Forensisch Onderzoek (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Let op: bij de opleiding Forensisch Onderzoek is er een decentrale selectieprocedure waarbij op een aantal onderdelen en criteria wordt getoetst. Kijk voor meer informatie bij de tab "numerus fixus". Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 kan tot en met 15 januari 2018.


Wil je meewerken aan de veiligheid van onze samenleving? Veiligheid is een breed begrip, maar het sleutelwoord binnen de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek van Saxion. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, brandveiligheid, veilig werken en wonen, digitale veiligheid en veiligheid op straat.

De opleiding Forensisch Onderzoek

Praktijkwerk door student Forensisch OnderzoekBij de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek (FO) van Saxion leer je onderzoek doen vanuit natuurwetenschappelijk en technisch oogpunt. Je weet hoe je antwoord krijgt op de vragen ‘wat heeft zich bij een incident afgespeeld’, ‘wie is daarvoor aansprakelijk’, maar vooral ook ‘wat kunnen we hiervan leren’, zodat herhaling wordt voorkomen. Dit onderzoek wordt bij uiteenlopende incidenten ingezet. Van delicten, brand, ongevallen en fraude tot schade door falen van producten, materialen, constructies of menselijk handelen.

Wat leer je?

Gedeukte auto's voor ongevallenanalyse door studenten Forensisch OnderzoekFO heeft twee aandachtsgebieden; Forensic Investigation (FI) en Forensic Engineering (FE). Bij beide gebieden onderzoek je de toedracht van een incident. Bij FI kijk je naar wie strafbaar is en bij FE kijk je naar welke factoren een rol spelen bij de toedracht en wat de leerpunten zijn. Eén ding is zeker: onderzoekend en analytisch vermogen zijn van groot belang gedurende deze hbo-opleiding.

Forensisch Onderzoek in cijfers

Startmoment: september 
Theorie: 45% 
Praktijk en groepsopdrachten: 40% 
Studieloopbaanbegeleiding: 15% 

Na de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek mag je de titel Bachelor of Science voeren en ben je specialist op het gebied van onderzoek naar de toedracht van een incident.

Beroepen voor forensisch onderzoekers

De brand in het cellencomplex van Schiphol, de Puttense moordzaak of de vliegtuigcrash van Turkish Airlines… Een aantal situaties waarbij forensisch onderzoekers onmisbaar zijn. Je gaat aan de slag met de analyse van rapportages, het technische onderzoek, het reconstrueren van een incident, het opstellen van hypotheses en scenario's en het formuleren van adviezen.

Het vakgebied forensisch onderzoek is volop in ontwikkeling, met name door nieuwe technologische ontwikkelingen. Denk aan digitale ontwikkelingen (bijvoorbeeld cybercrime) of biologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld DNA).

Na het afronden van de studie, kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:Illustratie Forensisch Onderzoek

 • forensisch onderzoeker; 
 • forensisch specialist; 
 • schadespecialist; 
 • digitaal onderzoeker;
 • fraudeonderzoeker; 
 • brandonderzoeker; 
 • beleidsmedewerker; 
 • adviseur brandveiligheid; 
 • of als analist bij verkeersongevallen.

 

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je kunt met je diploma op zak aan de slag bij diverse bedrijven en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), politiekorpsen of de brandweer. Maar ook bij verzekeringsmaatschappijen, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, schade expertise organisaties en particuliere onderzoeksbureaus kun je aan de slag.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek?

Heb je ambities om meer commercieel en procesmatig te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo opleiding BK5, waarmee je binnen één jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen. Of je kunt denken aan de unieke masteropleiding Applied Nanotechnology van Saxion. Ook is het mogelijk om door te stromen naar een universiteit om je mastergraad te halen. Denk bijvoorbeeld aan de master Forensic Science of de master Recherchekundige van de politieacademie.  Toelatingseisen 2017/2018

  Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Om toegelaten te worden tot de opleiding Forensisch Onderzoek, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Je kan je aanmelden van 1 oktober 2016 tot en met 15 januari 2017. de opleiding zal vervolgens selecteren via decentrale selectie. Kijk voor meer informatie onder het kopje "overige toelatingsbepalingen" onderaan deze pagina.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  Forensisch Onderzoek is een populaire studie met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een ‘numerus fixus’. Opleidingen met een numerus fixus hebben een maximum aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan er ingeschreven kunnen worden, vindt er selectie plaats via een systeem van decentrale selectie. Bij Forensisch Onderzoek worden er maximaal 75 studenten geselecteerd.

