Ambulant hulpverlenen (training)

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieEnschede
Opleidingsduur6 bijeenkomsten, doorlooptijd 1-2 maanden

Veranderende samenleving, veranderende hulpverlening
Onze samenleving verandert in hoog tempo van een verzorgingsstaat naar een maatschappij met meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De hulpverlening moet het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo tijdig mogelijk en aansluiten op de hulpvraag en de eigen kracht van cliënten. De kunst van het hulpverlenen daarbij is mensen zo te helpen, dat de vrijheid om zelf hun leven te bepalen zo groot mogelijk is.
Deze andere wijze van hulpverlenen vraagt vernieuwde kennis en vaardighede
n van de professional. Tijdens de training bieden we de mogelijkheid om daar antwoorden op te  vinden.

Omvang en studiebelasting
De training omvat 6 dagdelen van elk 3 uur. Voor zelfstudie staat 2 uur per week gedurende het trainingstraject.

De zes bijeenkomsten hebben ieder een thema:

 • Wat kan ik al? Wat wil ik en wat vraagt de veranderende context van mij als professional?
  Visie ambulant hulpverlenen en veranderende maatschappelijke context en rol van de professional
 • Van waaruit doe je de dingen die je doet?
  Hoe kijk jij tegen hulpverlening en problemen aan?
  De contextuele en systeemgerichte benadering en het positioneren van jezelf in (gezins-)systemen
  Werken met genogrammen, circulair interviewen
 • Doen wat werkt.
  Basisprincipes Oplossingsgericht werken
  Klantdeskundigheid, gebruik maken van aanwezige krachten
 • Vrijheid is niet vrijblijvend!
  En als het (nog) niet werkt?
  Verkenning van ethische dilemma’s.
 • De belangrijkste succesfactor voor samenwerking is niet de vaardigheid, maar de wens
  Samenwerken met anderen.
  Veranderende netwerken.
 • Enthousiasme nieuwe stijl
  Waar sta je nu? Wat heb je nog nodig? Wat neem je mee voor je verdere ontwikkeling?

Tijdens de laatste bijeenkomst vindt de afsluitende eindtoets plaats. Deze bestaat uit een presentatie over het eigen leerproces.
Naast de bijeenkomsten wordt ongeveer 2 uur per week aan zelfstudie verwacht, om het werken aan de toetsing, huiswerkopdrachten, het schrijven van reflectieverslagen en het bestuderen van literatuur.

 

 

De opleiding is voor HBO geschoolde hulpverleners die werkzaam (willen) zijn bij ambulante hulpvormen voor gezinnen en/of jeugdigen. Dit omvat o.a. de werkvelden van Jeugdzorg, GGZ, LVG en justitie. Deelnemers beschikken HBO denk- en werkniveau.

De training wordt u aangeboden voor € 1.350,00. Dit bedrag is inclusief een reader en koffie/thee.

Data en tijden
De training vindt plaats op donderdagmiddag van 16.00 – 19.00 uur. De exacte data kunt u navragen bij het secretariaat.

Certificering en registratie
Bij aanwezigheid van minimaal 80% en het voldoen aan de toetscriteria ontvangt de deelnemer een certificaat.
Voor de training zijn registerpunten aangevraagd bij het Registerplein en bij de SKJ.

Groepsgrootte
Minimaal 10 en maximaal 16 personen.

Locatie
Saxion University of Applied Science
Tromplaan 28, Enschede

In company training of maatwerktraject
De opleiding kan ook in company of als maatwerktraject worden aangeboden.

Meer weten?
Neem contact op met Anja Kruitbosch, tel. 053- 4871859 of mail naar kennistransfer.mm@saxion.nl.