International Human Resource Management (English)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
StudierouteBinnen de opleiding Human Resource Management

You can also follow this programme in Dutch. Check: Human Resource Management

International Human Resource Management is an English-taught programme. Right from the start, we would like to make you feel comfortable with the world of international business. Therefore, we communicate in English about studying International Human Resource Management at Saxion.

Would you like to learn more about the key to success of an organization – namely, its human resources? And do you want to develop the skills which will enable you to become a business-savvy and internationally-oriented HRM professional? Then International Human Resource Management (IHRM) is an excellent choice for you! With your great communication skills, understanding of other people and your international interest, you will be able to work with intercultural differences and develop new approaches to HRM.

International Human Resource Management Bachelor’s degree programme

All over the world, the key to successful business is increasingly due to the performance of people, known as Human Resources or Human Capital. International organizations and their staff  continuously need to adapt to shifts in the external environment and have to feel ‘at home’ anywhere in the world. The Bachelor’s degree programme International Human Resource Management is a unique programme in the Netherlands and offers classes with national and international students. Therefore, internships and assignments are internationally-oriented.

What will you learn?

This programme is aimed at developing your understanding both of human behaviour in the workplace as well as the contribution of Human Resource (HR) policies and practices to the effectiveness of organizations. The Bachelor’s Degree covers all essential areas of International Human Resource Management, such as psychology, business economics, talent recruitment and people management.
You will acquire knowledge of human behaviour and learn how to use human resource policies to improve organizations. You will become a valuable sparring partner at management level as well as a hands-on professional who is able to contribute right away.

International Student? Please click here.
 

Facts and figures of International Human Resource Management:
Start date
Theory
Practical and group work:
Study career counseling:
september
40%
50%
10%

 

Upon graduation, you will receive the title 'Bachelor of Human Resource Management'. This will provide you with excellent access to the international labour market.

Careers in international human resource management

The business world can expect from you a thorough understanding of business-oriented Human Resources and an adequate translation of the international (corporate) strategy into relevant and modern HR policies. You will be a well-trained professional with in-depth knowledge of change processes and a broad set of intercultural communication skills. You will demonstrate a professional approach to working with diverse groups of people in an international environment.

Possible careers

Possible positions in organizations worldwide are:

 • HR manager;
 • Organisational development advisor;
 • Talent development manager;
 • Change manager for organizations worldwide.

Further education?

Would you like to continue your studies? That’s possible too. You will be eligible to do your Master’s degree for example in HRM, Business Administration or Human Resource Development at universities in and outside Europe.  Toelatingseisen 2016/2017

  The information below is written from the perspective of pupils currently in secondary education in the Netherlands, which is why it is provided in Dutch. If you have been educated elsewhere but are interested in studying IHRM, please check the international entry requirements for more information.

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  De Engelstalige studieroute International Human Resource Management valt onder de opleiding Human Resource Management. Om te kunnen beginnen met de studieroute International Human Resource Management, moet je voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

   

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - examen Engels 
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

   

  Overige toelatingsbepalingen

  Indien je beschikt over een buitenlands diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde havo, vwo of mbo-diploma dan moet je als EU/EER student aantonen dat je de Engelse taal tenminste beheerst op een niveau dat gelijkwaardig is aan het eindexamen havo.
  Als niet-EU/EER student toon je middels het bewijsstuk IELTS 6.0 of TOEFL 550 aan dat je de Engelse taal op voldoende niveau beheerst.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Entry requirements for IHRM 2017 – 2018

  The information below is written from the perspective of pupils currently in secondary education in the Netherlands. If you have been educated elsewhere but are interested in studying IHRM, please check the international entry requirements for more information.
  We recommend that you apply by 1 May to be admitted to the programme of your choice. You will then take part in the study choice test. The outcome of this test is non-binding. If you meet all the entry requirements, you can enrol in the programme of your choice in September. You can apply between 2 May and 15 August, but in that case the outcome of the study choice test will be binding. A negative study choice advice means that you are inadmissible to the programme.

  The English-language study route International Human Resource Management is part of the Human Resource Management programme.

  Havo and vwo

  The information below applies to the academic year 2017 – 2018. These entry requirements are published subject to changes in government policy and Saxion regulations.

