Creative Media and Game Technologies (English)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
OpleidingsduurAlle richtingen binnen CMGT duren 4 jaar

The Creative Media and Game Technologies degree programme

(Formerly Art & Technology, Game Design & Production and Game Engineering)

A virtual reality game for the Oculus Rift, an interactive video on YouTube,
the augmented reality features in Pokemon GO. They have more in common than you might think. These products are all created by teams that combine creativity and technology, thus constantly stretching the boundaries of technology. The CMGT programme offers you precisely this magical combination. 

“We are pushing the boundaries of reality”

What will you be learning?

Interactive media? Games? The choice is up to you!

As the name indicates, CMGT will teach you everything you want to know about Creative Media & Game Technologies. This is an enormously wide field of study. After a broad-based orientation phase, it is up to you to decide which area you want to specialise in. Do you have a broad interest in interactive media or are you passionate about creating games?
At CMGT, you can determine your own study path.

3 Professional roles

We will focus on 3 roles that you encounter everywhere in the professional field. In the first year, you can experiment with these roles and subsequently choose the role that suits you best.

 

Artist

The Artist is a talented illusionist. The most important role of an artist is to create content that really excites the user.
You will be taught subjects like:
     - Content creation
     - Concept Art
     - Animation
     - 2D, 3D design
     - Video and Visual FX
     - Visual storytelling

Experience Designer

The experience designer is the creative jack-of-all-trades who invents and develops experiences that create value for the user. You will therefore be taught important "Artist-as-Engineer" subjects and specific design subjects such as:
     - Concept design
     - Gamification
     - Serious Gaming
     - Marketing
     - Game design
     - User experience
     - Interaction design

Engineer

The Engineer is a structured realist. You are especially good at the technical realisation of interactive media and games.
You will be taught subjects like:
     - Computer programming
     - Game engines
     - Processing
     - Web technology

 

Year 1 and 2

CMGT initially has a wide-ranging set-up. You are familiarised with the various roles and challenged to experiment with your own role. During the first year, you make a provisional choice for a role and will learn about this role in more detail. CMGT is a genuinely team-based degree programme. You frequently work on projects with fellow students. The projects are often practice-based. You will then be given the assignment to create interactive solutions or games for a specific client or target group.
You will have the opportunity to experiment and make mistakes.

 

After the first year, you will continue to specialise in one of these profiles:
     - Game Artist
     - Media Artist
     - Experience designer (Media and/or Games)
     - Media Engineer
     - Game Engineer

You choose a definitive role and, depending on your preference, will either move more in the direction of interactive media in general or specialize specifically in games. You will build a portfolio evidencing your skills and will prepare for your minor or internship.

Year 3 and 4

In your third and fourth year, you will apply your knowledge and skills in practice. You are free to choose you area of interest. In your third year, you will do an internship and minor. You are free to make your own choice. Here, you will have the opportunity to specialise further.

In the first half of the fourth year, you will continue to further specialise yourself. During the previous three years, you have discovered your favourite area of interest in the creative sector. Now, you will have the opportunity to get an even more in-depth understanding of this area. In the second half of the fourth year, you will prepare for graduation. In this part of the programme, you will design and develop an interactive solution or game for an organisation.  Toelatingseisen 2017/2018

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. Voor deze opleiding gelden aanvullende toelatingseisen waardoor de intakeactiviteiten afwijken van de meeste opleidingen. Er vindt een selectie plaats door middel van een intakeprocedure. Deze intake resulteert uiteindelijk in een bindend advies: toelating of afwijzing. Voor meer informatie over deze intake, zie 'Overige toelatingsbepalingen' onderaan deze pagina.
   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - Wiskunde A of Wiskunde B

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - Wiskunde A of Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Examen Engels
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  Je toelating start met het aanmelden uiterlijk op 1 mei voor de opleiding Creative Media and Game Technologies bij Saxion, locatie Enschede. Dit doe je via StudieLink. Na aanmelding ontvang je het bericht dat er aanvullende eisen zijn en krijg je meer inhoudelijke informatie over de intakeprocedure en de opdrachten.

