Academische pabo (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar (bachelor en universitaire master)
Studieroutebinnen de Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Heb je een vwo-diploma, wil je voor de klas staan en theoretische diepgang ervaren op universitair niveau? De opleiding Academische pabo (Pabo University) van Saxion is een vwo-route waarin je in drie jaar tijd en op hoger en wetenschappelijk niveau wordt klaargestoomd voor het leraarschap. Als je de opleiding succesvol afrondt mag je de titel Bachelor of Education voeren. En als je wilt kun je hierna nog in één jaar een universitaire master halen.

 
De pabo in Deventer scoort goed in de Nationale Studenten Enquête 2017 met o.a.: betrokkenheid, inhoudelijke deskundigheid en kennis beroepspraktijk van docenten: 8,3. Tijdige roosters: 8,8. Sfeer: 8,9 en 'zou je het een ander aanraden': 8,6.
 

Route voor vwo'ers: Academische pabo (Pabo University)

student academische pabo op de stageschoolAls meester of juf in het basisonderwijs geef je les aan kinderen van vier tot twaalf. Je bereidt hen voor op een eigen plek in de samenleving en maakt mee hoe ieder kind zich ontwikkelt. Daarnaast ben je betrokken bij de schoolorganisatie en organiseer je bijvoorbeeld schoolreizen, sportdagen of de musical. Ook draag je bij aan oplossingen voor soms complexe vraagstukken en veranderingen rond het onderwijs en de school. Bij de Academische pabo van Saxion leer je hoe je een inspirerende leraar kunt zijn. Je krijgt tijdens deze driejarige studie een stevige basis en ervaart de ideale combinatie van veel stage én theoretische diepgang op universitair niveau.

Premaster Universiteit Twente

Naast je pabo-diploma, haal je ook een premaster van de Universiteit Twente. Je kunt met de premaster op zak in één jaar je universitaire master halen. Zo ben je na vier jaar in het bezit van de hbo-bachelor leraar basisonderwijs én een universitaire master MSc. Het is ook mogelijk om een master te volgen bij Saxion, denk bijvoorbeeld aan de master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper.

Wat leer je?

De pabo is praktijkgericht: al vanaf het eerste jaar loop je stage. Je krijgt colleges in basisschoolvakken als taal, rekenen en zaakvakken om je geheugen op te frissen. Daarnaast neemt bij de Academische pabo onderzoek een belangrijke plaats in. De theorie toets je via onderzoeksopdrachten op de basisschool, waarvan de vraagstukken uit de onderwijspraktijk komen of door één van de lectoraten worden aangereikt. Je ontwikkelt het wetenschappelijk denken, doorgrondt wat de wetenschappelijke basis is van een bepaalde onderwijsaanpak en merkt dat onderwijskundige beslissingen worden genomen vanuit bepaalde aannames.

Academische pabo in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Basisscholen  hebben graag leerkrachten met verschillende vooropleidingen en kwaliteiten in hun teams. Vwo’ers met een Academische pabo zijn schaars en daarom gaan de (school)deuren eerder voor je open. Jij kunt namelijk een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en beleidsbepaling.

Baanzekerheid

Als je kiest voor de pabo is baanzekerheid gegarandeerd! Bekijk het interview met de pabo van Saxion op RTV Oost (d.d. 4 september 2017) over het lerarentekort in de provincie Overijssel:

Beroepen als Academisch basisschooldocent

Na de opleiding kun je aan de slag als leraar basisonderwijs. Als je na de Academische pabo het mastertraject Educational Science and Technology volgt, kun je ook onderwijskundige worden. Onderwijskundigen vind je niet alleen op scholen, maar ook in bedrijven en bij adviesbureaus. Je kunt leraar worden, maar bijvoorbeeld ook leerlingbegeleider, beleidsmedewerker, manager, onderwijsontwikkelaar en ontwerper en onderzoeker.

Doorstuderen na de Pabo University?

