Civiele Techniek (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Bruggen, viaducten, wegen, dijken, tunnels… Allemaal voorbeelden waar een civiel ingenieur bij betrokken is. Je ontwerpt en bouwt je eigen leefomgeving. Civiele Techniek is een hbo-opleiding met groot maatschappelijk belang. Je werkt aan de infrastructuur van de toekomst!

De opleiding Civiele Techniek

Student Civiele Techniek werkt aan project KristalbadOveral in de wereld wordt gebouwd. Zo zijn bruggen, viaducten en wegen noodzakelijk voor onze mobiliteit en is een goede infrastructuur essentieel voor de economische ontwikkeling van een land. Maar ook offshore, rioleringen, waterzuivering, drinkwatervoorziening, waterbeheer en -management vallen onder civiele techniek. Civiele Techniek, ook wel weg- en waterbouwkunde genoemd, omvat kortom de boven- én ondergrondse infrastructuur. Bij de hbo-opleiding Civiele Techniek van Saxion maak je kennis met dit zeer gevarieerde vakgebied en leer je een rol te spelen in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van prestigieuze, civieltechnische projecten.

Wat leer je?

Stuwdam: voorbeeld constructie Civiele TechniekCiviele Techniek is een kleinschalige, persoonlijke hbo-opleiding. De sfeer is gezellig en het contact met de docenten informeel. De opleiding heeft goede contacten met het bedrijfsleven en een uitgebreid internationaal netwerk. Gedurende de studie staat de beroepspraktijk centraal: al vanaf het eerste jaar ga je aan de slag als junior civieltechnisch ingenieur. Zo werk je – naast de hoor- en werkcolleges – elk kwartiel samen met medestudenten aan praktijkgerichte projecten.

Civiele Techniek in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 50%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Overleg studenten Civiele Techniek op straat, bij werkzaamhedenNa het succesvol afronden van de hbo-opleiding Civiele Techniek ontvang je de internationaal erkende titel Bachelor of Science (BSc). Je bent een allround en breed inzetbare civiel ingenieur in de weg- en waterbouw. Zowel in de regio als internationaal is het arbeidsmarktperspectief voor de opleiding Civiele Techniek momenteel heel positief. 

Beroepen voor Civieltechnisch ingenieurs

Bij de opleiding Civiele Techniek ontwikkel jij je tot een allround civiel ingenieur in de weg- en waterbouw. Je bedenkt oplossingen voor overstromingen en de bereikbaarheid van steden. Als civieltechnisch ingenieur maak je zichtbare constructies met een groot maatschappelijk belang. Zo kun je werken aan het ontwerp van tunnels, bruggen of een kunstmatig eiland in Dubai. Of aan het waterbeheer van de toekomst rond de nieuwe N18.

Een baan vinden na je opleiding Civiele Techniek is niet moeilijk. Nederland heeft een grote naam op het gebied van civiele techniek. Hierdoor zijn onze civiel ingenieurs nationaal en internationaal zeer gewild.

Na de studie Civiele Techniek kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • ontwerper;
 • constructeur;
 • werkvoorbereider;
 • uitvoerder;
 • projectleider;
 • technisch adviseur;
 • calculator;
 • bestekschrijver;
 • toezichthouder;
 • adviseur beheer en onderhoud;
 • tekenaar.

 

Bij welke bedrijven kun je werken?

Civieltechnisch ingenieurs zijn actief in alle fasen van het bouwproces, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. Er zijn volop boeiende banen en het bedrijfsleven staat te springen om civiel ingenieurs! Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als:

 • ingenieurs- en adviesbureaus: Witteveen+Bos, Arcadis, Royal HaskoningDHV, Sweco; 
 • overheid: Rijkswaterstaat, provincie, gemeente of waterschap; 
 • civiele bouwbedrijven: KWS, Reef, Hegeman, BAM, NTP;
 • onderzoeksinstellingen: TNO, CROW, Deltares.

 

Doorstuderen na de hbo-opleiding Civiele Techniek?

Heb je na je opleiding ambities om meer commercieel en procesmatig te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo opleiding BK5, waarmee je binnen één jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen.  
Na je opleiding is het ook mogelijk om door te stromen naar een universiteit om je mastergraad te halen. Denk bijvoorbeeld aan de master Civil Engineering and Management van Universiteit Twente of Civil Engineering and Geosciences van TU Delft.