  1. De vragenlijst
  Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intakedag op Saxion. Ter voorbereiding op deze dag, vul je thuis een vragenlijst in. Vragen op het gebied van creativiteit en techniek en je verwachtingen van de studie komen aan de orde. De ingevulde vragenlijst neem je mee naar de intakedag.
  2. De aanvullende opdracht
  Een precieze opdrachtomschrijving ontvang je na de inschrijving via Studielink. De aanvullende opdracht doet een beroep op je technische inzicht en je creatieve denkvermogen. Je voert de opdracht thuis uit en neemt het mee naar je adviesgesprek op de intakedag. Hier krijg je de kans jouw visie en overwegingen te verantwoorden. We nodigen je altijd uit voor het gesprek. Het gaat bij de thuisopdracht niet alleen om het resultaat. We kijken vooral naar de wijze waarop je de opdracht hebt aangepakt en uitgevoerd.
  3. Adviesgesprek en groepsopdracht
  Je wordt ontvangen door een docent of student van de opleiding die jou begeleid naar de plek waar het gesprek zal plaatsvinden. Een docent neemt samen met jou de vragenlijst en aanvullende opdracht, die je thuis hebt gemaakt, door. Tijdens het gesprek kun je vragen stellen en extra informatie over jezelf delen. Voor of na dit gesprek werk je samen met andere aspirant studenten aan een kleine groepsopdracht.
  Eigen werk?
  Heb je al een portfolio opgebouwd met eigen werk? Neem dit dan mee naar het intakegesprek. Het hebben van een portfolio is uiteraard geen vereiste!

  Bindend advies
  Na het doorlopen van de intakedag wordt de uitkomst schriftelijk medegedeeld. De toelatingscommissie legt bij jouw beoordeling vooral de nadruk op creativiteit, originaliteit, technische affiniteit, sociale en communicatieve vaardigheden, voorkennis van het vakgebied en de manier waarop je jezelf presenteert tijdens de intakedag en het adviesgesprek.
  Op basis van de vragenlijst, de opdrachten en het adviesgesprek met de docent wordt geconcludeerd of jij een geschikte kandidaat bent. Besluit de toelatingscommissie dat jij niet geschikt bent, dan is in de uitslag aangegeven op welk onderdeel dat is. Het advies is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden

  Heb je vragen over de intakeprocedure? Neem dan contact op met Academie Creatieve Technologie via communication.act@saxion.nl

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. 
  Voor deze opleiding gelden aanvullende toelatingseisen waardoor de intakeactiviteiten afwijken van de meeste opleidingen. Er vindt een selectie plaats door middel van een onderzoek aanvullende eisen . Dit onderzoek resulteert uiteindelijk in een bindend advies: toelating of afwijzing. Voor meer informatie hierover, zie 'Overige toelatingsbepalingen' onderaan deze pagina.
   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - Wiskunde A of Wiskunde B

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je moet de Engelse taal op voldoende niveau beheersen.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - Wiskunde A of Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Examen Engels
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Je toelating start met het aanmelden uiterlijk op 1 mei voor de opleiding Creative Media and Game Technologies bij Saxion, locatie Enschede. Dit doe je via StudieLink. Na aanmelding ontvang je het bericht dat er aanvullende eisen zijn en krijg je meer inhoudelijke informatie over de intakeprocedure en de opdrachten.

  1. De vragenlijst
  Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intakedag op Saxion. Ter voorbereiding op deze dag, vul je thuis een vragenlijst in. Vragen op het gebied van creativiteit en techniek en je verwachtingen van de studie komen aan de orde. De ingevulde vragenlijst neem je mee naar de intakedag.
  2. De aanvullende opdracht
  Een precieze opdrachtomschrijving ontvang je na de inschrijving via Studielink. De aanvullende opdracht doet een beroep op je technische inzicht en je creatieve denkvermogen. Je voert de opdracht thuis uit en neemt het mee naar je adviesgesprek op de intakedag. Hier krijg je de kans jouw visie en overwegingen te verantwoorden. We nodigen je altijd uit voor het gesprek. Het gaat bij de thuisopdracht niet alleen om het resultaat. We kijken vooral naar de wijze waarop je de opdracht hebt aangepakt en uitgevoerd.
  3. Adviesgesprek en groepsopdracht
  Je wordt ontvangen door een docent of student van de opleiding die jou begeleid naar de plek waar het gesprek zal plaatsvinden. Een docent neemt samen met jou de vragenlijst en aanvullende opdracht, die je thuis hebt gemaakt, door. Tijdens het gesprek kun je vragen stellen en extra informatie over jezelf delen. Voor of na dit gesprek werk je samen met andere aspirant studenten aan een kleine groepsopdracht.
  Eigen werk?
  Heb je al een portfolio opgebouwd met eigen werk? Neem dit dan mee naar het intakegesprek. Het hebben van een portfolio is uiteraard geen vereiste!

