Vastgoed en Makelaardij (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Keuzegids 2018 topopleidingszegelHoe gaan we om met leegstand van kantoren en winkels en hoe helpen we kopers bij het vinden van een woning? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken die bij de vierjarige hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij van Saxion in Enschede aan bod komen.

Vastgoed en Makelaardij bij Saxion is een topopleiding, geselecteerd door de Keuzegids

De opleiding Vastgoed en Makelaardij

De wereld van vastgoed is volop in beweging. Dit vraagt om een creatieve en duurzame manier van (her)ontwikkelen en managen van vastgoedprojecten. Bij de hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij van Saxion word je opgeleid tot een economisch geschoolde vastgoeddeskundige met verstand van de héle vastgoedcyclus: initiatief, ontwikkeling, realisatie, beheer, herontwikkeling en managen. Doordat de opleiding kleinschalig is, is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht: je werkt in kleine groepen, wordt opgeleid door docenten uit diverse vakgebieden en neemt deel aan netwerkborrels en bedrijfsexcursies

Wat leer je?

Afbeelding Makelaar laat papieren zienDe studie Vastgoed en Makelaardij is een brede economisch-juridische opleiding, die specifiek is gericht op vastgoed. Je studeert af met een goede economische, juridische en bouwkundige basis zodat je na vier jaar expert bent van de gehele vastgoedcyclus. Vanaf het eerste jaar werk je binnen projecten aan praktijkopdrachten, samen met het werkveld. De nadruk ligt hierbij op projectontwikkeling en vastgoedmanagement. Ook volg je vakken zoals: bouwkunde, marketing, privaatrecht, vastgoedrekenen, stedenbouw, taxatieleer en bouw- en vastgoedmanagement. Daarnaast heb je intensief contact met je studieloopbaanbegeleider die je zal helpen om de juiste studiekeuzes te maken en je studievoortgang bewaakt.

Vastgoed en Makelaardij in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 35%
Studieloopbaanbegeleiding: 10%
   

 

Als vastgoeddeskundige heb je onder andere verstand van wettelijke regelingen, ruimtelijke ordening, architectuur, economie en strategisch gebouwenbeheer. Kortom, je bent breed opgeleid en tegelijkertijd expert in jouw vakgebied.

Beroepen in het Vastgoed en Makelaardij werkveld

Na je studie ben je economisch, juridisch en bouwkundig geschoold en heb je verstand van alles wat met vastgoed te maken heeft. Je toekomstmogelijkheden zijn gevarieerd: naast het goed vormgeven en leiden van projecten, weet je wat er komt kijken bij vastgoedmanagement en hoe je belegt in vastgoed. Je overlegt onder anderen met planologen, bouwkundigen en juristen, bent communicatief vaardig en neemt verantwoordelijkheid voor je keuzes.

Na de studie Vastgoed en Makelaardij kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • vastgoedmanager bij een gemeente;
 • beleidsmedewerker vastgoed bij woningcorporaties;
 • vastgoedbelegger;
 • een woning- en bedrijfsmakelaar;
 • projectontwikkelaar.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je gaat als vastgoeddeskundige aan de slag bij bijvoorbeeld projectontwikkelaars, makelaars, vastgoedmanagementbedrijven, woningcorporaties met vastgoedafdelingen of beleggers in vastgoed zoals banken, pensioen- en verzekeringsmaatschappijen.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij?

Wil je doorstuderen na de studie Vastgoed en Makelaardij? Er zijn verschillende mogelijkheden voor masters in Nederland. Je bachelordiploma biedt je toegang tot dergelijke masters. Een voorbeeld hiervan is de Master ‘Real Estate Studies’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Studenten Vastgoed en Makelaardij aan het woord

  Studente EvelienIn groep 8 van de basisschool zei ik dat ik makelaar wilde worden. Dit kwam onder meer door de woonprogramma’s op TV, zoals TV Makelaar of Droomhuis gezocht. Op de middelbare school heb ik mij verder verdiept in de opleiding tot makelaar en kwam ik bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij, een opleiding met veel meer mogelijkheden dan alleen makelaardij. Door de vele toekomstmogelijkheden die de opleiding biedt heb ik voor deze studie gekozen.

  “In groep 8 van de basisschool zei ik dat ik makelaar wilde worden.”

