Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) Deventer

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 of 3 jaar, afhankelijk van de studieroute

Saxion pabo, kinderen in de klasLieverdjes, slimmeriken, pestkoppen, achterblijvers... het werk als juf of meester is uitdagend en afwisselend. Je creëert een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat vraagt begrip en geduld, maar ook duidelijkheid. Iets voor jou?

De opleiding Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo)

Op de pabo leer je hoe je het beste uit een kind haalt. Zo draag je je steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen uit je klas. Je verdiept je in de basisschoolvakken en leert hoe je kennis overdraagt aan een klas vol kinderen. Je kijkt ook kritisch naar jezelf. Gedurende de hbo-opleiding leer je nadenken over alles wat je in de klas doet en evalueer je regelmatig. Met alle kennis en ervaring die je opdoet word je een inspirerende juf of meester.

De pabo in Deventer scoort goed in de Nationale Studenten Enquête 2017 met o.a.: betrokkenheid, inhoudelijke deskundigheid en kennis beroepspraktijk van docenten: 8,3. Tijdige roosters: 8,8. Sfeer: 8,9 en 'zou je het een ander aanraden': 8,6.

 

Wat leer je?

Bij Lerarenopleiding Basisonderwijs van Saxion in Deventer doe je kennis op over de basisschoolvakken en leer je deze over te dragen aan jouw klas. Als leraar heb je buiten je lessen ook een aantal coördinerende taken. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT, wereldverkenning, hoogbegaafdheid of techniekonderwijs. Natuurlijk help je ook mee met de organisatie van het schoolreisje, de sportdag, het sinterklaasfeest of de musical.

De pabo van Saxion Deventer in het kort

 • Inspirerende docenten
 • Kleinschalig en een goede sfeer
 • Pabo in combinatie met tweedegraads lerarenopleiding Nederlands of wiskunde


Februari-instroom

Je kunt in september of in februari beginnen met de voltijd pabo van Saxion in Deventer. Het onderwijsprogramma van de februari-instroom is identiek aan het programma dat start in september. Meer over de februari-instroom lees je op de website saxion.nl/pabofebruari.

Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) in cijfers

Startmoment: september of februari
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Als afgestudeerd juf of meester ben je bevoegd om meteen voor de klas te staan. Veel studenten komen eerst terecht in een invalpool. Maar: goed nieuws! De voorspelling is dat er vanaf 2017 meer leraren nodig zijn in het primair onderwijs. Als jij afstudeert kun je dus hopelijk meteen aan het werk! Je mag de titel Bachelor of Education op je kaartje zetten.

Bekijk het interview met de pabo van Saxion op RTV Oost (d.d. 4 september 2017) over het lerarentekort in de provincie Overijssel:

Aan de slag als juf of meester in het basisonderwijs

Studenten lerarenopleiding op roltrap Saxion DeventerAls leraar duik je zelf regelmatig de schoolbanken weer in voor bijscholing. Bijvoorbeeld voor:

 • Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Met je pabodiploma mag je niet zomaar gym geven op de basisschool. Je hebt hiervoor een extra bevoegdheid nodig. Tijdens je pabo opleiding kun je al een begin maken met het halen van deze bevoegdheid.

 • Kopstudie: Tweedegraads lerarenopleiding Nederlands, wiskunde of Engels

Tijdens je opleiding kun je al kiezen voor een minor Nederlands of wiskunde waarmee je in kunt stromen bij de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands of wiskunde. Met dit diploma op zak, kun je lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vanaf studiejaar 2017-2018 kun je ook kiezen voor Engels! Zo haal jij in korte tijd een tweede hbo (onderwijs)diploma en vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Masters

Als je straks een aantal jaren werkervaring hebt kun je bij Saxion diverse masters volgen op het gebied van Leren en Innoveren.

   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:n diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je in de hieronder genoemde vakken eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied. Indien je niet in alle gevraagde vakken eindexamen hebt gedaan, dan is het mogelijk om deel te nemen aan een landelijk toelatingsonderzoek, voor meer informatie kijk onder het tabje: "Toelatingsonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken".

