Game Design and Production (English)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de opleiding Creative Media & Game Technologies

Studenten Game Design and Production in studieruimte SaxionGames zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Je hebt action games, puzzle games, racing games, sports games en educatieve games. Ook op het gebied van simulatie- en social mediagames zijn er volop ontwikkelingen. Daarnaast begint de game-industrie op maatschappelijk vlak ook flink te groeien. Denk bijvoorbeeld aan gametoepassingen voor de zorg en educatieve games voor  het onderwijs. Dit noemen we ook wel serious gaming. En wat dacht je van de games op je smartphone? Klinkt deze gamewereld jou als muziek in de oren? Dan ben jij vast op je plek bij de studieroute Game Design & Production.

Game Design & Production is een Engelstalige studieroute die jou opleidt tot de gamedesigner van de toekomst. Je leert hoe je games ontwerpt, je bedenkt de spelregels en je zorgt ervoor dat alles er visueel aantrekkelijk uitziet. Daarnaast werk je veel samen met de gametechnoloog en de producer. De vraag naar goed opgeleide gamedesigners groeit in razendsnel tempo, waardoor er na vier jaar opleiding een prachtbaan binnen jouw handbereik ligt.

Gaming is booming business en groeit razendsnel uit tot een veelzijdige industrie. Saxion speelt hier op in met de Engelstalige studieroute Game Design & Production. Als student werk je veel samen met studenten van de studieroute Game Engineering. Zij zorgen op hun beurt voor de technologieën achter de games. Beide studieroutes vallen onder de opleiding Creative Media and Game Technologies en leiden je op tot een onmisbare schakel in de gamewereld.

Aanvullende eisen toelating voor Game Design and Production

Voor Game Design & Production gelden aanvullende toelatingseisen. Dit houdt in dat je - al dan niet - wordt toegelaten aan de hand van een selecterende procedure: download het PDF-document Intake Assignment. En kijk voor overige informatie bij het tabblad Toelating -> Overige toelatingsbepalingen!

 

 

Studenten Game Design and Production aan het werk, SaxionAls game creator bedenk jij het concept en ben je specialist in het visualiseren van de game. Je werkt hierbij intensief samen met de game engineer. Hierdoor ontwikkel je een brede visie op alle facetten van het vakgebied.

Eerste en tweede jaar
Tijdens de eerste twee jaren leg je een brede basis voor de loop van je studie. Je volgt colleges en bent druk met projecten op het gebied van 2D-tekenen, gamedesign, 3D-modelling, level design, animatie en scripting. Ook zijn er veel vakken die je samen met studenten van de studieroute Game Engineering volgt. Denk hierbij aan vakken als interaction design, game design, presenteren & vergaderen, team development en interactive storytelling.

Voorbeeldvakken: Concept Design, Multidisciplinair development, Interactive storytelling, Advertising, Mediapsychologie, Projectmanagement, Presenteren en vergaderen, Game geschiedenis, Gameplay en Ethiek.

Derde en vierde jaar
Na de eerste twee jaren heb je de kans om je te specialiseren. Dit doe je onder andere door het kiezen van een eigen stagebedrijf waar je in de eerste helft van het derde jaar stage gaat lopen.  Vervolgens ga je bezig met een verdieping, een onderzoek en het opstellen van je afstudeerplan. In het vierde jaar start je met een minor naar keuze. Daarna is het tijd om af te studeren bij Game Design and Production.

Bekijk hier een compleet overzicht van het programma van Game Design and Production  Toelatingseisen 2016/2017

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. 
  Game Design & Production is een studieroute binnen de opleiding Creative Media & Game Technologies. Voor deze studieroute gelden aanvullende toelatingseisen waardoor de intakeactiviteiten afwijken van de meeste opleidingen. Er vindt een selectie plaats door middel van een intakeprocedure. Deze intake resulteert uiteindelijk in een bindend advies: toelating of afwijzing. Voor meer informatie over deze intake, zie 'Overige toelatingsbepalingen' onderaan deze pagina.

  Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de Engelstalige studieroute Game Design and Production, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

   

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Examen Engels
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Je toelating start met het aanmelden voor 1 mei voor de studierichting Game Design & Production (valt officieel onder Creative Media and Game Technologies) bij Saxion, locatie Enschede. Dit doe je via StudieLink. Na aanmelding ontvang je het bericht dat er aanvullende eisen zijn en krijg je meer inhoudelijke informatie over de intakeprocedure en de opdrachten.