  If you have been awarded a havo or vwo diploma with a subject cluster offered at secondary school level until 1 August 2007, your subject cluster is out of date. An easy way to find out whether your subject cluster is out of date is to check whether your cluster contains numbered subjects, such as Economie 1, Economie 2, Wiskunde A1 or Wiskunde A2.

  A havo or vwo subject cluster that is out of date does not give you direct access to higher education. Your diploma will be assessed on the basis of the current havo and vwo subject cluster requirements for the programme of your choice. As a result, your diploma may not meet the entry requirements and you will be deemed ‘inadmissible’ to the programme of your choice. In order to be admitted, you will need to sit a deficiency test before you can be enrolled as a student.

  Entry requirements havo/vwo

  You have been awarded a havo or vwo diploma with the required subject cluster and can demonstrate that you have either passed your school-leaving examination or obtained a vavo certificate in the subjects listed below:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Yes
  Natuur en Gezondheid (NG)Yes
  Economie en Maatschappij (EM)Yes
  Cultuur en Maatschappij (CM)Yes
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Yes
  Natuur en Gezondheid (NG)Yes
  Economie en Maatschappij (EM)Yes
  Cultuur en Maatschappij (CM)Yes
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Deficiency test in case of missing or insufficient number of subjects
  If you have not taken the subjects listed above, you must sit a Saxion deficiency test prior to the start of the programme. In order to be admitted, you must pass one of the exams listed below:
  - n/a

  Mbo entry requirements

  As of 1 August 2015, mbo4 pupils are no longer automatically admissible to hbo programmes. A number of additional entry requirements may apply for certain combinations of mbo and hbo programmes. This is the case for so-called unrelated transfers, where you transfer from an mbo programme to an hbo programme in a different professional field.
  Saxion has decided to overlook these requirements, since research has shown that over the last few years this group of students has not performed any worse at Saxion than other students who transferred from mbo programmes. However, research outcomes on a national level show the contrary, which is why Saxion will continue to monitor the situation for any changes.

  Other Dutch diplomas

  You have been awarded a Dutch preliminary study diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo (level 4) diploma, or you have been awarded a Dutch certificate to demonstrate that you have passed the first-year or final examination of a higher education programme (hbo or university). See also ‘Redressing deficiencies for other diplomas’.
   

  Diploma from abroad

  You have been awarded a non-Dutch diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo diploma.

  Redressing deficiencies for other diplomas

  Even if you are admissible on the basis of another Dutch diploma or a diploma from abroad, you should bear in mind that you must still meet the subject cluster requirements. If you do not meet these requirements, you must sit a deficiency test prior to the start of the programme and pass one of the exams listed below:
  - n/a

  21+ exam

  If you do not meet one of the requirements listed above and you will have reached the age of 21 by 1 September 2017, you can sit a 21+ exam prior to the start of the programme. You will be admitted to the programme if you pass all of the parts of the 21+ exam listed below:
  - English exam
  - Aptitude test consisting of 4 components of the DAT (Differentiële Aanleg Test) and 1 component of the Drenth test series
  The entry requirements which are assessed by means of the deficiency test and the 21+ exam are laid down in a separate brochure.

  Additional entry requirements

  If you have been awarded a non-Dutch diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo diploma and you are an EU/EEA student, you must demonstrate that your command of the English language meets at least the havo school-leaving examination standard.
  If you are not an EU/EEA student, you must show an IELTS 6.0 or TOEFL 550 certificate to demonstrate a sufficient command of the English language.

  More information

  For more information, please contact the student desk:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808


  The student desks are open from Monday – Friday between 09:00 – 17:00. They are happy to help all (aspiring) Saxion students, irrespective of the location of their programme.

   

    Marta Vukelic - International Human Resource Management (IHRM) Jana Nolting - International Human Resource Management (IHRM) Pavel Cholakov - International Human Resource Management (IHRM) Helen Mettner - International Human Resource Management (IHRM) Darcie Hudson - International Human Resource Management (IHRM) Alexandra Banto - International Human Resource Management (IHRM)  
    Marta Jana Pavel Helen Darcie Alexandra  

   

  Marta Vukelic (22) | Third year student

  Marta Vukelic - International Human Resource Management (IHRM)"This study programme challenges us to be pretty autonomous and learn how to cope with our team mates"

  Why International Human Resource Management at Saxion?