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Toelatingsonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je geen havo-eindexamen doet of hebt gedaan in de genoemde vakken moet je, vóór aanvang van de opleiding, per ontbrekend vakgebied toelatingstoetsen maken voor:
  - Aardrijkskunde
  - Geschiedenis
  - Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt)
  Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. De uitslag is anderhalf jaar geldig. Je mag per studiejaar maximaal één toets herkansen. De pabo's bieden bijscholingsprogramma's om je voor te bereiden op de toetsen. Kijk voor meer informatie over de toelatingtoetsen en bijscholingsprogramma's op het tabblad 'Voorbereiding' op deze website en op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

  Toelating mbo

  Met een mbo4-diploma ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. Je moet toelatingstoetsen maken en halen voor:

  - Aardrijkskunde
  - Geschiedenis
  - Natuur & Techniek
  Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. De uitslag is anderhalf jaar geldig. Je mag per studiejaar maximaal één toets herkansen. Je kunt je voorbereiden op de toetsen via het bijscholingsprogramma van de pabo op je eigen ROC (start september), of één van de andere bijscholingsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie over de toelatingtoetsen en bijscholingsprogramma's op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan de toelatingstoetsen en deze met een voldoende resultaat behalen:

  - toelatingstoets Aardrijkskunde en;
  - toelatingstoets Geschiedenis en;
  - toelatingstoets Natuur & Techniek.

  De toelatingstoetsen worden door CITO afgenomen. Het is tijdelijk nog niet duidelijk waar en wanneer deze toelatingstoetsen  worden afgenomen. Hou hiervoor de webpagina van de pabo in de gaten. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

   

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek en daarnaast alle toelatingstoetsen met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands;
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen.
  De inhoudelijke eisen die bij het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  - toelatingstoets Aardrijkskunde en;
  - toelatingstoets Geschiedenis en;
  - toelatingstoets Natuur & Techniek.

  De toelatingstoetsen worden door CITO afgenomen. Het is tijdelijk nog niet duidelijk waar en wanneer deze toelatingsonderzoeken worden afgenomen. Hou hiervoor de webpagina van de pabo in de gaten. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

   

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:n diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je in de hieronder genoemde vakken eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied. Indien je niet in alle gevraagde vakken eindexamen hebt gedaan, dan is het mogelijk om deel te nemen aan een landelijk toelatingsonderzoek, voor meer informatie kijk onder het tabje: "Toelatingsonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken".

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Toelatingsonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je geen havo-eindexamen doet of hebt gedaan in de bovenstaande vakken moet je, vóór aanvang van de opleiding, per ontbrekend vakgebied toelatingstoetsen maken voor:
  - Aardrijkskunde
  - Geschiedenis
  - Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt)
  Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. De uitslag is anderhalf jaar geldig. Je mag per studiejaar maximaal één toets herkansen. De pabo's bieden bijscholingsprogramma's om je voor te bereiden op de toetsen. Kijk voor meer informatie over de toelatingtoetsen en bijscholingsprogramma's op het tabblad 'Voorbereiding' op deze website en op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

  Toelating mbo

  Met een mbo4-diploma ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. Je moet toelatingstoetsen maken en halen voor:
  - Aardrijkskunde
  - Geschiedenis
  - Natuur & Techniek
  Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. De uitslag is anderhalf jaar geldig. Je mag per studiejaar maximaal één toets herkansen. Je kunt je voorbereiden op de toetsen via het bijscholingsprogramma van de pabo op je eigen ROC (start september), of één van de andere bijscholingsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie over de toelatingtoetsen en bijscholingsprogramma's op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken ontbrekende of ontoereikende vakken bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken ontbrekende of ontoereikende vakken bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan de toelatingstoetsen en deze met een voldoende resultaat behalen:

  - toelatingstoets Aardrijkskunde en;
  - toelatingstoets Geschiedenis en;
  - toelatingstoets Natuur & Techniek.

  De toelatingstoetsen worden door CITO afgenomen. Het is tijdelijk nog niet duidelijk waar en wanneer deze toelatingstoetsen  worden afgenomen. Hou hiervoor de webpagina van de pabo in de gaten. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

   

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek en daarnaast alle toelatingstoetsen met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands;
  - capaciteitenonderzoek 

  - toelatingstoets Aardrijkskunde en;
  - toelatingstoets Geschiedenis en;
  - toelatingstoets Natuur & Techniek.