Bekijk hieronder de film van Mireille Götz, projectmanager infra.   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntetoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer:     088 - 019 3773
  - Enschede:    088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntetoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Studenten vertellen over Civiele Techniek

  Heb je een vraag voor Melanie? Stel hem op IntoSaxion.nl

   
  Han de Lange en Jourian Ligtenberg liepen stage bij LNEC in Portugal

  Studenten Civiele Techniek, Han de Lange en Jourian Ligtenberg, hebben tijdens hun stage bij LNEC in Portugal onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering op het stroomgebied van de rivier de Taag. Dit onderzoek maakt deel uit van het Europese onderzoeksproject BINGO. 

  BINGO (Bringing INnovation to onGOing water management) heeft als doel praktische kennis en instrumenten te verschaffen aan eindverbruikers, watermanagers, en besluitvormers en beleidsmakers om hen in staat te stellen beter om te gaan met klimaatverandering.

   
  Marjolein switchte van de Pabo naar Civiele Techniek: "een logische keuze"

  TechGirl.nl sprak in januari 2017 met Marjolein Oude Groote Beverborg (22). De Enschedese maakte een opvallende overstap van de Pabo naar de opleiding Civiele Techniek van Saxion. “Van een klas vol met meisjes ging ik opeens naar een volledige jongensklas,” zo zegt ze. “Je merkt dan wel dat je in een heel andere wereld terecht komt. Goed opletten en niet even kletsen met een meisje naast je.” 

  >> Lees het gehele verhaal op TechGirl.nl

   
  Victor Scholman, student Civiele Techniek, studeert af op masterplan nieuwe rondweg

  Victor Scholman en medestudenten Civiele Techniek, Saxion“Samen met mijn medestudenten Matijn Mentink, Chris Kraesgenberg en Maarten van Eldik ben ik bezig met een afstudeeropdracht voor de Provincie Gelderland. Het gaat over een masterplan in Lochem. Dat heeft te maken met herinrichting van de openbare ruimte. Je hebt vast wel in de krant gelezen dat ze daar plannen hebben voor een rondweg rond Lochem. Ze hebben daar namelijk problemen met de brug. Die kan de hoeveelheid verkeer niet aan. Daarom hebben ze nu verkeerslichten geplaatst die zo zijn afgesteld dat er steeds maar van één kant verkeer over de brug gaat. Maar dat leidt tot allerlei opstoppingen en ongewenst verkeer in het centrum. 

  Wij gaan nu bekijken welke alternatieven er zijn en hoe de rondweg eruit kan komen te zien. Op dit moment zijn we nog bezig met ons vooronderzoek. Hierin onderzoeken we onder andere wat de problemen precies zijn, welke stakeholders er zijn, wie wat wil, dat soort zaken. Daar zijn we ongeveer tot de kerst mee bezig. Daarna beginnen we aan ons eigenlijke afstuderen. Die rondweg komt er sowieso, maar met de informatie en adviezen die wij gaan geven kan het probleem veel breder bekeken en aangepakt worden. Daar kunnen ze zeker wat mee!”

   
  Studenten Civiele Techniek winnen Business Game van Witteveen+Bos (Oost)

  Studenten Civiele Techniek Saxion winnen businessgame Witteveen+BosStudenten van zowel Saxion, HAN en Windesheim kregen de opdracht een oplossing te bedenken voor de bescherming van Jakarta in het kader van Masterplan Jakarta waaraan Witteveen+Bos met een aantal andere partijen werkt.

  Een groep van negen studenten Civiele Techniek van Saxion streed tegen drie groepen van Windesheim en twee van de HAN. Het team van Saxion bedacht het beste ontwerp voor het Masterplan Jakarta en ging er met de (wissel)beker vandoor. De jury was zeer positief over de ideeën van de studenten van Saxion. Door het probleem bij de bron aan te pakken overtuigden zij de jury.