  “Originally, I am from Zagreb, Croatia. There were several reasons why Netherlands captured my attention, some of them were: variety of programs offered in English, affordable tuition fees, competitive international environment, great connection with the rest of the Europe (you can quickly travel to France, Germany, UK etc.), possibility to get admitted to the first year of university regardless of your high school grades (selection is more motivation based, everyone gets the chance to start) but most of all, it was really great to know that all Dutch people speak English so well. That was really essential and it makes every-day life way easier for international students.

  At the time when I was applying for Saxion, there were not many pre-enrolment activities offered, however, nowadays there are plenty, from Saxion experience days to education fairs etc. What attracted me was a very professional interactive presentation at my local library (in Zagreb) given by one of Saxion’s recruiters. Everything was covered by that presentation, from facts about the Netherlands, specific information about study programs, to costs of living and accommodation. They were also very open for all the questions coming from my parents and this was also one great aspect when you need to make such an important decision.”

  Click here to read more about Marta's experiences

  What do you like about International HRM?

  “I was always interested in ways in which you can motivate people to perform the best they can and enjoy their work life. Psychology was one of my main interests at the time, however I wanted to study something less scientific, more practical and management/organisation related. I had a strong feeling about this programme, as it was, and still is very unique. There is no such programme offered in English in this part of Europe, except this one. I considered that to be an important advantage when it comes to employment after earning my degree. ”

  Is there a specific module or class you especially enjoyed?

  “My favourite part of IHRM curriculum so far was during last quarter of year 2. The reason behind it is in its practical aspects. We changed our location from classrooms at our university, and moved (together with our lecturers) to a nearby office, which was situated in a very creative and inspiring environment, a ‘home’ of many young start-ups. There, we had a chance to work on real-life HR cases (recruitment, training, development of business game, etc.). Everything was so flexible, as our lecturers were there only to advise us, and we did everything on our own. It was a fun learning experience and opportunity to see how young start-ups function. I would never have a chance to experience something similar in my home country.”

  Are there any modules or courses you find hard?

  “What I found most difficult is not any particular subject/class, but the constant team work. It was sometimes hard to get over your personal wants & fears and learn how to function as an equal team member. This study programme challenges us to be pretty autonomous and learn how to cope with our team mates. Sometimes this can be stressful, especially before exams, when we need to hand in all the reports and team projects.”

  Can you tell us a bit about the projects you’ve been working on?

  “During our studies we are constantly engaged in some projects. We diagnose problems that companies face in this fast changing environment, and accordingly we try to propose HR solutions. Some of the companies we had in our cases were: Starbucks, Royal TenCate, HTC, HEMA etc. I cannot even recall all of them. What we practiced with those cases were several areas of human resource management, for instance; change management, global mobility, company culture implementation, HR strategy formation and also organisational design. For Royal TenCate, leading Dutch company in artificial materials, we designed a training (workshop) on their new company values. The best training was chosen by company’s HR manager, who visited us at Saxion.”

  What would you recommend prospective to do when looking for a study program?

  “My tip for the prospective students is always to visit Saxion before they start the application process. There are many activities which will allow them to get to know the environment, teachers and their future class-mates. By spending one day at Saxion and even visiting the lectures, they will be able to decide if that’s really what they want to study. Another tip is to believe in themselves, and not to set any boundaries for themselves.“

  A final word for future Saxion students?

  “There are also many fun activities created for international students at Saxion, besides their study courses. Introduction (HOI) week is one of them. Moreover, there are plenty student associations, that organize day trips and weekend activities. At Saxion, they care about your personal life as well, and will always do their best to help you not to feel homesick or left out.

  Marta is one of the ambassadors of International Human Resource Management. Would you like to know more about her experiences? Get in touch with her through IntoSaxion.

   

  Jana Nolting (21) | Second year student

  Jana Nolting - International Human Resource Management (IHRM)"If you want to study IHRM make sure you are willing to get to know new people from all over the world and broaden your horizon" 

  Why International Human Resource Management at Saxion?

  “Originally, I am from Germany. I decided to study in the Netherlands as I was always a huge fan of this country. I picked the IHRM study program as I was fascinated by the combination of business knowledge, psychology and communication. Furthermore, I always wanted to study in English in an international environment. As IHRM at Saxion was the only English-taught Human Resource study program with an international focus in Europe, I enrolled for it.  

  I participated in a so called ‘Experience Day’ before I enrolled for this program. During this day, you can join an older student for one day and experience the real ‘student life’, including getting to know where to get the cheapest coffee and so on ;). You can ask a whole lot of questions and they are being answered honestly. This experience day made me finalize my decision for this study program. However, I would recommend joining an Open Day first before doing the Experience Day, in order to be able to compare these two different impressions.”