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  De toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek worden door CITO afgenomen. Het is tijdelijk nog niet duidelijk waar en wanneer deze toelatingsonderzoeken worden afgenomen. Hou hiervoor de webpagina van de pabo in de gaten. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

   

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  RTL4-programma 'Nederland heeft het' over de pabo

  Het RTL4-programma 'Nederland heeft het' was begin 2017 op bezoek bij de pabo van Saxion. Bekijk de aflevering:

   
  Eerstejaarsstudenten maken spetterende kindervoorstelling 'Het geheim van oma'

  Studenten Saxion pabo Deventer maken decorstukken voor hun kindervoorstellingEerstejaarsstudenten van de pabo in Deventer krijgen, als vast onderdeel van het lesprogramma - het zogenaamde Muzisch Thema - de opdracht een spetterende kindervoorstelling in elkaar te zetten voor kinderen uit groep 5 van basisscholen in Deventer en omgeving. Hierbij moeten alle eerstejaars studenten samen in een korte tijd een voorstelling in elkaar zetten. De studenten maken alle benodigdheden zelf:: decor, dans, teksten en de muziek. In 2017 heeft de voorstelling de titel 'Het geheim van oma's snoepwinkel'. Aan de voorstelling is een een loterij gekoppeld, waarvan de opbrengst gaat naar de stichting 'Kinderen van Uganda'. Dit doel zet zich om straatarme kinderen in Uganda op te leiden tot boer. 

  Bekijk de facebook-pagina over het Muzisch Thema 2017

   
  Tjomme Oonk, student Lerarenopleiding Basisonderwijs

  Pabo-student Tjomme Oonk“Ik ben Tjomme Oonk, 22 jaar en kom uit Winterswijk. Ik volg de pabo omdat ik het vak van leraar basisonderwijs erg leuk vind en het goed bij me past. De pabo bij Saxion in Deventer sprak me meteen aan. De sfeer is er goed en ik voelde me direct op mijn plek. Het enige nadeel is dat ik iedere dag een uur moet reizen. Wat ik erg leuk vind aan de opleiding, is dat we ieder kwartiel dieper ingaan op het vak van leraar. Ik zit nu in het derde jaar en momenteel staat passend onderwijs centraal. Dat is volgens mij de kern van het lesgeven: hoe kun je iedere leerling op zijn eigen niveau uitdagen en verder helpen naar een hoger niveau? De beroepstaken - opdrachten op stage - helpen me bij het vormen van een beeld over mijn toekomstige baan. 

  Ik zou de opleiding zeker aanraden. Het is echter wel belangrijk dat je affiniteit met kinderen hebt. Vaak wordt de opleiding en het vak onderschat. Mensen zien vaak alleen de vele vakanties. Je hebt natuurlijk ook wel veel vakantie maar in de vakantie moet er ook veel gebeuren! En ook na schooltijd verzet je veel werk: nakijken, voorbereidingen, vergadering of plannen schrijven. Dit is belangrijk om vooraf te beseffen. Toch is het een fantastisch vak waarbij iedere dag anders is!”

  Waarom ik de pabo bij Saxion Deventer bijzonder vind?

  • Gevoel van studeren!
  • Betrokken leerkrachten
  • Goede sfeer

  Hoe leren kinderen, hoe bouw je een goede les op en hoe stimuleer je de ontwikkeling van een kind? Je leert het tijdens de vakken onderwijskunde en pedagogiek. Ook krijg je les in de vakken die je straks geeft op de basisschool: taal, rekenen en zaakvakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis.

  Eerste jaar

  Hoe zat het ook alweer? De dingen die je leerde op de basisschool zijn waarschijnlijk alweer flink weggezakt. In de lessen wordt er daarom veel aandacht besteed aan het opfrissen van je kennis over de basisschoolvakken. Die kennis breng je meteen in de praktijk tijdens je stage. Een dag per week werk je mee op een basisschool en ga je aan de slag met onderzoeksopdrachten. Daarnaast word je voorbereid op de taal- en rekentoets die je dit jaar moet halen.