Na het afronden van de Academische pabo (Pabo University) kun je kiezen voor een master bij Universiteit Twente of bij Saxion. 

Doorstuderen voor je master is geen verplichting. Je kunt er ook voor kiezen om alleen het (verzwaarde) pabo-programma te volgen. Je haalt je bachelorgetuigschrift Leraar Basisonderwijs op een hoger niveau en bent in drie jaar klaar. Uiteraard kun je later, na een paar jaar werkervaring, alsnog je master halen.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  De Academische pabo is een studieroute binnen de pabo. 

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Een havo diploma biedt geen toelating. Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Nee
  Natuur en Gezondheid (NG)Nee
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Een mbo diploma geeft geen toelating.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-diploma. 

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  - niet van toepassing

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  De Academische pabo is een studieroute binnen de pabo. 

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Een havo diploma biedt geen toelating. Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Nee
  Natuur en Gezondheid (NG)Nee
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Een mbo diploma biedt geen toelating

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-diploma. 

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-diploma.

  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  - niet van toepassing

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  RTL4-programma 'Nederland heeft het' over de (Academische) pabo

  Het RTL4-programma 'Nederland heeft het' was begin 2017 op bezoek bij de (Academische) pabo van Saxion. Bekijk de aflevering:

   
  Anniek, Heleen en Thaisa | afgestudeerden Academische pabo en master Educational Science and Technology

  “In de Academische pabo komen de praktijk en wetenschap samen. Door de verdiepende pabovakken, de wetenschappelijke vakken van de (pre)master en de stages leer je verschillende kanten van het onderwijs kennen. Hierdoor kun je in de stage en later in je werk keuzes maken op basis van gegronde argumenten.

  Een voordeel ten opzichte van reguliere pabostudenten is dat je een meer wetenschappelijke achtergrond hebt. Studeer je na de Academische pabo door aan de wo-master EST, dan heb je als voordeel dat je zelf de praktijk ervaren hebt, in tegenstelling tot studenten die meteen naar de universiteit gaan. Onze ervaring is dat studenten van de Academische pabo het bij de master EST zelfs beter doen! Deze combinatie van hbo-bachelor en wo-master is een echte aanrader; je krijgt ‘the best of both worlds’."

   

  Je haalt in drie jaar je hbo-bachelor Leraar Basisonderwijs inclusief de premaster Educational Science and Technology. Hierna kun je nog doorstuderen aan de UT om in een jaar de wo-master Educational Science and Technology te halen. Dat betekent in vier jaar je hbo- en wo-diploma! 

  Hbo-bachelor in 3 jaar

   
  Eerste jaar

  In de eerste helft van het jaar loop je een dag per week stage op een basisschool voor het werkplekleren. In de tweede helft is dat twee dagen per week. Je volgt colleges over de vakken van het basisonderwijs en hebt ongeveer een avond per maand wetenschappelijk verdiepingsonderwijs in de vakken Eductional Science en Philosophy of Education. Op die manier ben je goed voorbereid op de premaster in het derde jaar. Je hebt in het eerste jaar twee keer een adviesgesprek met je studieloopbaanbegeleider, om te kijken of deze route nog de juiste is. 

   
  Tweede jaar

  Ook in het tweede jaar volg je deze extra wetenschappelijke verdieping. Dit jaar staat in het teken van de leeftijdspecialisatie 6-12 jaar en passend onderwijs. Je verdiept je in de theorie, onderzoekt en voert drie dagen per week projecten uit op de stageschool tijdens het werkplekleren. In het kader van internationalisering ga je op studiereis naar het buitenland, waar je het onderwijsconcept onderzoekt en ervaart op enkele basisscholen.

   
  Derde jaar

  Je start het derde jaar met de premaster Educational Science and Technology (EST) aan de UT, bestaande uit de vakken Research Methodology & Descriptive Statistics, Inferential Statistics, Academic Writing, Pre-M Course en Research Studio. Daarnaast ben je één dag per week op een basisschool in het kader van het werkplekleren (stage). 
  De tweede helft van het jaar staat in het teken van de eindstage van zestig dagen, het afstudeeronderzoek en het gehele afstuderen. Je gaat wederom op studiereis naar het buitenland ter verdieping en verbreding van jouw visie op onderwijs.

