Arbeidsdeskundige bij- en nascholing

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieOverig
OpleidingsduurDivers

U wilt een goede arbeidsdeskundige zijn. Dat betekent dat u in beweging blijft, voortdurend aan uw competenties werkt en op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De Academie voor Mens en Arbeid biedt u een scala aan bij- en nascholingsmogelijkheden waarmee u dat bereikt. Bovendien verdient u met de meeste cursussen accreditatiepunten van het Hobeon SKO.

Voor arbeidsdeskundigen hebben wij de volgende cursussen ontwikkeld

• Succesvol werken aan Persoonlijk Competentie Dossier;
• Resultaatgericht coachen;
• Auto-aanpassingen;
• Bovenwettelijke regelingen en cao’s;
• Optimale beoordeling re-integratie inspanning met ICF als kapstok;
• Beroepenkunde en Arbeidsmarktontwikkeling.

Doelgroep

Arbeidsdeskundigen die zich willen laten (her)certificeren.

Start

Bij voldoende aanmeldingen start er elk half jaar een groep. Dit traject wordt ook in-company aangeboden. Vraag naar de mogelijkheden!

Certificeringspunten

Deze cursus wordt gewaardeerd met 9 certificeringspunten.

Toelatingscriteria

Gecertificeerde arbeidsdeskundigen.

Start

Bij voldoende aanmeldingen start er elk half jaar een groep. Dit traject wordt ook in-company aangeboden. Vraag naar de mogelijkheden!

Locatie

De training wordt gehouden op Parc Spelderholt te Beekbergen.

Groepsgrootte

12 tot 14 arbeidsdeskundigen die zich willen (her)certificeren bij voorkeur met diversiteit in werkomgeving.

Opzet

Het traject duurt maximaal ½ jaar. Je hebt in deze periode 6 bijeenkomsten en tussentijds krijg je via e-mail coaching.

Certificeringspunten

Deze cursus wordt gewaardeerd met 9 certificeringspunten.

Maatwerk/in-company

Voor trainingsdagdeel 4 en 5 kunnen arbeidsdeskundigen als het onderwerp zich hiervoor leent ook apart inschrijven. Dit traject wordt ook in-company aangeboden. Vraag naar de mogelijkheden!

In deze cursus bepaalt u aan welke competenties u de komende drie jaar wilt werken en hoe u dit vorm gaat geven. De cursus is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1

• In kaart brengen van de competenties waaraan u wilt werken (via ScorionScan, competentiespel, leerstijlen van Kolb, talentenscan etc. Stap 1 PCD);
• Samen met de trainer/coach en buddy (mede-cursist) tot een gedegen keuze komen (stap 1 en 2 PCD);
• Verwerkingsopdracht: zelfreflectie voor portfolio.

Dagdeel 2

• Plan van aanpak schrijven met de doelstellingen (stap 3 en 4 van het PCD);
• Samen met de trainer/coach SMART en/of SPEER doelen formuleren en een actieplan maken;
• Verwerkingsopdracht: individueel leerplan + acties +tijdpad.

Dagdeel 3

• Evaluatieve intervisiebijeenkomst. De cursisten geven elkaar effectieve feedback en op basis hiervan worden actieplannen eventueel bijgesteld;
• Inventariseren aan welke kennis, vaardigheden etc. behoefte is op basis van gekozen competenties;
• Verwerkingsopdracht: eventueel bijstellen van plan en behaalde resultaten verwoorden in reflectieverslag.

Dagdeel 4 en 5

• Keuze onderwerp op basis inventarisatie dagdeel 3. Daarbij kan het gaan om ethiek, slechtnieuwsgesprekken voeren, conflicthantering en onderhandelen, praktische wetskennis, bovenwettelijke regelingen (overheid en cao) met betrekking tot verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, financiële consequenties van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, werken met oplossingsscenario’s, stemtraining, trends in het werkveld van de AD;
• Verwerkingsopdracht: opbrengst in portfolio.

Dagdeel 6

• Bespreken procesverslagen, feedback trainer/coach en buddy, medecursist(en);
• Borging competenties toekomst;
• Kennis delen/intervisie;
• Evaluatie.

De kosten voor het gehele traject bedragen € 895,- incl. BTW, cursusmateriaal en catering (koffie/thee) tijdens de bijeenkomsten.

Op al onze producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Saxion van toepassing.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jessica Ferreira-Smeenk, projectcoördinator
T: 0570-603644
M: 06-20454510
E: j.j.ferreira@saxion.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Om u aan te melden voor de cursus kunt u het aanmeldformulier invullen.

Bever Andelst – Autoaanpassingen (theorie en bedrijfsbezoek):

Samen met medewerkers van Bever gaan wij een dag ‘auto-aanpassingen’ organiseren. U krijgt kennis over soorten auto-aanpassingen, over keuring en vergoedingen en over het vaststellen van klanteisen. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) bepaalt het soort aanpassing dat gedaan moet worden en keurt deze ook goed. Bij Bever krijgt u een rondleiding door de werkplaats. 's Middags is het theoriegedeelte waarin de docent, Joop Kijvekamp, ingaat op theorie/wetgeving die belangrijk is in het kader van Werkvoorzieningen.

Bovenwettelijke regelingen en CAO's: 

Zowel overheidswerkgevers als CAO's kennen in toenemende mate bovenwettelijke- en facultatieve regelingen en afwijkende procedures met betrekking tot verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Om werkgevers en werknemers adequaat te kunnen adviseren met betrekking tot arbeidsrechtelijke- en financiële scenario's, is het van belang dat een arbeidsdeskundige beschikt over voldoende kennis en kunde met betrekking tot afwijkende regelingen en de verbinding kan leggen met de basiswetgeving. In deze cursus wordt ingegaan op de meest voorkomende regelingen en hoe deze te vinden en te interpreteren zijn. Daarnaast wordt er geoefend met casuïstiek. Docent: Joop Kijvekamp. 

Optimale beoordeling re-integratie inspanning met ICF als kapstok:

Het ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) is een model dat met succes toegepast kan worden binnen het arbeidsdeskundig handelen. Toepassing van het ICF-model geeft verbetering van vele competenties uit uw Beroeps Competentie Dossier (BCD). Voor de competenties Analyseren en (be)oordelen, Re-integreren, Rapporteren, Onderhouden vakmanschap, Samenwerken en Klantgericht handelen zal het ICF gaan functioneren als ‘kapstok’. Door gebruik van de ICF-methodiek wordt duidelijk wat de relevante factoren zijn voor een optimale beoordeling bij re-integratie inspanning.
Docent: Jan Willem de Bruijn. 

Beroepenkunde en Arbeidsmarktontwikkeling:

Tijdens drie dagdelen krijgt u een goed beeld van en over de opbouw van de beroepen in het werkveld die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarktontwikkeling. Voor de professionals die te maken hebben met mobiliteit is deze cursus een aanvulling op het dagelijks werk. Een voorwaarde voor deelname is dat u de lesstof kunt toepassen binnen uw huidige werkplek. Docent: Jan Woldendorp. Meer info over deze cursus.