  Bij de pabo van Saxion in Deventer kun je ervoor kiezen om een denominatie (levensbeschouwelijke richting) te kiezen. Je kunt een aanvullend certificaat halen voor Katholiek of Protestants-Christelijk onderwijs.

  Vakken

  • Onderwijskunde
  • Handschrift en leesbevordering
  • Onderzoek
  • Taal
  • Rekenen
  • Drama
  • Muziek
  • Muzisch thema (zie ook tabblad Ervaringen)
  • Beeldende vorming
  • Bewegingsonderwijs
  • Engels
  • Zaakvakken
   
  Tweede en derde jaar

  Ieder kind leert anders. In het tweede en derde studiejaar leer je hoe je elke leerling optimaal laat leren. Je leert keuzes maken vanuit de individuele onderwijsbehoefte van een kind. Ook is er aandacht voor passend onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften. Op scholen voor speciaal onderwijs, maar ook binnen het reguliere basisonderwijs.

  Internationale ambities?

  Internationale ambities? Elk jaar kiezen veel pabostudenten voor een stage in Suriname. Maar ook landen in Europa en Zuid-Afrika zijn erg populair. Je kunt ook deelnemen aan de studiereis naar Londen waar je verschillende scholen bezoekt. In je minor kun je kiezen voor de internationale minoren European and International Orientation of de International Class bij de pabo in Enschede.

  Vakken

  • Onderwijskunde
  • Passend onderwijs
  • Onderzoek
  • Taal
  • Rekenen
  • Expressie
  • Bewegingsonderwijs
  • Geestelijke stromingen
  • Zaakvakken
   
  Vierde jaar

  In dit jaar studeer je af. Je volgt een halfjaar een minor en krijgt als ‘leraar-in-opleiding’ (lio) een halfjaar de verantwoordelijkheid over je eigen stageklas. Ook voer je een onderzoek uit op je stageschool. Tijdens je lio volg je een dag per week lessen op de pabo en werk je onder andere aan je onderzoek. Heb je alle studiepunten binnen? Dan plannen we je eindgesprek in. We vragen je jouw visie op onderwijs te formuleren en te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen. Tijdens het eindgesprek overtuig je ons en het werkveld dat jij een kwalitatief goede en inspirerende leerkracht bent geworden!

  Minoren

  Saxion biedt veel interessante minoren aan. Kies bijvoorbeeld voor Dalton en haal je officiële daltoncertificaat. Of volg tijdens je minor een deel van de opleiding tot montessorileerkracht. Na het afronden van je minor kun je de opleiding tot montessorileerkracht versneld afronden. Dat kan zowel tijdens de pabo of daarna. Met de minor tweedegraads lerarenopleiding Nederlands leg je een unieke basis voor een opleiding tot docent in het voortgezet onderwijs. In de minor volg je namelijk het hele theoretische deel van de tweedegraadsopleiding. Na de minor kun je je praktijkcomponent, en daarmee je tweedegraads bevoegdheid halen. Natuurlijk zijn er ook nog andere minoren. Bijvoorbeeld op het gebied van geschiedenis, gedragsproblematiek en klassenmanagement en internationalisering. Je vindt alle minoren op kiesopmaat.nl.

  Toelatingseisen havo mbo

  Kom je van de havo of het mbo? Sinds augustus 2015 gelden er aanvullende voorwaarden om toegelaten te worden tot de pabo. Je moet namelijk kunnen aantonen dat je voldoende kennis hebt van de volgende vakken:

  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Natuur & Techniek

  Je kunt dit bewijzen met een havo-eindexamen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde of NLT. Je eindexamencijfer is niet van belang. Heb je geen havo-eindexamen gedaan in deze vakken? Toon dan met toelatingstoetsen aan dat je wel voldoende kennis hebt. Als mbo’er doe je toelatingstoetsen voor alle drie de vakgebieden. Informatie over de toelating vind je ook op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

  Let op! Je hoeft geen toelatingstoets(en) te doen als je een vwo-diploma, vavo-havo certificaten voor de betreffende vakken, een propedeutisch getuigschrift pabo of een diploma hbo of wo hebt.