  Inschrijven
  Als je ingeschreven wilt worden voor Forensisch Onderzoek, moet je uiterlijk op 15 januari 2017 een inschrijvingsverzoek hebben ingediend via Studielink. Vraag hiervoor tijdig een DigiD aan.

  De decentrale selectie vindt plaats aan de hand van:

  A. Een toets naar de basiskennis van de vakgebieden wiskunde, scheikunde en fysica .
  B. Een multiple choice toets aan de hand van een forensische casus. Door middel van de ze toets wordt gekeken naar het kritische denkvermogen om beredeneerd een verband te kunnen leggen tussen aangetroffen sporen en de vraag wat er gebeurd is vanuit de rol van een forensisch onderzoeker. En of de aspirant-student beschikt over de motivatie om zich aanvullend zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken. Van kandidaten wordt verwacht, vooraf een syllabus over biologische en forensische sporen te bestuderen.
  C. Het schrijven van een motivatiebrief. Hieruit moet blijken de verkenning van de opleiding en de oriëntatie op het latere beroep.

  De toetsen vinden plaats op:

  -di 7 februari van 15.00 - 18.00
  -do 16 februari 18.00 - 21.00
  -vr 3 maart 12.30 - 15.30 en op
  -wo 29 maart 15.00 - 18.00

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Om toegelaten te worden tot de opleiding Forensisch Onderzoek, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Je kan je aanmelden van 1 oktober 2017 tot en met 15 januari 2018. de opleiding zal vervolgens selecteren via decentrale selectie. Kijk voor meer informatie onder het kopje "overige toelatingsbepalingen" onderaan deze pagina.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Forensisch Onderzoek is een populaire studie met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een ‘numerus fixus’. Opleidingen met een numerus fixus hebben een maximum aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan er ingeschreven kunnen worden, vindt er selectie plaats via een systeem van decentrale selectie. Bij Forensisch Onderzoek worden er maximaal 90 studenten geselecteerd.

  Inschrijven
  Als je ingeschreven wilt worden voor Forensisch Onderzoek, moet je uiterlijk op 15 januari 2018 een inschrijvingsverzoek hebben ingediend via Studielink. Vraag hiervoor tijdig een DigiD aan.

  De decentrale selectie vindt plaats aan de hand van:

  A. Een toets naar de basiskennis van de vakgebieden wiskunde, scheikunde en fysica .
  B. Een multiple choice toets aan de hand van een forensische casus. Door middel van de ze toets wordt gekeken naar het kritische denkvermogen om beredeneerd een verband te kunnen leggen tussen aangetroffen sporen en de vraag wat er gebeurd is vanuit de rol van een forensisch onderzoeker. En of de aspirant-student beschikt over de motivatie om zich aanvullend zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken. Van kandidaten wordt verwacht, vooraf een syllabus over biologische en forensische sporen te bestuderen.
  C. Het schrijven van een motivatiebrief. Hieruit moet blijken de verkenning van de opleiding en de oriëntatie op het latere beroep.

  De toetsen vinden plaats op:

  -dinsdag 6 februari van 15.00 - 18.00
  -donderdag 15 februari 18.00 - 21.00
  -vrijdag 2 maart 12.30 - 15.30 en op
  -woensdag 28 maart 15.00 - 18.00

   

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Rook bij brand gevaarlijk? Saxion-studenten ontwikkelen 'snuffel'-drone van de toekomst!