  Click here to read more about Jana's experiences

  What do you like about International HRM?

  “I am currently in my second year and so far my favourite courses were the communication classes. I loved the subject ‘basic and professional communication’, as you get to know how to lead an intake talk with a future employee, deliver bad news or simply learn why people communicate in certain ways in specific situations. Therefore, I also deeply enjoyed the psychology classes in the first year, where you are being introduced to the most important motivation theories or group behaviour. Unfortunately, this course only builds your basic psychological knowledge and is only offered in the first year.”

  Are there any modules or courses you find hard?

  “I found the research courses a bit difficult and, therefore, did not really enjoy them. Here you are being introduced to the research computer program SPSS, which in my opinion is slightly hard to understand and to cope with. However, once you really concentrated on understanding it, you will get along with this course as well. Many students are afraid of the finance and law classes in the IHRM study program, but I think if you just be interested and always keep up with the workload, then you will enjoy these courses as well, as they offer you a great inside into ‘another world’ which you may be working in as an HR professional in the future – who knows :)?”

  Can you tell us a bit about the projects you’ve been working on?

  “One great project I remember was the project of the module ‘Reward’ in the second quarter of the second year. In this course we learned about compensation packages for expatriates – people who are being sent abroad by their company for a certain amount of time – and even got guest lectures from real expatriates. Our task then was to develop our own compensation strategy and package for a fictive company. On the one hand, we needed to design a brochure, for the employees that might go abroad, including all the necessary information, and on the other hand we were asked to write a descriptive report for the management board in which we would elaborate our reward choices. Moreover, we needed to present the compensation packages to the management board of the fictive company – a great assignment which I think could have happened in this form in real company life as well!”

  What would you recommend prospective to do when looking for a study program?

  “I would advise you to really think about your passions when choosing your study program. Of course there are always things in a study program that are not as expected or subjects that you may dislike, and that is completely normal! I think a good indicator for your choice is if you are normally also interested in the topic of Human Resources. Moreover, you should be open-minded and interested in other cultures and therefore also different approaches to tasks. If you want to study IHRM make sure you are willing to get to know new people from all over the world and broaden your horizon, not only staying in your comfort zone with all the other people from your nationality.”

  Any final advice for future Saxion students?

  “Let your heart decide. Even though your head says yes but your heart or your ‘tummy feeling’, as we say in Germany, says no: do not do it. This is your study program and should be fun for you, not a burden. Curiosity, open-mindedness and motivation will bring you a great experience with the IHRM study program. So, hopefully see you soon at the AMA, our faculty for IHRM !”

  Would you like to get to participate in an Experience Day, just like Jana? Check out the ‘Taster Activities’-tab at the top of this page.

   

  Pavel V. Cholakov |Alumni

  Pavel Cholakov - International Human Resource Management (IHRM)“Choosing Saxion to continue my education was one of the best decisions I have ever made. The design of the courses at Saxion is focused on making student’s transition from an academic to a career path as smooth as possible. In addition Saxion is a very international university. An important part is the opportunity for extracurricular activities, such as forums and conferences. 

  During my studies I participated in an international forum held in the EU Parliament in Brussels, Belgium. In the program we took workshops with actual EU parliament members. If I had to choose my university again, I would definitely still choose to study at Saxion. To this day I still use knowledge acquired at Saxion. I am currently operating my own international business and pursuing a master’s degree.”

   

  Helen Mettner

  Helen Mettner - International Human Resource Management (IHRM)“What I definitely like the most about IHRM is the remarkable practical experience our lectures have gained.  Most of them have been working for huge companies all over the world. They show what one could achieve as a HR manager, which is quite inspiring!

  Also studying in an international class gives me the excellent chance to already gain and share different experiences and profit from it. Additionally, I get the feeling the teachers do care about our development during our study programme. The “human side” in our study program is being highly emphasized and this is exactly what characterizes the IHRM programme but also the Saxion in general.

  I would recommend IHRM to anyone that is interested in working and taking care of other people, supporting the management in every way possible. And if you’re interested in working in an international environment, IHRM is definitely the right choice!"

