Master Applied Nanotechnology

StudievormVoltijd
TypeMaster opleidingen
LocatieEnschede
Opleidingsduur2 jaar

De kenmerken van de opleiding Master Applied Nanotechnology zijn: ontwerpen en ontwikkelen van innoverende producten en applicaties in nanotechnologie. Hiermee is deze masteropleiding uniek in Nederland. 

De masteropleiding Applied Nanotechnology

Student Master Applied Nanotechnology doet onderzoekNanotechnologie, ontwerpen, problemen oplossen voor uiteenlopende doelgroepen, hightech skills en multidisciplinaire kennis lopen als een rode draad door de opleiding. Het leren werken op het grensvlak tussen nieuwe theorie en nog onbekende innoverende toepassingen is de essentie van deze masteropleiding.

Het lesprogramma is tweejarig (voltijd) en in het Engels.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je micro- en nanotechnologische kennis innovatief toe te passen. Je gaat producten en processen ontwerpen die gebaseerd zijn op micro- en nanotechnologie en die bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke problemen op allerlei gebieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: energie, gezondheid, duurzaamheid of zelfs forensisch onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke soft-skills zoals communicatie, teamwork, ethiek en ondernemerschap.

Na de master

Na je master ben je geoefend in creatief denken en je zoekt tijdens het ontwerpen de grenzen op om nano-technologische kennis vernieuwend in te zetten. Het bedenken van nieuwe oplossingen, inclusief het bouwen en testen van prototypes, doe je steeds vanuit de problemen en wensen van de gebruiker. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven doe je belangrijke praktijkervaring op bij producerende en ontwikkelende high tech bedrijven. Zo leer je de vertaalslag te maken van kennis naar toepassing.

>> Download de brochure voor meer informatie over de master Applied Nanotechnology

Student Master Applied Nanotechnology in nanolabJe maakt in de opleiding altijd gebruik van de laatste internationale kennis en literatuur. Zowel het onderwijsmateriaal als de voertaal zijn in het Engels.

Er is in de master Applied Nanotechnology een nauwe samenwerking tussen Saxion en de Universiteit Twente (UT). Tijdens de studie wordt gebruik gemaakt van de lab faciliteiten van Saxion in de High Tech Factory, maar ook van uitstekende faciliteiten op de UT, zoals het nanolab van MESA+.

 

Eerste jaar

In het eerste halfjaar leg je het fundament. Je krijgt theorie, aangevuld met pratica waarbij je diverse methoden en technieken leert die gebruikt worden bij de ontwikkeling van (innovatieve) micro-/ en nano producten en applicaties. De focus in dit halfjaar ligt op natuurkunde, wiskunde, fysische chemie en op micro- en nano technologie.  
In het tweede half jaar voer je individueel een project uit, dat je afsluit met een verslag en een verdediging van je werk. Projecten zijn gericht op verschillende specialisaties, zoals microfluidics, bio-functionalized surfaces en interface electronics. Tutorials bieden je hiervoor de verdiepende (theoretische) kennis. Tevens train je je in het eerste jaar in creatief denken en doe je  kennis op over ondernemerschap en ethiek & technologie.

Tweede jaar

Aan het beging van het tweede jaar volg je een aantal verplichte vakken zoals Introduction tot Visualization and Simulation en Environmental aspects op nanotechnology and nanotoxiology. Daarnaast kies je een aantal wetenschappelijke of specialistisch opleidingsonderdelen. Het grootste deel van het tweede jaar bestaat uit je afstudeeropdracht (thesis) in de industrie. Bijvoorbeeld het gebied van realisatie, vroege prototypes of een eindproduct. Het is de bedoeling dat je deze afstudeeropdracht zelfstandig verwerft. Hierbij kun je natuurlijk gebruik maken van het bestaande relatienetwerk van Saxion.

 

Je bent toelaatbaar met het bachelordiploma van een van de volgende opleidingen: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Technische Natuurkunde, Elektrotechniek, Mechatronica, Forensisch Onderzoek, Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde, of een vergelijkbare opleiding.