  De 'Snuffel'-drone is samen met studenten en onderzoekers van Saxion, Brandweer Twente en drone-ontwikkelaar Dronexperts ontworpen. Deze drone wordt in de toekomst het nieuwe wapen van de brandweer die door rookwolken kan vliegen en direct kan zeggen of de rook gevaarlijk is. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

  Bron: RTV Oost (17 juli 2017)

   

  Lieke Kwintenberg laat woonkamer volledig uitbranden voor haar afstudeerproject

  Brandend gebouw op Safety Campus, oefencentrum voor Forensisch Onderzoek SaxionZe staat in een volledig uitgebrande woonkamer. En daar heeft Lieke Kwintenberg zelf de hand in gehad! De kamer in het brandonderzoekscentrum op de Twente Safety Campus is namelijk haar afstudeerproject bij de opleiding Forensich Onderzoek. En dus steken er sensoren uit de zwartgeblakerde muren en liggen er kabels onder de vloeren die Liekes meetresultaten doorsluizen naar haar computer.

  >> Lees meer over Liekes afstudeeronderzoek in de Twentsche Courant Tubantia

   

   

  Stella Kruit ontwikkelt methode die bijdraagt aan het oplossen van cold cases

  Stella Kruit, Saxionstudente Forensisch Onderzoek in het labStella Kruit, studente Forensisch Onderzoek, heeft tijdens haar stage bij Politie-eenheid Midden Nederland in kaart gebracht welke sporen uit cold cases met huidige technieken opnieuw tegen het licht gehouden kunnen worden. Uit haar onderzoek bleek dat oude geurdoeken van cold cases overdrachtsporen zoals bacteriën, cellen en DNA bevatten. De hoeveelheid materiaal op deze doeken is echter zeer gering. Jaap Knotter, lector Advanced Forensic Technology, legde dit voor aan een collega-onderzoeker van nanotechnologie. 

  Het blijkt dat nanotechnologie een oplossing kan bieden: het vermeerderen van DNA door middel van lab-on-a-chip. Op deze manier kan er voldoende materiaal worden verkregen voor verdere analyses, zoals het maken van een DNA-profiel. Binnen het lectoraat Nanotechnology zijn onderzoekers onder leiding van lector Martin Bennink bezig met het ontwikkelen van deze chips. 

  Stella werkt voor haar afstudeeronderzoek nu samen met het lectoraat Nanotechnology om het DNA van de geurdoeken af te halen om het vervolgens te vermeerderen met behulp van een chip.

  >> Lees meer over het spectaculaire DNA-onderzoek en cold cases van Stella

   

  Studenten Forensisch Onderzoek ontwikkelen eigen Serious Game

  Screenshot van het serious game, ontwikkeld door studenten Forensisch Onderzoek

  Forensisch Onderzoek studenten Karin van Dijk en Rick Elschot onderzochten afgelopen half jaar Serious Gaming, een vakgebied in ontwikkeling. Karin en Rick creëerden een eigen Serious Game, in opdracht en samenwerking met T-Xchange. Het doel was om een game te ontwikkelen voor eerstejaars studenten Forensisch Onderzoek, waarbij ze leren 'scenario denken'.

  Een woninginbraak is het scenario. De speler van de game krijgt steeds meer informatie waarbij hij een aantal keuzes moet maken. Daarna schrijft de speler een scenario, om antwoord te krijgen op de vraag: 'wat is er gebeurd?'. 