  Jakarta staat vijf keer per jaar onder water door overstromingen van rivieren, waardoor er problemen zijn ontstaan met het wegennet en de riolering. Daarnaast verzakt de bodem door grondwateronttrekking, wat de kans op overstromingen vanuit zee vergroot. Het studententeam van Saxion bedacht het plan om in de bergen een voorziening te treffen waarin het water uit de rivieren kan worden opgevangen om te voorkomen dat het in het dal uit de bodem wordt onttrokken. De studenten kwamen ook met het idee om een dijk te realiseren. Door dit relatief ver in zee te doen kan een eiland worden gecreëerd, waarmee op lange termijn het plan gefinancierd kan worden. Daarnaast stellen zij voor de rivieren in de bergen aan elkaar te verbinden en het water om de stad heen te loodsen richting zee.

   
  Ramy Abou Shady: "Vooral de vakken Geotechniek en Verkeer & Wegen spreken mij erg aan."

  Ramy Abou Shady, student Civiele Techniek, en zijn groep bij de excursie“Civiele Techniek geeft je een brede kijk in de wereld van grond, weg en waterbouw. Zo leer je bijvoorbeeld de verhardingsopbouw van een weg berekenen of het uitvoeren van een constructieberekening voor een stalen constructie. Een brede en afwisselende opleiding, waar je zelf door specialisatie vorm aan kunt geven.

  Vooral de vakken Geotechniek en Verkeer & Wegen spreken mij erg aan. Je bent echt met iets tastbaars bezig. Als je een weg- of verhardingsontwerp hebt gemaakt weet je meteen hoe het er in het echt uit kan komen te zien. Dit is minder van toepassing op het vak geotechniek, maar ik vind het vooral interessant om te zien wat er aan vooraf gaat, voordat er überhaupt iets gebouwd kan worden. Zonder geotechnische berekeningen blijft er van al het gebouwde niks overeind staan.

  In de verschillende projecten van de opleiding leer je stapsgewijs hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Van het ontwerp en de voorbereiding, tot het beheren en onderhouden. Tevens leer je tijdens je stage, of dat nu bij een ingenieursbureau of aannemer is, hoe je met praktijkproblemen om moet gaan. 

  De opleiding Civiele Techniek is een studie waarin je gemakkelijk contact legt met docenten en medestudenten, ook uit andere jaren. Schroom niet om vragen te stellen, want er staat altijd wel iemand klaar om je te helpen. Er wordt wel van je verwacht dat je ook zelf aanklopt, het initiatief ligt bij de student.”

  Je start de hbo-opleiding Civiele Techniek met het opdoen van de basiskennis, waarna je je gaat specialiseren in waterbouw, verkeer en wegen, watermanagement en constructief ontwerpen.

  Eerste jaar

  Het eerste jaar bestaat uit vier projecten. Het eerste project is een verkenning in de Civiele Techniek. In de daaropvolgende projecten ga je aan de slag met echte civieltechnische opdrachten uit de praktijk. Je maakt bijvoorbeeld een aantal ontwerpen voor civieltechnische constructies in een recreatiegebied, zoals een brug, vissteiger of parkeervoorziening. De kern van dit project is het ontwerp. Maar ontwerpen is meer dan het maken van een mooie tekening: hoe groot moet een vissteiger eigenlijk zijn? Kan een vissteiger wel onder een hoogspanningskabel geplaatst worden? Een ander voorbeeld is het beheer en onderhoud project. Hoe zorg je er voor dat een nieuwe brug de komende 100 jaar blijft staan en ook voldoende sterk blijft?  

  Vakken

  • Waterbouwkunde
  • Verkeer en wegen
  • Materiaalkunde
  • Ontwerpmethodieken
  • Tekenen met AutoCAD
  • Mechanica
  • Wiskunde
  • Communicatie
  • Onderzoeksvaardigheden

   

  Tweede jaar

  In het tweede jaar ga je aan de slag met projecten van een half jaar. Bij deze projecten werk je van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. Een mooi voorbeeld is het project Twente-Mittellandkanaal waarin je met je projectgroep werkt aan een nieuw kanaal van Enschede naar Osnabrück. Eerst moet je op zoek naar het ideale tracé voor het kanaal. Is dat de kortste optie? Of misschien de optie waarbij je de minste obstakels tegenkomt? Vervolgens ga je aan de slag met het ontwerp van onder andere een haven en enkele bruggen over het kanaal. Het project wordt afgesloten met een aanbesteding waarbij de oplossingen per projectgroep worden beoordeeld en een winnaar wordt uitgeroepen. 