   

  Darcie Hudson | alumni

  Darcie Hudson - International Human Resource Management (IHRM)“To work in an International Business environment has always been my greatest ambition. Since the first day I stepped into Saxion, the connected, enthusiastic, warm team at Saxion, left me with nothing but relief, motivation and determination to move through this study.

  IHRM is a study in which you are surrounded by teachers and enthusiastic students whom inject exciting new knowledge into you every day. What is so remarkable about studying IHRM, is the practical, direct experience you get from working with people from different cultures.

  My advice: just apply and begin this journey of becoming an International Human Resources Manager with Saxion!"

   

  Alexandra Bántó

  Alexandra Banto - International Human Resource Management (IHRM)“Moving to The Netherlands two years ago was the biggest and most exciting experience in my life. There were many possibilities but I realised that to improve myself and make steps for a great future I need an international education.

  I have choosen IHRM because HR field was always interesting to me and good work environment and relationships at work are very important. I think this study is very interesting because I have learned a lot not only about other cultures, how people think and behave but also about myself.

  I find it very nice that the lecturers are very interested in getting feedback from the students and it is important what we think about the study programm. My favourite classes are the communication skills classes because I gain practical experience of the study itself in the exercises and in people’s behaviour. I learn a lot every time when we analyse a conversation, an interview or a presentation. I think this is the best way to study and explore my skills and interests.

  I would recommend this programm for people who want to learn more about communication skills, cultural differences, psychology and would like to understand and help other people on the workfloor."

   

  Overarching themes in the International Human Resource Management programme are strategy and organization development, international HRM, business orientation and professional skills.

  First year

  During the first year of International Human Resource Management, you will get in-depth knowledge of the relationship between human behaviour, work and organisations and human resource at organisations. You will acquire knowledge of business economics, organizations and work design en human talent development.

  Second year

  The emphasis during the second year of IHRM lies on understanding human resource management in relation to business disciplines and principles. You will also develop your research and basic communication skills.

  Third and fourth year

  After gaining in-depth knowledge during your first two years about IHRM, you will learn how to approach HR from a strategic angle and how to guide organisation through periods of change during your third year. You will also learn the principles of the new work environment on e.g. leadership, organisation, human resource and advisory skills.

  During your fourth and final year, you will complete an internship and write your Bachelor thesis within an international oriented organisation.

  Download the factsheet for more information about the course content.

  This is why International Human Resource Management at Saxion is the right choice for you! This Bachelor’s degree…

  • Offers high quality education and is unique in the Netherlands;
  • Is an entirely English-taught programme;
  • Takes four years, but you can also choose the 2-year short degree programme (only permissible with sufficient prior education);
  • Uses problem-based learning in small groups instead of traditional learning;
  • Has teachers with valuable (international) business / HR experience;
  • Uses many practice-oriented international cases and offers internship - and graduation assignments with intensive personal coaching;
  • Gives you excellent access to the international labour market;
  • Will help you develop into a business-savvy, skilled and internationally-oriented young (HR) professional.

  orientatieThere are all kinds of ways to explore the opportunities offered by Saxion. The website is often your first point of call, followed by a visit to an Open Day. When you think International Human Resource Management is right for you, you can get a better feel for it by registering for one of the ‘taster’ activities.

  Taster activities

  Taster activities mean that you spend (part of) a day studying at Saxion to get a better feel for International HRM. The taster activities are held during Taster and Experience days, but what are those exactly?

  1. Taster day (in Dutch: proeflessendag)
   The IHRM program sparked your interest, and now you're curious to find out if it is really your thing. During the taster day, you will attend a variety of classes, offering you a solid understanding of IHRM's content. As you will attend this day together with other future students, you will experience first-hand what it is like to study at Saxion, and how classes are being taught here. Questions such as "What will I learn exactly" and "What skills do I need to get here", will be answered during the day.

  2. Experience Day (in Dutch: meeloopdag)
   Perhaps you already have some idea about what the degree programme entails but you want to know for sure. Perhaps you’re still considering other locations or a different programme. On an Experience day, you become a student for a day. By shadowing a first-year student you get a ‘day-in-the-life-of’ experience of International Human Resource Management. You receive answers to questions such as ‘What’s the atmosphere like in class?’, ‘How does a typical day look?’ and ‘How much self-study are the students expected to do?’. You can also shadow a student if you want to discover what student life will really be like next year.

  Sign up now:

  [PLACEHOLDER-FEB-ACTIVITY-LIST]