   

  Living Technology-project Blusdeken

  Studenten Living Technology-project Blusdeken, SaxionIn het kader van hun Living Technology-project is er dit jaar een groepje studenten dat een half jaar werkt aan een onderzoek naar de inzet van een blusdeken bij een woningbrand, wanneer daarbinnen een misdrijf heeft plaats gevonden.
  De vragen waar de studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek zich mee bezighouden zijn ‘Kan een blusdeken ervoor zorgen dat sporen beter bewaard blijven voor het onderzoek van de politie?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat er een blusdeken over een woning gelegd kan worden?’ Marieke Grimberg legt uit: “Wij hebben op TRONED  (Training Factory, het trainingscentrum voor professionele hulpdiensten op de Twente Safety Campus)  een huisje gekregen van de brandweer dat wij mogen gebruiken voor ons onderzoek. Dit is een soort vakantiehuisje. In dit huisje brengen wij forensische sporen aan, steken het in brand. De brand wordt dan geblust met een blusdeken. Hierna kijken we of er sporen beter bewaard zijn gebleven. Er bestaan inderdaad nog geen blusdekens van deze groottte, maar wij hebben een bedrijf bereid gevonden een blusdeken op deze grote voor ons te maken!

   

  Pascal van Verseveld, student Forensisch Onderzoek werkt in 'donker Polen' aan geluidsvermindering van drones

  Pascal van Verseveld, student Forensisch Onderzoek Saxion met zijn EPS-groepPascal van Verseveld zit in Polen, in de stad Łódź. Hij studeert daar aan de Politechnika Łódzka. 

  “Ik doe hier voor mijn European Project Semester (EPS) onderzoek naar de vermindering van geluidsoverlast van drones. Het doel is een vermindering van 20 dB te halen. Dat is door de EU bepaald. In mijn projectgroep zit een Duister, een Française en een Fin, met achtergronden in engineering en management. De samenwerking met hen ervaar ik als zeer leerzaam. Zo heeft iedereen zijn/haar kennis en delen we deze vaak. Verder heeft ook iedereen zijn/haar eigen opvattingen over presenteren, het schrijven van een report schrijven en zo. Wat ik heel grappig vind is dat bepaalde stereotypen waar blijken te zijn: de Duitser in ons groepje is bijvoorbeeld nooit te laat.”

  Op de foto zie je Pascal (tweede van rechts) met zijn groep in het geluidslab. Hier is het een beetje donker, omdat de lampen de metingen kunnen beïnvloeden.


   

   

  Foto van project ongevallenanalyseIn vier jaar tijd ontwikkel je je tot een forensisch onderzoeker. Je gaat aan de slag met maatschappelijke en natuurwetenschappelijke vraagstukken en sluit de studie af met een afstudeeropdracht

  Eerste jaar

  Projecten met maatschappelijke en natuurwetenschappelijke vraagstukken staan in het eerste en tweede jaar centraal. Denk hierbij aal projecten als ongevalsanalyse, brandonderzoek en PD-management. Daarnaast heeft Forensisch Onderzoek vier ‘leerlijnen’: biologisch, chemisch, fysisch en digitaal. Bij biologisch leer je bijvoorbeeld over bloed, DNA en sperma, bij chemisch ga je in op toxische stoffen en drugs en bij fysisch leer je over werktuigsporen en materiaalkunde. Digitaal staat in het teken van databases (big data) en cybercrime. In het eerste jaar leer je ook de basistheorie van biologie, chemie, natuurkunde en wiskunde/statistiek. Ook krijg je toepassingsvakken zoals criminologie, criminalistiek, veiligheid, beleidskunde en communicatie.

  Kwartielstructuur 

  Een studiejaar omvat vier kwartielen (periodes van tien weken). Per week heb je ongeveer 22 uur voor contactmomenten (colleges, practicum en projectvergaderingen) en ongeveer 18 uur voor zelfstudie. In elk kwartiel kun je gemiddeld 15 studiepunten verwerven. Je hebt 60 studiepunten nodig om je propedeuse te behalen en minimaal 51 studiepunten om je studie te vervolgen (BSA-norm 2015/2016).

  Tweede jaar

  In het tweede jaar verdiep je je in de forensische wereld. Er staan verschillende thema’s centraal, waaronder ‘Risk Evaluation’ – het identificeren van risico’s is een eerste stap op weg naar meer veiligheid. Je doet literatuuronderzoek in een risico en geeft een advies in de vorm van een essay. Een ander belangrijk thema is ‘Forensic Engineering’. Je doet methodisch onderzoek naar faalgedrag in een complexe situatie. Je leert analyseren, onderzoeken en vervolgens een advies schrijven ter verbetering. Met het thema ‘Digital Investigation’ ga je aan de slag met cybercrime en kom je erachter welke mogelijkheden digitale forensische onderzoektechnieken bieden.