  Mijn leukste ervaringen met de studie Vastgoed & Makelaardij waren de gastsprekers, uitstapjes en de stage waarin je echt in aanmerking komt met het bedrijfsleven. Met de studievereniging ben ik naar Liverpool geweest, een mooie ervaring om een indruk te krijgen van de vastgoedmarkt in het buitenland. Mijn stage heb ik gelopen bij een vastgoedonderneming gericht op zorgvastgoed. Samen met de woonconsulenten hield ik mij bezig met het verhuurproces van zorgvastgoed.

  Ik ben inmiddels bijna afgestudeerd, maar nog niet klaar met studeren. Daarom heb ik besloten om na de opleiding Vastgoed & Makelaardij de opleiding Notarieel Recht te volgen aan de Universiteit van Nijmegen.

  Evelien | Alumna Vastgoed en Makelaardij

   

  Foto van VM-student ArjenWat een goede zet, mijzelf aanmelden voor het bestuur. Afgelopen schooljaar (2015-2016) ben ik voorzitter geweest van studievereniging Trias Loci. Tijdens deze periode heb ik ontzettend veel mensen leren kennen. Zowel van andere studieverenigingen, maar ook uit het beroepenveld. Daarnaast heb ik ook mijzelf ontwikkeld gezien het vele plannen en vooruit denken.

  “Mijn rol in het bestuur van de studievereniging is goed te combineren met school.”

  Mijn rol in het bestuur van de studievereniging is goed te combineren met school. Het is leuk en totaal niet tijdrovend. Je mag zelf de activiteiten bepalen en staat dicht bij de leraren, wat overleg makkelijker maakt. Zo kun je in het bestuur bepalen waar de binnenlandse (Groningen) en buitenlandse (Berlijn) excursie naar toe gaan. Hoe en waar feesten worden georganiseerd en welke andere vastgoedgerelateerde activiteiten georganiseerd worden. Ik zie het dan ook als een voordeel dat wij een studievereniging zijn met maar één opleiding. Zo kunnen de activiteiten geheel op het vastgoed worden gericht. Kortom, van mijn keuze om in het bestuur van Trias Loci te gaan heb ik absoluut geen spijt. Ik raad iedereen dit dan ook aan.

  Arjen | Derdejaars student Vastgoed en Makelaardij

   

  Niels, alumnus Vastgoed & MakelaardijIn December 2014 ben ik afgestuurd bij de opleiding Vastgoed en Makelaardij. Op dit moment werk ik bij Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen als medewerker Projectontwikkeling. Nijhuis Bouw is één van de grootste ontwikkelende woningbouwers van Nederland. Het is een echt familiebedrijf en dit merk je vooral terug in de werksfeer. De prettige sfeer maakt dat je als jonge startende werker je weg kunt vinden in de bouwwereld.

  Ik werk nu in een verkort traineeship op de afdeling Projectontwikkeling. Hierin ben ik inzetbaar voor zowel de projectontwikkelaars (ondersteuning) als woonconsulent.

  Als woonconsulent ben je het eerste aanspreekpunt voor een koper vanaf het moment dat een project in verkoop is gegaan. In eerste instantie zit je met de kopers aan tafel om hun woonwensen te bespreken. Welke ideeën hebben zij bij een woning en hoe kan Nijhuis Bouw de individuele wensen realiseren.

  “Huh, vorige week stond er nog helemaal niets en nu staat er al een complete woning.’’

  Daarna begeleid je kopers met het hele traject tijdens de bouw. De kopers kunnen voor vragen bij mij als woonconsulent terecht. Verder regel ik de financiële afhandeling met de kopers, informeer ik de kopers over de voortgang en de planning, organiseer ik kijkmiddagen op de bouw (waar je zelf ook aanwezig bent) en loop ik zo nu en dan op de bouw mee om samen met de uitvoerder te kijken of alle individuele wensen goed worden verwerkt.

  Door de manier waarop wij bouwen met ons Trento concept (prefab bouwen) worden in korte tijd de betonnen casco’s geplaatst op een bouw. Zodra de fundering er ligt, staat een week later het casco. Toen wij bezig waren met de bouw in het Bijvank (waar ik zelf woonde) stond ik bij de cafetaria en hoorde ik omwonenden praten en die zeiden: “huh vorige week stond er nog helemaal niets en nu staat er al een complete woning’’. Men is het nog (steeds) niet gewend dat de bouw inmiddels zo snel gaat.