  Vakken

  • Civiele constructies
  • Rekenen aan constructies
  • 3D-modelleren
  • Watermanagement
  • Vloeistofmechanica
  • Verkeer en wegen
  • Landmeten
  • Geotechniek
  • System Engineering
  • Contracteren, recht en vergunningen
  • Wiskunde
  • Communicatie

   

  Derde en vierde jaar

  Het derde en vierde jaar van de opleiding Civiele Techniek is opgedeeld in vier blokken van een half jaar: vakken (keuzemodulen), stage, minor en afstuderen. 

  Afstudeerspecialisaties
  Aan het eind van het derde jaar kies je voor een van de vier afstudeerspecialisaties:

  • Waterbouwkunde
  • Watermanagement 
  • Constructief ontwerpen
  • Verkeerstechniek en wegenbouw 

  Vakken (keuzemodulen)

  • Kustwaterbouwkunde
  • Bruggen
  • Rivierkunde
  • Hydrologie
  • Verkeerskunde
  • Railtechniek

  Stage

  In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een civieltechnisch bedrijf. Tijdens deze periode pas je alle kennis en ervaring toe in de praktijk. Je kunt je stage grotendeels zelf vormgeven. Wil je meewerken aan het ontwerp van een nieuwe sluis? Of ga je liever bij een aannemer aan het werk in de uitvoering? Ook biedt de stage een uitstekende kans om ervaring op te doen in het buitenland. Aangezien je zelf op zoek moet naar een uitdagende stageplek heb je het helemaal zelf in de hand.     

  Minor

  De minor is een keuzeonderdeel waarmee jij je kunt specialiseren of verbreden. Populaire minoren zijn bijvoorbeeld Integraal Watermanagement en BIM-Engineering (bouwinformatiemodellen in 3D). Ook kun je kiezen voor een speciale doorstroomminor die een eventuele overgang naar de universiteit eenvoudiger maakt.

  Afstuderen

  De afsluiting van je opleiding is de afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek dat je uitvoert bij een onderzoeksinstituut, civiel technisch bedrijf, ingenieurs-/adviesbureau of de overheid. Je voert zelfstandig een onderzoek uit en schrijft daarover een afstudeerverslag.

  >> Bekijk het afstudeerboek 2016 waarin studenten vertellen over hun afstudeerproject
  >> Bekijk de video over een afstudeerpresentatie bij Civiele Techniek

  Van mbo naar hbo bij Civiele Techniek

  Onze Civiele Techniek opleiding sluit het best aan bij een mbo-opleiding, die aangeboden wordt binnen de sector / het college Bouw en Infra. Voor specifieke vragen over doorstroom vanuit mbo naar hbo neem je contact op met dhr. P. de Lange, p.h.m.delange@saxion.nl

  Studievereniging Construct: Waar leerzaamheid en gezelligheid samenkomen

  Studenten van de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek van Saxion hebben zich verenigd in de studievereniging Construct (SV Construct). De studievereniging is de schakel tussen de student, opleiding en het toekomstige werkveld.

  Tijdens de studie organiseert Construct excursies en gastcolleges zodat de studenten een kijkje kunnen nemen in het werkveld. Een deel ontspanning mag natuurlijk ook niet ontbreken. Zo gaan de leden met elkaar bowlen, schaatsen en paintballen, en worden er borrels en feestjes georganiseerd. Aan het begin van het jaar verzorgt Construct de introductieweek en het introductiekamp voor nieuwe studenten. Daarnaast wordt elk jaar een buitenlandse reis georganiseerd en nemen de leden deel aan de Batavierenrace en de Betonkanorace.

  Construct is bezig een alumnivereniging voor afgestudeerde studenten op te zetten, zodat er ook na je studie nog ruimte is om met het Saxion en de studievereniging in contact te blijven.

  Meer informatie

  >> Website SV Construct
  >> Facebookpagina SV Construct

  Is de opleiding Civiele Techniek iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Civiele Techniek kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een student en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in de spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Civiele Techniek. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?