  Derde en vierde jaar

  Het derde en vierde jaar van de opleiding Forensisch Onderzoek is opgedeeld in vier blokken van een half jaar. In overleg met je studieloopbaanbegeleider en afhankelijk van je eigen wensen, kies je in welke volgorde je de volgende onderdelen aflegt: 

  • Stage 

  Je loopt stage bij een organisatie in het forensisch werkveld. 

  • Minor 

  Je kiest een minor. Voorbeelden van minors zijn Technology in Forensic Research (waarbij je onder leiding van een professor aan de slag gaat met coldcases uit de VS) en Digitaal Forensisch Onderzoek. 

  • Project Living Technology 

  Je werkt een half jaar aan een multidisciplinair onderzoeksproject, samen met studenten van andere technische opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan coldcase versus innovaties in de forensische wetenschappen, brandpreventie & forensische engineering, inzet van drones bij brandonderzoek, het opsporen van illegale drugslabs en materiaalonderzoek op moeilijk bereikbare plaatsen. 

  • Afstuderen 

  De afsluiting van je opleiding is je afstudeeropdracht.

  Algemene informatie
  Voor mbo'ers is er geen verkort doorstroomprogramma voor de opleiding Forensisch Onderzoek. 
  Je kunt instromen met een mbo diploma niveau 4. Je volgt dan het reguliere lesprogramma van vier jaar. 

  Aansluiting
  Een technische mbo-opleiding is wenselijk wat betreft aansluiting.  

  Forensisch Onderzoek is een populaire studie met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een ‘numerus fixus’. Opleidingen met een numerus fixus hebben een maximum aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan er ingeschreven kunnen worden, vindt er selectie plaats via een systeem van decentrale selectie. Bij Forensisch Onderzoek worden er maximaal 90 studenten geselecteerd.

  Inschrijven
  Als je ingeschreven wilt worden voor Forensisch Onderzoek, moet je uiterlijk op 15 januari 2018 een inschrijvingsverzoek hebben ingediend via Studielink. Vraag hiervoor tijdig een DigiD aan.

  De decentrale selectie vindt plaats aan de hand van:

  A. Een toets naar de basiskennis van de vakgebieden wiskunde, scheikunde en fysica.
  B. Een multiple choice toets aan de hand van een forensische casus. Door middel van de ze toets wordt gekeken naar het kritische denkvermogen om beredeneerd een verband te kunnen leggen tussen aangetroffen sporen en de vraag wat er gebeurd is vanuit de rol van een forensisch onderzoeker. En of de aspirant-student beschikt over de motivatie om zich aanvullend zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken. Van kandidaten wordt verwacht, vooraf een syllabus over biologische en forensische sporen te bestuderen.
  C. Het schrijven van een motivatiebrief. Hieruit moet blijken de verkenning van de opleiding en de oriëntatie op het latere beroep.

  Toetsdata
  - dinsdag 6 februari van 15.00 - 18.00
  - donderdag 15 februari 18.00 - 21.00
  - dinsdag 6 maart 15.00 - 18.00 
  - woensdag 28 maart 15.00 - 18.00

  Regeling decentrale selectieprocedure
  >>
  Klik hier voor de uitgebreide regeling van de decentrale selectieprocedure

  Is Forensisch Onderzoek iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Forensisch Onderzoek kan dat door middel van een meeloopdag. 

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox, vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  NB: omdat de aanmelddatum voor de opleiding Forensisch Onderzoek is verstreken zijn er dit studiejaar geen meeloopdagen meer. Je kunt je daarvoor weer aanmelden vanaf volgend studiejaar (oktober 2018).

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  De opleiding Forensisch Onderzoek biedt geen studie try-out aan.
  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?