  Data toelatingstoetsen 2017

  De toelatingstoetsen bij de Saxion-pabo in Deventer vinden telkens plaats op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30 tot 13.30 uur in de onderstaande toetsvensters:

  • 9 tot en met 13 januari
  • 3 tot en met 8 april
  • 6 tot en met 12 juni
  • 10 tot en met 15 juli
  • 14 tot en met 16 augustus.

  Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat landelijk een jaar en 9 maanden geldig is bij alle pabo's. Je kunt als aspirant-studenten dus zelf kiezen bij welke pabo je de toelatingstoets doet. Kijk voor meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

  Intekenen voor een toets kan tot drie werkdagen voor aanvang van de betreffende toetsweek. Na aanmelding in Studielink als student aan de pabo ontvang je een link naar het toetsintekenformulier van het Cito.

  Bijscholingscursussen

  We helpen je graag met de voorbereiding op de toelatingstoetsen. We bieden bijscholingscursussen voor alledrie de vakken. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle cursussen. Hier kun jij je ook inschrijven voor een cursus. Wil je eerder aan de slag? Bekijk dan de zelfstudieprogramma's op de site. 

  Kom je van de havo? De toelatingstoetsen zijn op havo 3 niveau dus in principe zou je deze kunnen halen. Maar bereid je wel goed voor! Uit ervaring weten we dat het maken van de toetsen zonder goede voorbereiding lastig is omdat de stof alweer is weggezakt.

  Als mbo-student kunt je tijdens het laatste jaar van je mbo-studie een bijscholingsprogramma volgen voor alle drie de vakken. De programma's starten in september. Je vind meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl of vraag ernaar bij de decaan of coördinator van de opleiding onderwijsassistent op jouw eigen ROC.

  Goed geregeld

  Het is vervelend als je niet weet waar je aan toe bent. Daarom doen we bij de pabo hard ons best om alles goed te organiseren. Je lesrooster weet je bijvoorbeeld minimaal een halfjaar van tevoren!

  Inspirerende docenten

  Met hun passie voor het vak dragen onze docenten niet alleen kennis over, maar wakkeren ze ook je nieuwsgierigheid aan. Onze docenten zijn enthousiast en bevlogen en verwachten een kritische houding van jou. Veel docenten staan nog met één been in de praktijk.

  Kleinschalig en een goede sfeer

  Onze studenten zeggen vaak: “De sfeer is hier zo goed!” Daar zijn we erg trots op. Bij de pabo studeer je in een fijne omgeving. Dat komt zowel door onze plek in het gebouw als de manier waarop we met elkaar omgaan. Je hebt veel contact met je docenten en iedereen gaat open en respectvol met elkaar om.

  Kwaliteit

  De onderwijskwaliteit op onze pabo is natuurlijk goed. We leiden je op tot een goede juf of meester. Logisch! We scoren al jaren goed in landelijk, onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken. Ook uit ons eigen onderzoek blijkt dat studenten erg tevreden zijn over bijvoorbeeld het niveau, het aantal contacturen en de docenten.

  Student Lerarenopleiding pabo staat voor de klas Studenten Lerenopleiding pabo spelen op djembee tijdens muziekles

   

   

   

  Is de Lerarenopleiding Basisonderwijs iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding. Je kunt ook in contact komen met studenten via IntoSaxion.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag/Proeflessendag
  Een meeloopdag bij de pabo is in feite een combinatie van een proeflessendag en een meeloopdag. Je ontdekt hoe het is om te studeren aan deze opleiding, of de werkvormen je liggen en de stof je interesseert. 's Morgens volg je een aantal representatieve vakken, zoals een rekenles, Engels en Onderwijskunde. 's Middags ontdek je hoe het is om les te geven aan kinderen! Je wordt namelijk meegenomen naar een basisschool in de buurt. Deze kennismaking met de praktijk helpt je beslist bij je studiekeuze.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Let op: Heb je je aangemeld voor de meeloopdag op 19 april en nog geen definitieve bevestiging of nadere info ontvangen? Dan is jouw aanmelding waarschijnlijk niet aangekomen vanwege een fout in het aanmeldformulier. Natuurlijk ben je de 19e van harte welkom! Meld je s.v.p. nogmaals aan via de link of neem even contact op met Ineke Schoemaker via j.w.schoemaker@saxion.nl

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Lerarenopleiding Basisonderwijs. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Onzeker over rekenen?