   

  In 1 jaar je master halen

  Wie dat wil kan nog een jaar doorstuderen aan de UT om de master Educational Science and Technology te halen. Deze studie houdt zich bezig met hoe mensen leren, op school, maar bijvoorbeeld ook in bedrijven en organisaties. Je bestudeert onderwijsbeleid, de organisatie van scholen of het onderwijs en de inhoud en vormgeving van lesmateriaal. Je krijgt vragen over leermethoden en onderzoekt wat er omgaat in de hoofden van mensen als ze leren. Een ander onderdeel is onderzoek naar de mogelijkheden van internet en nieuwe technologieën. 

  Academische pabo: combinatie hbo-bachelor en wo-master

  De Academische pabo van Saxion in Deventer is een combinatie van de hbo-bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs en de universitaire masteropleiding Educational Science and Technology (EST). Het is een intensief, verzwaard programma, met (extra) aandacht en ruimte voor onderzoek, verdieping en specialisatie. Hoe ziet het pre-mastertraject van de academische pabo eruit?

  Pre-mastertraject Educational Science and Technology (EST)

  In het eerste en tweede jaar volg je aanvullend op het pabo-kernprogramma wetenschappelijk verdiepingsonderwijs. Je ontwikkelt het wetenschappelijk denken, als voorbereiding op de premaster. De premaster Educational Science and Technology in de eerste helft van het derde jaar volg je aan de Universiteit Twente. Met deze premaster kun je aansluitend na de pabo in nog een jaar tevens je master Educational Science and Technology halen.

  Waar gaat Educational Science and Technology over?

  Educational Science and Technology is een brede en multidisciplinaire studie die zich bezighoudt met hoe mensen leren. Op school, maar bijvoorbeeld ook in bedrijven en organisaties (life long learning). Met de master Educational Science and Technology word je onderwijskundige. Als onderwijskundige bestudeer je onderwijsbeleid, de organisatie van scholen en het onderwijs en de inhoud en vormgeving van lesmateriaal. Je helpt scholen en organisaties met vragen over leermethoden en de verbetering van onderwijs en opleidingen. 

  Onderwijskundigen houden zich ook bezig met onderzoek. Bijvoorbeeld naar wat er omgaat in de hoofden van mensen als ze leren, of hoe je kinderen het beste kunt helpen om leerachterstanden in te halen. Een ander aspect is de inzet van technology. Bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden van internet en nieuwe (digitale) technologieën voor het onderwijs. De master Educational Science and Technology van de Universiteit Twente besteedt daar extra aandacht aan.

  Daarnaast kun je als onderwijskundige hele praktische vragen verwachten zoals: 'Kunnen we het vak vandalismebestrijding beter laten geven door een agent of door een docent?' Of: 'Hoe gaan wij in de les om met kinderen met gedragsproblemen? Lees meer over de master Educational Science and Technology op de website van de Universiteit Twente.

   

   

  Is de Academische Pabo (studieroute) iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding. Je kunt ook in contact komen met studenten via IntoSaxion.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor de Academische Pabo (studieroute) kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag/Proeflessendag
  Een meeloopdag bij deAcademische Pabo (studieroute) is in feite een combinatie van een proeflessendag en een meeloopdag. Je ontdekt hoe het is om te studeren aan deze opleiding, of de werkvormen je liggen en de stof je interesseert. 's Morgens volg je een aantal representatieve vakken, zoals een rekenles, Engels en Onderwijskunde. 's Middags ontdek je hoe het is om les te geven aan kinderen! Je wordt namelijk meegenomen naar een basisschool in de buurt. Deze kennismaking met de praktijk helpt je beslist bij je studiekeuze.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van de Academische Pabo (studieroute). Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Onzeker over rekenen?