Facility Management (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Afbeelding Twee mensen in pak kijken naar buitenWat gebeurt er als er schoonmaakstakingen zijn in de treinen of als er technische storing is bij de computers van een grote organisatie? Bij de hbo-opleiding Facility Management van Saxion in Deventer leer je oplossingen te vinden voor deze situaties.

De opleiding Facility Management

Op dinsdag een vergadering voor 25 personen, donderdag een congres voor 1.800 bezoekers en zaterdag een spannende voetbalwedstrijd. Op één plek? Jazeker! Net als bij het voetbalstadion, hebben veel locaties meerdere functies en worden er diverse evenementen georganiseerd. Bij Facility Management leer je hoe je dergelijke evenementen soepel laat verlopen. Je bent niet alleen betrokken bij evenementen, maar ook  bij huisvesting, beveiliging, catering, wagenparkbeheer, inkoop en klimaatbeheersing. Ook hou je voortdurend rekening met twee soorten doelgroepen: medewerkers en klanten. Je zorgt ervoor dat medewerkers goed kunnen werken en klanten zich welkom voelen.

Wat leer je?

Vanaf de eerste dag ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. Je gaat op excursies, maakt een studiereis en werkt aan praktijkopdrachten om een goed beeld te krijgen van de facilitaire branche. Zo organiseer je bijvoorbeeld een studiereis met je medestudenten. Daarnaast bouw je aan een stevige kennisbasis, waarbij je theoretische colleges volgt als bedrijfseconomie, marketing en Engels. Je ontwikkelt je tot een denker met daadkracht.

Facility Management in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 45%
Studieloopbaanbegeleiding: 10%
   

 

FM'ers zijn problem solversJe zorgt ervoor dat werknemers goed kunnen werken, gasten optimaal genieten van hun verblijf of patiënten de beste zorgomgeving krijgen.

Beroepen in het Facility Management-werkveld

Als facility professional regel je optimale werk-, verblijfs- en zorgomgevingen. De verantwoordelijkheden die je krijgt, zijn afhankelijk van het soort bedrijf: een verzekeringsmaatschappij heeft andere taken voor een facility-manager dan een luchthaven.

Na de opleiding Facility Management, is het mogelijk om te werken als:

 • facility-manager van een bank, groot kantorencomplex, ziekenhuis of een hogeschool;
 • coördinator servicedesk van een evenementenhal;
 • projectmanager;
 • of eigenaar van een eigen facilitair adviesbureau.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je kunt als facility professional aan de slag bij onder andere verzekeringsmaatschappijen, evenementenbureaus, ziekenhuizen, hotels, luchthavens, of (hoge)scholen. Kortom: in alle gebouwen is er een manager nodig die zorgt dat alles op rolltetjes loopt.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Facility Management?

Heb je plannen om door te studeren na de bachelor Facility Management? Dat kan! Saxion biedt in samenwerking met the University of Greenwich drie masters aan:

 • Master Facility and Real Estate Management (MSc)
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Arts in Management (MA)

Deze masters duren twaalf maanden (voltijd) of 24 maanden (parttime) en je hoeft geen pre-master te volgen.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. In de periode van 2 mei tot en met 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Foto Monique‘ Vanaf de eerste dag dat ik binnenkwam bij Saxion, kreeg ik veel verantwoordelijkheid. Spannend, maar ook erg leuk! Je organiseert direct je eigen studiereis samen met alle eerstejaarsstudenten van Facility Management. Hierdoor leer je ook studenten buiten je klas kennen, wat zorgt voor een goede sfeer tijdens de studiereis en op school. Ook het contact met docenten is heel fi jn: iedereen is gelijk en ze zijn altijd bereid om je te helpen.’

  Monique | studente Facility Management

  Je basiskennis die je opdoet, pas je al snel toe in de praktijk. In het eerste jaar maak je al kennis met het werkveld en het jaar erop ga je al op stage om het facilitaire werkveld te verkennen. De praktijkgerichte benadering en de focus op gastvrijheid maakt deze FM-studie uniek in Nederland. 'Saxion krijgt van experts een dikke pluim voor het niveau en de kwaliteit van de docenten'(Keuzegids,2016).

  Eerste jaar

  Je doet eerst alle basiskennis op van facilitaire zaken, zoals huisvesting en duurzaam ondernemen. Je volgt colleges als bedrijfseconomie, marketing van facility management en gastvrijheid wereldwijd. Zo leer je de kwaliteit van services (zoals beveiliging en catering) te beoordelen, weet je hoe je een doelgroep benadert en hoe je een begroting opstelt. Tijdens excursies, gastcolleges en een door jou georganiseerde studiereis leer je het vakgebied nog beter kennen.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar schrijf je een ondernemingsplan, organiseer je een evenement en ga je een half op stage in Nederland of het buitenland.