  Niels | Alumnus Vastgoed en Makelaardij

   

  Student AnoukIk heb voor deze opleiding gekozen, omdat economie me heel erg interesseert, en bij Vastgoed en Makelaardij is de economie specifiek gericht op vastgoed. Iedereen heeft te maken met vastgoed en het is overal.

  Het studeren bij Saxion bevalt me goed. Je leert veel nieuwe mensen kennen waar je veel van kunt leren. Ook word je erg vrij gelaten en hangt er een prettige sfeer op de school.

  “Ook wordt je erg vrij gelaten en hangt er een prettige sfeer op de school.”

  Wat ik minder vond, is dat je in het eerste jaar moet samenwerken met studenten die uiteindelijk stoppen met de opleiding. Hierdoor hebben ze minder inzet. Dit probleem hebben we besproken in de opleidingscommissie. Dit jaar zijn er maatregelen bij de eerstejaars genomen als het verbieden van laptops tijdens de lessen, dit heeft tot nu toe een positief effect.

  Op dit moment loop ik stage. Hopelijk kan in aan het werk bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen of heb afgestudeerd. Anders wil ik wellicht nog een minor volgen.

  Anouk | Derdejaars student Vastgoed en Makelaardij

  Vanaf het begin van de opleiding werk je aan praktijkopdrachten (projecten) waarin je de theorie die je leert direct toe kunt passen. Je studeert af als vastgoeddeskundige die direct aan de slag kan in de wereld van vastgoed.

  Eerste jaar

  Afbeelding TNT gebouwJe kruipt vanaf het begin in de rol van ‘junior vastgoeddeskundige’. In kleine groepen werk je aan een praktijkproject, waarin je de theorie toepast die je leert bij basisvakken en workshops. Zo ontwikkel je tijdens een project bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. In het eerste jaar maak je kennis met alle aspecten van Vastgoed en Makelaardij en volg je colleges als privaatrecht, marketing, bouwkunde en vastgoedmanagement. Je verkent de markt, analyseert juridische kaders en werkt een ontwikkelingsplan uit. Ook verdiep je je in de aankoop van grond en bereken je de beleggingswaarde en rendementen voor vastgoedbeleggers.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar worden de projecten steeds complexer. Je leert meer over marktonderzoek, bouwkunde, het ontwikkelen van (creatieve) vastgoedconcepten, gebiedsontwikkeling en strategisch beheer van ondernemingsvastgoed.

  Derde en vierde jaar

  In het derde jaar loop je vijf maanden stage bij een vastgoedonderneming in het binnen- of buitenland en volg je een minor, bijvoorbeeld regie stedelijke vernieuwing of zelfstandig ondernemen. In jaar vier volg je de eerste zes maanden twee meesterproeven: projectontwikkeling en vastgoedmanagement. Voor een beschrijving van de meesterproeven, zie het tabblad ‘Meesterproeven’. Je eindigt de opleiding Vastgoed en Makelaardij met een afstudeeronderzoek.

  Inhoud studieprogramma
  Jaar 1 Project Oriëntatie Woningmarkt
  • Bouwkunde 1
  • Vastgoedmarkten
  • Inleiding recht
  Taaltoets
  Project Businessplan Huisvesting
  • Bestuur en Beleid
  • Marketing 1
  • Vastgoedmanagement 1
  Rekentoets
  Project locatieontwikkeling
  • Rekenkundige analyse 1
  • Privaatrecht 1
  • Bedrijfseconomische analyse 1
  Engels 1
  Project Businessplan Commercieel Vastgoed
  • Bouwmanagement
  • Inleiding Onderzoek
  • Bestuursrecht 1
  Portfolio Studieloopbaanbegeleiding
  Propedeuse
  Jaar 2 Project Ontwikkelingsvisie
  • Bestuursrecht 2
  • Grond en opstal
  • Sociaal Economische Geografie
  Project Ontwikkelingsplan
  • Privaatrecht 2
  • Vastgoedmanagement 2
  • Markt en Vastgoedstrategie
  Project CREM Financieel
  • Bouwkunde 2
  • Fiscale aspecten
  • Taxatieleer
  Stagevoorbereiding
  Project CREM Gebruiker
  • Stedenbouw
  • Rekenkundige analyse 2
  • Bedrijfseconomische analyse 2
  Engels 2
  Jaar 3 Stage of (vrije) Minor Stage of (vrije) Minor
  Jaar 4

  Meesterproef moduul Vastgoedmanagement
  Meesterproef project Vastgoedmanagement

  Voorbereiding afstuderen

  Meesterproef moduul Projectontwikkeling
  Meesterproef project Projectontwikkeling

  International vastgoed

  Afstuderen

  Download de vakkentabel als PDF.

