.  

  Intake

  Bij Saxion begint uw zoon/dochter goed voorbereid aan de opleiding. Voor de start maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens het intakegesprek. Daarin praat hij/zij samen met de studieloopbaan-begeleider over zijn/haar keuze voor deze opleiding, motivatie, verwachtingen ervan en wat er is ondernomen ter oriëntatie. Ook worden de kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten besproken. Bijvoorbeeld twijfel over de juiste studiekeuze, een functiebeperking etc. Indien nodig krijgt uw zoon/dochter meer informatie over de voorzieningen die Saxion biedt om de kans van slagen te vergroten. Klik hier voor meer informatie over de intakeprocedure.

  Informatieavond

  Voor u als ouder/verzorger organiseert de Academie Bestuur, Recht & Ruimte voor alle voltijdopleidingen in het eerste jaar een ouderinformatieavond. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u alles over de propedeuse en maakt u kennis met de studieloopbaanbegeleider van uw zoon/dochter.

  Contact ouders/verzorgers en Academie Bestuur, Recht & Ruimte

  Als ouder/verzorger kunt u in geval van vragen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wanneer het gaat om vragen over studieresultaten of -voortgang, dan zullen wij uw zoon/dochter hierbij betrekken. We vinden het namelijk belangrijk om samen met u aan de toekomst van uw zoon/dochter te werken! Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat uw zoon/dochter als meerderjarige recht heeft op privacy. Daarom benadrukken we de samenwerking tussen alle betrokkenen (Saxion, student en ouder/verzorger).

  Uitreiking propedeuse

  De ceremonie bij het behalen van de propedeuse, waarvoor wij u zullen uitnodigen, is een bijzonder hoogtepunt voor studenten, ouders en docenten. Het behalen van de propedeuse markeert dat de student op de goede weg is en goed binnen onze cultuur past. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij de diploma-uitreiking van uw zoon/dochter.

  Is Stedenbouwkundig Ontwerpen iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Stedenbouwkundig Ontwerpen kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagFoto van een groep studenten buiten een Saxion-gebouw
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  En verder