  Top Talent Programma

  Wil je verdieping op je studie of wil je verder studeren na het hbo? Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  Je schrijft met je financiële en facilitaire kennis strategische plannen, bijvoorbeeld over de herinrichting van een kantorencomplex. Ook volg je een minor om je te verbreden of te verdiepen. De minor kan ook een managementstage in binnen- of buitenland zijn. Als afstudeeropdracht schrijf je een onderzoeks- en adviesrapport over een actueel vraagstuk voor/bij een organisatie.

  Past deze studie bij jou? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen.

  Bijkomende kosten opleiding Facility Management

  Naast het collegegeld komen er nog kosten bij voor kleding, kleding en eventuele excursies. Richtbedragen zijn als volgt.   

  Kleding

  Er representatief uitzien staat hoog in het vaandel. Bij een aantal gelegenheden, zoals de studiereis, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, het geven van presentaties en tijdens het uitvoeren van evenementen draag je een kostuum. Om eenheid uit te stralen heeft de Hospitality Business School een kledingset samengesteld.
   

  De kledingset wordt geleverd door Piet Zoomers. Het passen van je HBS-pak vindt plaats op locatie bij Piet Zoomers in Wilp. Het uitleveren van jouw HBS-pak gebeurt op Saxion in Deventer. Nadat je bent aangenomen voor de opleiding, word je hierover verder geïnformeerd.                                      

  De damesset bestaat uit: De herenset bestaat uit:
  1 antraciete colbert 1 antraciet kostuum (2 knoops/flatfront)
  1 antraciete rok en/of pantalon 2 witte shirts
  2 witte blouses 1 groene stropdas
  1 groene pochet  
  Studentenprijs
  Set met rok € 235,-
  Set met pantalon € 250,-
  Set €250,-

  Boeken en Syllabi

  De kosten voor boeken, syllabi en digitale leermiddelen in het eerste jaar worden geschat op €550,- inclusief de aanbevolen literatuur.

  Excursies

  In het eerste jaar wordt er een studiereis georganiseerd. De kosten daarvan bedragen ca. € 260,-. Hiernaast worden er excursies georganiseerd. De reizen en excursies kennen geen verplichte deelname, maar je wordt sterk aanbevolen om mee te gaan.

  Studenten in pak

  Saxion Facility Management zorgt al 35 jaar dat studenten met een goed gevulde rugzak de arbeidsmarkt betreden. De opleiding heeft dus veel ervaring in het onderwijs en heeft een groot netwerk in het werkveld.Afbeelding team overleg

  Studeren bij Saxion Facility Management betekent:

  • Altijd bezig zijn met actuele praktijkopdrachten
  • Nooit zelf op zoek gaan naar een stage
  • Onderwijs en onderzoek, met en voor het werkveld
  • Het vakgebied facility management gastvrijer maken
  • Persoonlijk contact hebben met docenten
  • Studeren bij een internationaal bekende opleiding
  • In contact komen met andere hospitality-opleidingen


  Ga aan de slag met actuele praktijkopdrachten en zoek zelf niet naar een stage

  In al die jaren heeft de opleiding een groot netwerk opgebouwd van afgestudeerden en zakelijke relaties, zodat docenten precies weten wat er speelt in het werkveld. Ook werken veel docenten zelf nog in het werkveld; bij een werkgever of als zelfstandig ondernemer. Voor jou betekent dit dat jij veel actuele voorbeelden krijgt uit de praktijk en dat je ook echt opdrachten maakt voor bestaande bedrijven. Je brengt de theorie uit de boeken en colleges dus direct in de praktijk. Bovendien bieden deze relaties kwalitatief goede stages aan speciaal voor jou als Saxion Facility Management. Jij hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar een stage. Je kunt kiezen uit het stage-aanbod van de opleiding, zodat je zeker bent van een leerzame stage bij een goede werkgever. Kijk op oursaxionworld.com voor het aanbod.