  In het vierde leerjaar van de opleiding volg je in het eerste half jaar de meesterproeven vastgoedmanagement en projectontwikkeling. Beide meesterproeven bestaan uit een project en een kennisvak.

  Meesterproef vastgoedmanagement

  Centraal in het project Meesterproef Vastgoedmanagement staat het opzetten van een (fictief) vastgoedfonds. Tijdens de lessen krijg je naast theorie over beleggen in vastgoed ook presentaties van gastsprekers uit de praktijk, zoals vastgoedbeleggers, banken en vastgoedadviseurs.

  Je schrijft een advies aan de opdrachtgever (een gerenommeerd vastgoedbelegger uit de praktijk). Op basis van een marktverkenning formuleer je een beleggingsstrategie voor de (fictieve) aankoop van enkele beleggingspanden van je vastgoedfonds. Je maakt een investeringsanalyse en financieringsopzet, voorzien van een object- en huurdersanalyse. Hierbij houd je ook rekening met de duurzaamheid van je beleggingspanden. Met behulp van een rendementsanalyse maak je vervolgens de diverse vastgoedrendementen gedurende de exploitatie inzichtelijk.

  Uiteindelijk presenteer je je advies voor de opdrachtgever op locatie, waarna zij besluiten het fonds wel of niet te starten.

  Meesterproef projectontwikkeling

  De Meesterproef Vastgoedontwikkeling draait om de transformatie van bestaand, leegstaand vastgoed. Transformatie is het geheel aan maatregelen dat om de hoek komt kijken wanneer je een bestaand gebouw zodanig wil veranderen (van functie), dat het geschikt is om gebruikers te huisvesten voor een langdurige periode.

  Binnen het project onderzoek je of een bestaand, leegstaand gebouw kwaliteiten/kenmerken heeft om succesvol te transformeren naar een nieuwe functie.
  Je schrijft het advies voor een professionele opdrachtgever (een gerenommeerd vastgoedontwikkelaar/belegger uit de praktijk), die ook eigenaar is van het gebouw dat je onderzoekt.

  Na het uitvoeren van een gebouw- en locatieanalyse, een markttechnische en juridische analyse formuleer je als groep een ontwikkelplan. Op basis van dit plan creëert de groep een schetsontwerp, berekent de financiën van het ontwerp en bepaalt de waarde van het gebouw. De resultaten van het onderzoek worden daarna gepresenteerd aan de opdrachtgever.

  In de lessen zal de theorie van vastgoedontwikkeling en transformatie aangevuld worden met presentaties van gastsprekers uit de praktijk, zoals ontwikkelaars, adviseurs, aannemers, overheid.

  Een aantal groepen worden, op basis van rapportage en presentatie, genomineerd voor de Twentse Conversieprijs. Deze groepen presenteren op de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting Vastgoedrapportage Twente de resultaten van hun onderzoek aan de Twentse vastgoedwereld. De winnende groep ontvangt van de stichting de ‘Conversieprijs’.

  Rond jij de opleiding Vastgoed en Makelaardij aan Saxion af? Dan heb je recht op een gelijkwaardigheidsverklaring voor het makelaarsdiploma!

  Deze gelijkwaardigheidsverklaring geldt voor de volgende onderdelen:

  • Basistheorie Taxateur Onroerende Zaken
  • Aanvullend Wonen (theorie en vaardigheden)
  • Aanvullende theorie Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

  Meer informatie is te vinden op de website van Vastgoedcert.

   

  Is Vastgoed en Makelaardij iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Vastgoed en Makelaardij kan dat door een meeloopdag.

  MeeloopdagFoto van een groep studenten buiten een Saxion-gebouw
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig?
  Wil je meedoen aan een meeloopdag, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.