  1. De vragenlijst
  Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intakedag op Saxion. Ter voorbereiding op deze dag, vul je thuis een vragenlijst in. Vragen op het gebied van creativiteit en techniek en je verwachtingen van de studie komen aan de orde. De ingevulde vragenlijst neem je mee naar de intakedag.
  2. De aanvullende opdracht
  Een precieze opdrachtomschrijving ontvang je na de inschrijving via Studielink. De aanvullende opdracht doet een beroep op je technische inzicht en je creatieve denkvermogen. Je voert de opdracht thuis uit en neemt het mee naar je adviesgesprek op de intakedag. Hier krijg je de kans jouw visie en overwegingen te verantwoorden. We nodigen je altijd uit voor het gesprek. Het gaat bij de thuisopdracht niet alleen om het resultaat. We kijken vooral naar de wijze waarop je de opdracht hebt aangepakt en uitgevoerd.
  3. Adviesgesprek en groepsopdracht
  Je wordt ontvangen door een docent of student van de opleiding die jou begeleid naar de plek waar het gesprek zal plaatsvinden. Een docent neemt samen met jou de vragenlijst en aanvullende opdracht, die je thuis hebt gemaakt, door. Tijdens het gesprek kun je vragen stellen en extra informatie over jezelf delen. Voor of na dit gesprek werk je samen met andere aspirant studenten aan een kleine groepsopdracht.
  Eigen werk?
  Heb je al een portfolio opgebouwd met eigen werk? Neem dit dan mee naar het intakegesprek. Het hebben van een portfolio is uiteraard geen vereiste!

  Bindend advies
  Na het doorlopen van de intakedag wordt de uitkomst schriftelijk medegedeeld. De toelatingscommissie legt bij jouw beoordeling vooral de nadruk op creativiteit, originaliteit, technische affiniteit, sociale en communicatieve vaardigheden, voorkennis van het vakgebied en de manier waarop je jezelf presenteert tijdens de intakedag en het adviesgesprek.
  Op basis van de vragenlijst, de opdrachten en het adviesgesprek met de docent wordt geconcludeerd of jij een geschikte kandidaat bent. Besluit de toelatingscommissie dat jij niet geschikt bent, dan is in de uitslag aangegeven op welk onderdeel dat is. Het advies is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden

  Heb je vragen over de intakeprocedure? Neem dan contact op met Academie Creatieve Technologie via communication.act@saxion.nl

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2017/2018

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. 
  Game Design & Production is een Engelstalige studieroute binnen de opleiding Creative Media & Game Technologies. Voor deze studieroute gelden aanvullende toelatingseisen waardoor de intakeactiviteiten afwijken van de meeste opleidingen. Er vindt een selectie plaats door middel van een intakeprocedure. Deze intake resulteert uiteindelijk in een bindend advies: toelating of afwijzing. Voor meer informatie over deze intake, zie 'Overige toelatingsbepalingen' onderaan deze pagina.
   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - Wiskunde A of Wiskunde B

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - Wiskunde A of Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Examen Engels
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  Je toelating start met het aanmelden uiterlijk op 1 mei voor de studierichting Game Design & Production (valt officieel onder Creative Media and Game Technologies) bij Saxion, locatie Enschede. Dit doe je via StudieLink. Na aanmelding ontvang je het bericht dat er aanvullende eisen zijn en krijg je meer inhoudelijke informatie over de intakeprocedure en de opdrachten.

  1. De vragenlijst
  Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intakedag op Saxion. Ter voorbereiding op deze dag, vul je thuis een vragenlijst in. Vragen op het gebied van creativiteit en techniek en je verwachtingen van de studie komen aan de orde. De ingevulde vragenlijst neem je mee naar de intakedag.
  2. De aanvullende opdracht
  Een precieze opdrachtomschrijving ontvang je na de inschrijving via Studielink. De aanvullende opdracht doet een beroep op je technische inzicht en je creatieve denkvermogen. Je voert de opdracht thuis uit en neemt het mee naar je adviesgesprek op de intakedag. Hier krijg je de kans jouw visie en overwegingen te verantwoorden. We nodigen je altijd uit voor het gesprek. Het gaat bij de thuisopdracht niet alleen om het resultaat. We kijken vooral naar de wijze waarop je de opdracht hebt aangepakt en uitgevoerd.
  3. Adviesgesprek en groepsopdracht
  Je wordt ontvangen door een docent of student van de opleiding die jou begeleid naar de plek waar het gesprek zal plaatsvinden. Een docent neemt samen met jou de vragenlijst en aanvullende opdracht, die je thuis hebt gemaakt, door. Tijdens het gesprek kun je vragen stellen en extra informatie over jezelf delen. Voor of na dit gesprek werk je samen met andere aspirant studenten aan een kleine groepsopdracht.
  Eigen werk?
  Heb je al een portfolio opgebouwd met eigen werk? Neem dit dan mee naar het intakegesprek. Het hebben van een portfolio is uiteraard geen vereiste!