Er vindt een intakegesprek plaats. Je wordt hiervoor per email uitgenodigd. Het intakegesprek gaat over de match tussen jouw achtergrond, verwachtingen en het programma. Het resultaat van het gesprek is niet bindend.

Detail equipment nanotechnologyNanotechnologie vormt een steeds grotere banenmotor in Nederland en met name in Oost-Nederland. De regio Twente heeft de grootste concentratie van hightech bedrijven (bijna 400) die in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion en actieve overheidspartijen de kennis uit de nanowetenschappen en -technologie verder ontwikkelen en toepassen in nieuwe producten. Elk jaar komen er in Twente ongeveer drie tot vier start-ups bij.

Als afgestudeerde van deze Master Applied Nanotechnology kun je in een verscheidenheid aan technische functies aan de slag, bijvoorbeeld als product-, application-,  project- of R&D-ingenieur. Je maakt deel uit van onderzoeks- en ontwikkelteams bij startups, cross-overs en kennisinstituten. Hier ga je nieuwe producten/processen ontwikkelen, aan nieuwe markten en toepassingen werken of bestaande producten/processen modificeren en inzetten.
Uiteraard kun je ook terecht in business-gerichte functies, waarin je jouw technische/ontwerpkennis inzet om vernieuwende toepassingen voor klanten te signaleren en op maat te realiseren.

Na afstuderen mag je de titel Master of Science voeren, afgekort door MSc achter je naam.

Het collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 is € 2.006,-. Lees meer over het collegegeld

De kosten voor de boeken bedragen circa € 750,-.

Twente is de plek voor nanotechnologie in Nederland. De faciliteiten en kennis op dit vakgebied is in Twente indrukwekkend, met lectoraten en laboratoria bij Saxion en de UT. Daarnaast zijn MESA+ en MIRA wereldwijd erkend als vooraanstaande instituten, met state-of-the-art faciliteiten. Uit baanbrekend onderzoek komen succesvolle spin-offs voort.
Onderwijs in Twente
Saxion en Universiteit Twente bieden samen een compleet onderwijsaanbod aan op dit snelgroeiende vakgebied: Er is een minor Nanotechnologie, die studenten deels op Saxion en deels op de universiteit volgen. Daarnaast voeren de Nanotechnology-lectoraten van Saxion toegepast onderzoek uit, in opdracht van het bedrijfsleven.

Op masterniveau zijn er twee mogelijkheden:

  • Universiteit Twente heeft een Master Nanotechnologie die zicht richt op fundamenteel onderzoek. De meeste studenten stromen van oudsher standaard door in een PhD traject aan de universiteit.
  • Sinds kort biedt ook Saxion deze bijpassende Master aan, waarin de nadruk op de toepassing van nanotechnologie ligt. Deze master Applied Nanotechnology gaat, op basis van kennis en resultaten uit onderzoek (zoals dit bijvoorbeeld op de universiteit plaats vindt), verder met de toepassing ervan in concrete vraagstukken of opdrachten, bijvoorbeeld voor productontwikkeling.

 

Onderzoek nanotechnologie

Saxion heeft een techniek-gerelateerd HTSM-profiel. Dat vertaalt de hogeschool in ‘Living technology’; het omzetten van technologische doorbraken en innovaties in producten en systemen die de maatschappij helpen verbeteren.

Binnen dit technische zwaartepunt concentreert Saxion zich onder andere nano- en microtechnologie. De hieraan gerelateerde lectoraten voeren toegepast onderzoek uit op gebied van medische, biologische en chemische toepassingen (NanoBioInterface onderzoeksgroep) en op gebied van systemen en hardware (NanoPhysicsInterface onderzoeksgroep). Dit onderzoek voeren ze uit naar vraag vanuit de markt.

De samenwerking met bedrijven is erg nauw. Die geven namelijk aan behoefte te hebben aan hulp bij het doorvertalen van onderzoeksresultaten in een concrete toepassing. Daarin ligt precies de kracht van onze Hbo-studenten; zij zetten de resultaten van een onderzoek om in een product of concept waar bedrijven mee aan de slag kunnen.

Meer informatie over nanotechnologisch onderzoek vind je op we website van het lectoraat Nanotechnology