  Onderwijs en onderzoek, met en voor het werkveld

  Doordat de opleiding veel contact heeft met de zakelijke relaties, sluiten de vakken die je krijgt altijd aan op de behoeften van het werkveld. Zo doe je kennis op die vandaag de dag noodzakelijk is voor een facility professional en die in de toekomst nodig is. Die kennis wordt mede door het Kenniscentrum Hospitality ontwikkeld. Het kenniscentrum van Saxion bestaat uit lectoren, onderzoekers en studenten die dagelijks praktijkonderzoek doen naar actuele vraagstukken uit de gastvrijheidsbranche. Jij kan tijdens de studie dus ook je steentje bijdragen aan het onderwijs.                                                           

  Gastvrijheid brengt je succes

  Overal waar je komt draait het om gastvrijheid. Nu meer dan ooit staat dienstverlening hoog in het vaandel van onze maatschappij. Het Centraal Bureau van Statistieken geeft ook aan dat de zakelijke dienstverlening één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland is. Gastvrijheid maakt het verschil dat jij je welkom voelt of dat je niet eens gezien wordt. Als facility manager moet jij je kunnen verplaatsen in jouw doelgroep en kennis hebben van ethiek, culturen en alle andere onderdelen die bij gastvrijheid komen kijken. Dat is wat je bij Saxion Facility Management leert.

  Persoonlijk contact met docenten

  Niet alleen een goede sfeer tussen studenten onderling is belangrijk, ook hechten wij veel waarde aan goed contact tussen de student en docent. Docenten van Facility Management leren graag studenten kennen, zodat iedereen zich op z'€™n gemak voelt. De drempel om iets aan de docent te vragen wordt dan ook kleiner. Ook hopen docenten van jullie ervaringen te leren. Zo zijn er overleggen waarin de klassenvertegenwoordigers samen met docenten van alles bespreken, zoals de toetsen, de studiestof of de roosters. Op die manier kunnen we samen met jou een goede, leuke en leerzame (studie)tijd creëren.

  Kom in contact met andere hospitality-opleidingen

  Saxion Facility Management valt samen met de opleidingen Hotel Management en Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs onder de academie Hospitality Business School. Ook met deze studenten ga je af en toe samenwerken. Een leuke en leerzame manier om op een andere manier naar gastvrijheid en jouw vakgebied te kijken. Zij hebben namelijk net weer een andere bril op dan jij als facility-student.

  Studeer bij een internationaal bekende opleiding

  Saxion Facility Management is een bekende opleiding in binnen- en in buitenland. Bedrijven uit andere landen, zoals Japan, komen bij de opleiding langs om actuele kennis op te doen. Samen met onze zakelijke relaties brengt de opleiding hun op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit het vakgebied. Ook de opleiding aangesloten bij het IFMA (International Facility Management Association). Hiermee is de opleiding één van de 14 wereldwijd erkende FM-opleidingen.

  Uiteindelijk moet je natuurlijk kiezen voor de opleiding en hogeschool die bij jou past en waar jij je prettig voelt. Oriënteer je daarom goed en kom naar de verschillende oriëntatie-activiteiten.

  Studeren in Deventer

  De omgeving is natuurlijk uiterst belangrijk als je gaat studeren. Niet alleen wil je meer weten over de stad, maar ook over de faciliteiten van de school en de sfeer die er hangt.

  Faciliteiten SaxionFoto Saxion Deventer

  Facility Management volg je in Deventer. Saxion Deventer is nog geen 10 minuten lopen vanaf het centraal station. Saxion biedt jou een goede ondersteuning bij je studie. Zo vind je een bibliotheek, studielandschap, studentenbalie, het ondernemerspunt waar je heen kunt als je ondernemersambities hebt, de IC helpdesk en een boekenwinkel  in Saxion. Natuurlijk draait het niet alleen om studeren op Saxion. Wij willen het ook gezellig en leerzaam voor je maken; er is een café, een grote kantine en een theater waar leuke debatten of seminars worden georganiseerd.

  Foto Deventer binnenstadDe binnenstad

  Vanaf Saxion loop je zo naar de stad. Er zijn genoeg cafés en terrasjes waar jij in een tussenuur of na je colleges kunt bijkletsen met klasgenoten. De vele terrasjes in het historisch centrum van Deventer zijn veelal te vinden rondom ‘De Waag’. Deventer staat ook bekend om haar festivals. Al gehoord van Het Dickens festijn, Deventer op Stelten, Film op de Brink of de grootste boekenmarkt in Europa? Er is dus genoeg te doen in Deventer.

  Lees meer over het studentenleven en neem eens een kijkje op de website van onze Sax om een beter beeld te krijgen van de studenten op Saxion. Wil je nog meer weten over de stad? Kijk dan eens op de toekomstsite.

  Is Facility Management iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Facility Management kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagStudenten voor het Saxion
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.