  Bindend advies
  Na het doorlopen van de intakedag wordt de uitkomst schriftelijk medegedeeld. De toelatingscommissie legt bij jouw beoordeling vooral de nadruk op creativiteit, originaliteit, technische affiniteit, sociale en communicatieve vaardigheden, voorkennis van het vakgebied en de manier waarop je jezelf presenteert tijdens de intakedag en het adviesgesprek.
  Op basis van de vragenlijst, de opdrachten en het adviesgesprek met de docent wordt geconcludeerd of jij een geschikte kandidaat bent. Besluit de toelatingscommissie dat jij niet geschikt bent, dan is in de uitslag aangegeven op welk onderdeel dat is. Het advies is bindend en er kan niet over gecorrespondeerd worden

  Heb je vragen over de intakeprocedure? Neem dan contact op met Academie Creatieve Technologie via communication.act@saxion.nl

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Zodra je klaar bent met je studie krijg je de titel Bachelor of Science. Hiermee kun je gaan solliciteren bij tal van nationale en internationale bedrijven in de game-industrie. Voorbeelden van bedrijven zijn Ubisoft, T-Xchange, MST, Roessingh, TriMM, Thales, Xsens, Engine Software, Guerilla Games en  Codeglue.. Of ga aan de slag als individueel ontwikkelaar. De keus is aan jou.

  Ook is het mogelijk je eigen bedrijfje te starten of als freelancer aan de slag te gaan.

  Logo YouTube met link naar YouTube-kanaal Game Engineering SaxionBekijk video's op het YouTube-kanaal van de studieroute Game Engineering bij Saxion

   

   

  Studenten CMGT ontwikkelen interactieve games voor Twente Gaming Event

  Saxion studenten Game Design and Production met virtual reality brilStudenten Game Design and Production, en Game Engineering werken al een aantal jaren mee aan het Twente Gaming Event in het Techniekmuseum in Hengelo. Tijdens deze middag kunnen bezoekers educatieve interactieve games spelen. De studenten Engineering ontwikkelen hiervoor in een periode van een aantal maanden games in opdracht van het Techniekmuseum. Een aantal studenten maakt de creatieve inhoud (content) en anderen zorgen voor de techniek achter het spel. De spellen hebben een educatief karakter. Tijdens het event in 2016 waren de thema’s onder andere zon- en windenergie en aardwarmte en getijde-energie. Speciale aandacht was er toen voor een Virtuele Reality (HTC Vive) ervaring waarin de speler in de toekomst afdwaalt in een nucleaire afvalopslag.

  Het Twente Gaming Event komt voort uit een samenwerking tussen Thales, Saxion en Techniekmuseum HEIM.

   

   

  Algemene informatie
  Voor mbo-ers is er geen verkort doorstroomprogramma voor de studieroute Game Design and Production. 
  Je kunt instromen met een mbo diploma niveau 4. Je volgt dan het reguliere lesprogramma van vier jaar. 

  Wat is er anders op het hbo in vergelijking met het mbo? 
  Op het mbo ben je bijvoorbeeld gewend projecten uit te voeren waarin het 'hoe' centraal staat, praktijkgericht dus. In het hbo wordt in een opdracht ook gevraagd naar het 'waarom', en ligt de nadruk meer op theorie. Afgebakende projecten tegenover complexe projecten.

  Je moet leren analyseren en leren verklaren waarom dingen gebeuren. Een hbo-studie vraagt ook meer van je taalvaardigheid en zelfstandigheid. Een ander belangrijk verschil is de hoeveelheid lesstof die je moet beheersen en het hogere tempo waarin je deze lesstof eigen moet maken. Voor Game Design & Production dien je eerst een toelating te doen, door middel van een motivatie en een intakegesprek. Let op: deze studieroute wordt volledig in het Engels aangeboden.

  Meer informatie over doorstroom van mbo naar hbo vind je hier

   

  Is Game Design and Production iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding. Of je zoekt contact met studenten van de opleiding, bijvoorbeeld via IntoSaxion.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Game Design and Production kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out. [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Game Design and Production. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!


  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.