  Bindend advies
  Na het doorlopen van de intakedag wordt de uitkomst schriftelijk medegedeeld. De toelatingscommissie legt bij jouw beoordeling vooral de nadruk op creativiteit, originaliteit, technische affiniteit, sociale en communicatieve vaardigheden, voorkennis van het vakgebied en de manier waarop je jezelf presenteert tijdens de intakedag en het adviesgesprek.
  Op basis van de vragenlijst, de opdrachten en het adviesgesprek met de docent wordt geconcludeerd of jij een geschikte kandidaat bent. Besluit de toelatingscommissie dat jij niet geschikt bent, dan is in de uitslag aangegeven op welk onderdeel dat is. Het advies is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden

  Heb je vragen over de intakeprocedure? Neem dan contact op met Academie Creatieve Technologie via communication.act@saxion.nl

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Career prospects

  The professional field you will enter, is very wide and incredibly international. There are many well-known companies where you can get started, but there are also exciting small companies you could join. With CMGT you can also start your own business.

  Here are some of the possible job opportunities:

       - 3d modeller
       - Game developer
       - 2D/3D modeller and animator
       - Concept artist
       - Game designer
       - Technical artist
       - Web developer
       - Video editor
       - Art director
       - UX designer
       - VR developer
       - Programmer
       - Artist
       - Animator
       - Owner
       - Level Designer
       - UI Designer/Game UI Designer
       - VR/AR Developer
       - VR/AR Designer
   

   

  Myron Project

  The Myron Project is a collaboration between students of the degree programme CMGT (Creative Media and Game Technologies) of Saxion University of Applied Sciences and the technology leaders The Virtual Dutch Men, Xsens, Manus VR and XMG. The students are given 5 months to create an 8 player arena shooter experience, in which two teams of 4 players try to outplay each other.

   

   

  In the Netherlands, the Creative Media and Game Technologies programme is offered at four universities of applied sciences, i.e. at the HKU, Hogeschool Rotterdam, HNTV and Saxion. They all have their own focus. Saxion has an international focus. The curriculum is taught in English only. This way, you will be fully prepared for a job in the international arena. The focus is also on creativity. You can do anything you can imagine.

       - Applied projects
       - Broad orientation (choose your own destiny)
       - International focus

  Is Creative Media and Game Technologies the right programme for you? Then visit one of our open days and meet students and lecturers who can tell you more.

  Have you already done so and do you want to find out what it’s like to study at Saxion? Is there anything else you want to know about the programme? Then try it out for yourself. There are two ways to try out Creative Media and Game Technologies. Visit a taster day or visit a trial day.

  Taster day

  During a taster day, you’ll take part in a number of mock classes alongside other future students to give you an idea of what the programme involves. You’ll get a feel for the study climate at Saxion and the way lecturers teach. If you’re wondering what youֺ’ll be learning or what you need to know before you start the programme, the taster day is for you.
  Select a taster day from the overview and sign up by clicking below:

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Programme try-out

  If you are in the 5th year of havo or the 6th year of vwo, but are still unsure about your study choice, you could also choose to take part in a Creative Media and Game Technologies programme try-out. The difference compared to a trial day is that you take part in classes for 3 or 4 afternoons. For example, you’ll complete assignments and join trips to organisations in the professional field. This will give you a thorough impression of the programme and your future profession. At the end of the try-out, youֺ’ll know whether this programme is right for you! You’re expected to attend every class, so consult your school counsellor before signing up.
  Enrollment for the programme try-outs closes late October. Be sure to sign up on time!

  Sign up for the programa try-out!

  Don't know what to choose?

  Do you want to take part in one of these activities, but are you not sure which one? Get in touch with the Saxion Information Centre or send us a message on Facebook or Twitter.