Fiscaal Recht en Economie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
StudierichtingVanaf september 2018 studierichting binnen de overkoepelende opleiding Finance, Tax and Advice

Kan je goed met cijfers overweg en vind je het leuk om met mensen om te gaan? Bij de studierichting Fiscaal Recht en Economie leer je de details van het belastingstelsel kennen.

De studierichting Fiscaal Recht en Economie

Afbeelding vrouw schrijft op whiteboardIn onze verzorgingsstaat worden de belastingopbrengsten besteed aan bijvoorbeeld onderwijs, sociale voorzieningen en infrastructuur. Ons belastingstelsel is behoorlijk complex, waardoor de belastingbetaler verdwaalt in het voortdurend veranderende doolhof van regels en routes. Bij de studierichting Fiscaal Recht en Economie leer je particulieren en organisaties zodanig te adviseren, dat de overheid de inkomsten krijgt waar ze volgens de wet recht op heeft. In het eerste anderhalf jaar ga je samen met de studenten van de opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy aan de slag. Daarna maak je een definitieve keuze en ga je je specialiseren als fiscalist.

Wat leer je?

Fiscaal Recht en Economie is een actuele studierichting die in nauw overleg met het bedrijfsleven, de overheid en de Belastingdienst is opgezet. Je legt een goede financiële basis, waarbij diverse onderwerpen aan bod komen. Zo krijg je colleges in bedrijfsadministratie, jaarrekening en vermogensrecht. Door fiscale vraagstukken praktisch te benaderen, maak je direct kennis met het werkveld. De studie is kleinschalig: je werkt in kleine groepen aan praktijkopdrachten en houdt laagdrempelig contact met docenten.

Fiscaal Recht en Economie in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 65%
Praktijk en groepsopdrachten: 30%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%
   

Hoe schrijf je je in?

Door de nieuwe verdeling van alle economische opleidingen, is Fiscaal Recht en Economie een aparte studierichting binnen de overkoepelende opleiding Finance, Tax and Advice geworden. Je vindt Fiscaal Recht en Economie daarom in Studielink onder de opleidingsnaam Finance, Tax and Advice.

Als belastingadviseur help je bedrijven en particulieren te voldoen aan de vele verplichtingen die de fiscale wetten en regels opleggen.

Beroepen in het Fiscaal Recht en Economie werkveld

Het werkveld van een fiscaal econoom is zeer uiteenlopend. Je signaleert problemen op fiscaal gebied, bestudeert diverse vraagstukken over belastingen en adviseert bedrijven betreffende het belastingstelsel.

Na de studie Fiscaal Recht en Economie kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • medewerker bij de Belastingdienst;
 • fiscaal specialist bij een accountantskantoor;
 • bedrijfsfiscalist bij een administratiekantoor;
 • of als belastingadviseur van een verzekeringsmaatschappij.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Als fiscaal econoom kun je functies vervullen bij onder andere de Belastingdienst, belastingaangifte- en adviespraktijken, accountantsmaatschappijen of administratiekantoren, maar ook bij grote ondernemingen, overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Doorstuderen na de studierichting Fiscaal Recht en Economie?

Wil je doorstuderen na Fiscaal Recht en Economie? Er zijn mogelijkheden om je master binnen anderhalf jaar te halen aan een aantal universiteiten. Je behaalt dan een mastergraad als fiscaal jurist of fiscaal econoom. Hiervoor kun je bij alle studies gericht op fiscaal recht, belastingen en economie terecht.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of Management&Organisatie 
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 
   

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of Management&Organisatie 
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B 
   

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Foto Arne ter Beek‘ Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie Fiscaal Recht en Economie is hoe je fiscale vraagstukken praktisch benadert. Na mijn studie aan Saxion heb ik mijn master Fiscaal Recht in Groningen behaald. Nu ik in de praktijk als internationaal belastingadviseur werkzaam ben, komt de praktische inslag van het hbo erg van pas. Alles rondom belastingen is vaak lastige materie, helemaal als er ook nog een belastingverdrag en wetgeving van een ander land bij komt kijken. Cliënten zijn dan ook gebaat bij een heldere en praktische benadering van hun vraagstuk of situatie. Mijn ervaring is dat de studie Fiscaal Recht & Economie een goede aansluiting met de praktijk kent. Dit komt door het aanbieden van een verplichte stage, maar ook door gastcolleges van mensen uit de praktijk. Een leuke bijkomstigheid is dat er volop werk is in de altijd veranderende fiscale wereld.’

  Arne ter Beek | belastingadviseur bij KroeseWevers Belastingadviseurs op de German Desk en belastingadviseur bij Heisterborg International (Duits belastingadvieskantoor)

  Je begint met het creëren van een stevige fiscaal-economische basis, waarna je je verder verdiept in het spannende en uitdagende belastingstelsel.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar ligt de focus op het krijgen van een brede economisch-juridische basis. Je volgt colleges als bedrijfsadministratie, kosten-batenanalyse en jaarrekening. Vervolgens werk je in groepen aan praktijkopdrachten, ondersteund door een flinke dosis theorie.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar verdiep je je in de studie. Je gaat nu ook echt aan de slag voor praktijkorganisaties, bijvoorbeeld een accountantskantoor of een bank.

  Top Talent programma
  In het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent programma. Je krijgt de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een prettige overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  Je bent flexibel in de invulling van het derde jaar. Je volgt een aantal vakken, kiest een minor en gaat op stage.

  In het vierde jaar volg je een minor (bijvoorbeeld de doorstroomminor aan de Rijksuniversiteit Groningen) en krijg je nog een klein stukje theorie gebaseerd op de actualiteit. Vervolgens ga je aan de slag met je onderzoeks- en adviesopdracht. Hiermee sluit je je opleiding af.

  Past deze studie bij jou? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Ga voor aanmelden naar het tabblad Oriëntatie.

  Gastcolleges

  Tijdens de studierichting Fiscaal Recht en Economie worden er verschillende gastcolleges gegeven. Deze colleges zijn praktijkgericht en geven je een goed beeld van het werkveld waar je in aan de slag kunt gaan.

  Een goed voorbeeld is het gastcollege dat gegeven wordt door de FIOD. Twee fiscaal rechercheurs vertellen je alles over hun werk bij de FIOD. Zij gaan eerst in gesprek met jullie over de opvattingen over zwartwerken, de taakopvatting van de accountants en hoe eerlijk de fiscalist kan en moet zijn. Daarna worden er een aantal spraakmakende cases besproken, zoals de schandalen bij Euro-commerce en SBM-Offshore. Het werk van de twee rechercheurs spreekt tot de verbeelding: het opsporen van fraudes, op poten zetten van onderzoek, deelname aan invallen, verhoren en het uitrechercheren van fraudes. In het tweede deel van het college ga je zelf aan de slag. Jullie krijgen de opdracht een fraude te onderzoeken aan de hand van een verdachte factuur, het transcript van een telefoontap en een casusbeschrijving. Ook wordt er een verhoor afgenomen door twee studenten. Het is een zinvol en boeiend gastcollege waarbij de verschillende vakken bij elkaar komen in de praktijk.

   

   

   

   

   

  Is Fiscaal Recht en Economie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Fiscaal Recht en Economie kan dat op drie manieren: door een proeflessendag, een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  ProeflessendagStudenten voor Saxion
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Fiscaal Recht en Economie. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  De inschrijving voor de studie try-outs sluit eind oktober. Schrijf je dus op tijd in!

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.