Sociaal Juridische Dienstverlening (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Afbeelding sociaal-juridisch dienstverlenerHoe help je mensen die behoefte hebben aan juridische ondersteuning? Bij de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Saxion word je in vier jaar tijd opgeleid tot een professional met een stevige juridische basis.

De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

De wet- en regelgeving in Nederland wordt steeds ingewikkelder. Wanneer burgers te maken krijgen met deze regels weten ze vaak niet waar ze aan toe zijn: denk aan situaties waarin mensen werkloos raken of financiële zorgen hebben. Hier kom jij – als sociaal-juridisch dienstverlener – om de hoek kijken. Bij de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening leer jij mensen in een dergelijke situaties te helpen. Je krijgt inzicht in hun omstandigheden en leert hen te begeleiden vanuit verschillende rollen.

Wat leer je?

De hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening is praktijkgericht. Je gaat aan de slag met dagelijkse problematiek zoals schuldhulpverlening, reïntegratie, sociale zekerheid en wijkaanpak. In vier jaar tijd krijg je een stevige juridische basis en leer je over de sociaal-agogische kant. Daarnaast wordt er bij Sociaal Juridische Dienstverlening op Saxion expliciet aandacht besteed aan leren omgaan met verschillende culturen.

Sociaal Juridische Dienstverlening in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

 

Je adviseert, bemiddelt en helpt mensen een weg te vinden in de wirwar van Nederlandse regels en wetten.

Beroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening
Als sociaal-juridischdienstverlener ga je aan de slag in een breed veld: in sommige functies werk je direct met mensen die juridische ondersteuning nodig hebben, en in andere functies werk je achter de schermen en ontwikkel je een beleid voor grotere groepen mensen. Om tot een goede aanpak van een kwestie te komen, betrek je ook sociale, maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden.

Na de studie Sociaal Juridische Dienstverlening kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • schuldhulpverlener bij bureau Halt;
 • medewerker bij de sociale dienst;
 • medewerker bij een juridisch loket;
 • of als beleidsmedewerker van juridische zaken.

Bij welke bedrijven kun je werken?
Je werkt bijvoorbeeld voor Raad voor Kinderbescherming, het Juridisch Loket, de sociale dienst, bureau Halt of VluchtelingenWerk.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening?
Doorstuderen na Sociaal Juridische Dienstverlening? Na het volgen van een schakelprogramma kun je doorstromen naar een aantal academische, juridische masteropleidingen. Ook is het mogelijk om een wetenschappelijke opleiding te volgen in de sociologie, politicologie of bestuurskunde.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Annabé Kappert (23), 3e jaars Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
  ‘…nu begint de geleerde theorie steeds meer op zijn plaats te vallen’

  SJD is een brede opleiding; iets wat me direct ontzettend aansprak. Hierdoor kun je na je studie namelijk veel verschillende kanten op. Om tot een goede studiekeuze te komen heb ik me goed ingelezen en de open dagen bezocht.
  Foto Annabé Kappert
  Praktijkervaring opdoen
  Op dit moment ben ik bezig met mijn stage. Doordat ik gekozen heb voor de minor Dienstverlening loop ik het hele derde jaar stage. (5 maanden reguliere stage en 5 maanden minor). Deze keuze heb ik heel bewust gemaakt: op deze manier heb ik namelijk de mogelijkheid om een langere periode zelfstandig bij een bedrijf te werken.  Ik loop stage bij het Juridisch Loket in Enschede. Het Juridisch Loket geeft informatie en advies over juridische kwesties die mensen in het dagelijks leven tegenkomen. Heel praktijkgericht dus! Alles wat ik in het eerste en tweede jaar op school heb geleerd was nog best abstract toen ik begon met mijn stage. Maar nu begint de geleerde theorie steeds meer op zijn plaats te vallen. De stof is veel makkelijker te plaatsen en het wordt vanzelfsprekender.

  Samen werken aan een oplossing
  Tot nu toe spreekt het rechtsgebied personen- en familierecht mij het meeste aan. Personen- en familierecht is een rechtsgebied dat vaak erg dichtbij komt. Het is iets waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden; het zijn allemaal zaken die binnen het personen- en familierecht vallen.

