Crime Science (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de opleiding Chemie

Studenten in laboratorium Chemie / Crime ScienceHeb jij oog voor detail en vind je het een uitdaging om iets tot op de bodem uit te zoeken? Wil jij onderzoek doen in een laboratorium naar bijvoorbeeld vezels, drugs of vergiftigingen? Bij Crime Science leer je dit onderzoek!

Crime Science is een studieroute binnen de opleiding Chemie. Het eerste en tweede jaar volg je het programma van de opleiding Chemie. In het derde en vierde jaar specialiseer je je in Crime Science. 

Binnen de studieroute Crime Science staat scheikundig onderzoek centraal, dit in relatie tot de forensische wereld. Je krijgt op het laboratorium de rol om het forensische onderzoek te assisteren met chemische of fysische methoden. Er komt veel kijken bij dit speurwerk en je hebt dan ook een flinke dosis technisch inzicht nodig!

Na succesvolle afronding ontvang je het diploma van de bacheloropleiding Chemie. De studieroute is zodanig opgezet, dat je ook in chemische of biologische laboratoria kunt gaan werken.

Crime Science is een studieroute binnen de bacheloropleiding Chemie. Wanneer je de studieroute succesvol afrondt ontvang je het getuigschrift van de bacheloropleiding Chemie. De titel die je dan mag voeren is Bachelor of Science. 

Functies die je na Crime Science kunt bekleden

 • Onderzoeker in een laboratorium
 • Onderzoeker bij bijvoorbeeld de Voedsel en Waren Autoriteit.
 • Veiligheidsmedewerker in de chemische industrie

Mogelijke werkgevers

 • Onderzoeksinstellingen, bijv. TNO, Voedsel en Waren Autoriteit, universiteiten
 • Chemische en/of biologische laboratoria; bijv. Unilever, Shell, Akzo, Apollo Vredestein
 • Particuliere onderzoeksorganisaties

 

   Toelatingseisen 2016/2017

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Crime Science is een studieroute binnen de opleiding Chemie. Om te kunnen beginnen met de studieroute Crime Science, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Crime Science is een studieroute binnen de opleiding Chemie.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Onderstaande tekst geldt niet voor vwo-routes en voor de studieroute Gezondheid en Technologie.

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  Dennis Coehoorn

  Dennis Coehoorn voor brandend grasland

  "Ik heb stage gelopen bij de Brandweer Twente. De brandweer is onderdeel van Veiligheidsregio Twente waar ook de politie, GHOR en de gemeenten deel van uitmaken. Mijn opdracht is het meedenken en helpen opzetten van een nieuwe database voor Brandweer Twente om zo incidenten beter te kunnen analyseren en registreren. Tevens mag ik hand- en spandiensten verrichten bij brandonderzoek.

  Waarom bij de brandweer?
  Waarom niet! Vuur is toch het mooiste wat er is? En als het dan ook nog eens vlak bij huis is, is dat natuurlijk helemaal mooi :) Ik ben aan deze stage gekomen door gewoon te proberen. Tijdens de open dag van Saxion stond er een Tankautospuit geparkeerd op het plein van Saxion. Hier ben ik toen naartoe gegaan om te informeren naar stage mogelijkheden. De dienstdoende ploeg heeft mij toen in contact gebracht met de brandonderzoeker bij Brandweer Twente.

  Zie jij jezelf dit werk doen over 5 jaar?
  Politiemensen zitten bij burger op de grondJa, maar dat ligt er ook aan wat er onder ‘dit werk’ valt. Brandweer Twente is een organisatie waar ik me in thuis voel en ook de mogelijkheid in heb om me op te werken. Dat spreekt me beide erg aan. Waar ik mezelf over 5 jaar zou zien staan bij de brandweer is dan bijvoorbeeld een combinatiefunctie van brandonderzoek en repressie (incidentbestrijding). Zo ben je het grootste deel van de tijd brandonderzoeker, maar zit je ook nog af en toe met een dienst waarbij je aan de voorkant van een incident staat."

   

   

   

  Crime Science is een studieroute binnen de opleiding Chemie. Het eerste en tweede jaar volg je het programma van de opleiding Chemie. In het derde en vierde jaar specialiseer je je volledig in Crime Science. 

  Crime Science (CS) richt zich op het chemisch onderzoek. Onderzoek dat moet worden uitgevoerd om antwoord de geven op de vraag 'Wat is er precies gebeurd?'

  1e jaar Chemie

  Het eerste jaar van de studieroute Crime Science is gelijk aan het eerste jaar van de opleiding Chemie. Voorbeelden van vakken/modules die je in het eerste jaar krijgt:

  • Analytische chemie
  • Biologie
  • Chemie
  • Organische Chemie
  • Wiskunde
  • Statistiek
  • Technologie
  • Practicum
  • Projecten
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

  Een studiejaar omvat vier kwartielen (periodes van 10 weken). Per week heb je 22 uur contactmomenten en 18 uur zelfstudie.  Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloopbaanbegeleider, met wie je regelmatig overleg voert over je resultaten en de voortgang van je opleiding. De laatste drie weken van elk kwartiel bestaan uit tentamens, assesments en presentaties. In elk kwartiel kun je gemiddeld 15 studiepunten verwerven. Je hebt 60 studiepunten nodig om je propedeuse te behalen en minimaal 48 studiepunten om door te mogen naar het tweede jaar.

  2e jaar Chemie

  Het tweede jaar staat in het teken van verbreding en verdieping van je chemische kennis. Vakken in het tweede jaar:

  • Analytische chemie
  • Chemometrie
  • Fysische chemie
  • Gegevensbeheer
  • Kinetiek en Grensvlakchemie
  • Kunststoffen/materiaalkunde
  • Mechanische sporen
  • Moleculaire biologie
  • Organische chemie
  • Safety, Health & Environment
  • Structuuropheldering
  • Practicum
  • Projecten
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
  3e en 4e jaar studieroute Crime Science
  Het derde en vierde jaar zijn opgedeeld in vier blokken van een half jaar: onderzoek, minor, stage en afstuderen. In overleg met je studieloopbaanbegeleider kies je in welke volgorde je deze onderdelen doet. De kennismaking met het beroepenveld staat hierbij centraal. Het onderdeel onderzoek wordt ingevuld in een groot onderzoeksproject 'Living Technology'. Je werkt samen met studenten van andere opleidingen aan een onderzoeksopdracht. Bij de studieroute Crime Science is de minor verplicht 'Crime Science'. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.

   

  Is Crime Science iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. 

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een student en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Crime Science is een studieroute binnen de opleiding Chemie. Het eerste en tweede jaar volg je het programma van de opleiding Chemie. In het derde en vierde jaar specialiseer je je in Crime Science. Om deze reden adviseren wij je om een dag mee te lopen bij de opleiding Chemie. Ga naar de webpagina van Chemie voor een overzicht van meeloopdagen

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  De studieroute Crime Science heeft geen studie try-out. Het is uiteraard wel mogelijk om mee te doen bij de gecombineerde studie try-out van de opleidingen Chemie en Chemische Technologie

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?