  Het vak Mediation vind ik ook erg interessant. Dit is een vakgebied waar ik later misschien nog wel in verder zou willen. Het mooie is dat je door bemiddeling mensen kan laten samenwerken en overleggen om tot een oplossing te komen. Een juridische procedure kan op deze manier voorkomen worden.

  Onderlinge contacten
  De sfeer tijdens de lessen is meestal gezellig en informeel. Omdat SJD een opleiding is waarin je later veel contact krijgt met mensen, krijg je veel les in vaardigheden zoals bijvoorbeeld gespreksvoering. Dit doe je samen met de klas, door middel van rollenspellen. Ook werk je met klasgenoten aan groepsopdrachten. Het contact is goed. De docenten zijn ook prettig om mee samen te werken. We mogen ze gewoon bij hun voornaam aanspreken en ze zijn goed bereikbaar. Ook is het interessant om van de praktijkervaring van de docenten te leren.

  Leonie Haverland (22), 1e jaars student Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
  ‘Na mijn studie zou ik graag bij de reclassering willen werken’

  Door advies te vragen aan mensen uit mijn omgeving en het doen van beroepskeuzetesten kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat de studie Sociaal Juridische Dienstverlening de juiste studie voor mij was. Ik heb vooral voor SJD gekozen omdat ik graag mensen wil helpen en ik het recht erg interessant vind. Men weet vaak niet zo goed de weg in wet- en regelgeving en het lijkt me leuk om hierbij te helpen en advies te geven.

  Na mijn studie zou ik graag bij de reclassering willen werken. Het lijkt me mooi om (ex)gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Het vak strafrecht spreekt me op dit moment heel erg aan en het sluit vooral ook goed aan bij het beroep dat ik voor ogen heb.

  Je past de theorie al snel toe in de praktijk: vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met nagebootste praktijksituaties en in het derde jaar loop je stage.

  Eerste jaar

  In dit jaar krijg je een goed beeld van het werkveld van de sociaal-juridischedienstverlener. Klantcontact staat centraal: je leert hoe je met klanten omgaat en hoe je relaties kunt behouden en optimaliseren. Ook ga je aan de slag met een nagebootste praktijksituatie over schuldhulpverlening. Je volgt colleges als privaatrecht, schuldhulpverlening en strafrecht, en doet daarnaast juridische vaardigheden op.

  Vakken

  • Thema Werken als SJD'er
  • Thema Werken met schulden
  • Inleiding recht
  • Privaatrecht
  • Strafrecht
  • Juridische vaardigheden
  • Schriftelijke communicatie
  • Gespreksvoering
  • Methodiek

   


  Tweede jaar

  Dit jaar ga je dieper in op de materie: thema’s als uitkeringen, reïntegratie, wijkaanpak, reclassering en jeugdzorg komen aan bod. Je volgt daarnaast vakken als arbeids- huur- en vreemdelingenrecht.

  Vakken

  • Thema Werk en Inkomen
  • Thema Wonen, Leefomgeving en multiproblematiek (wijkgericht werken)
  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Mediationvaardigheden
  • Onderhandelen
  • Omgaan met agressie
  • Onderzoeksvaardigheden

  Top Talent Programme

  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Top Talent Programme. Je krijgt bij het Top Talent Programme de kans om je talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van het hbo naar Universiteit Twente of een andere universiteit.
   

  Derde en vierde jaar

  Om kennis te maken met de beroepspraktijk ga je in het derde jaar op stage. Tijdens je stage word je begeleid onder supervisie: dat betekent dat je jouw opgedane werkervaring bespreekt met als doel je functioneren als deskundige te verbeteren. Ook volg je in het derde jaar een minor.

  In het laatste jaar krijg je verdiepende Sociaal Juridische Dienstverleningsvakken. Je sluit in de tweede helft van dit jaar de opleiding af met een afstudeeronderzoek binnen een bedrijf of instelling.

  Benieuwd naar welke vakken je gaat volgen? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Ga voor aanmelden naar het tabblad Proefstuderen.

  Is Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Sociaal Juridische Dienstverlening kan dat door een meeloopdag.

  MeeloopdagFoto van een groep studenten buiten een Saxion-gebouw
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig?
  Wil je meedoen aan een meeloopdag, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.