Scholenontvangst

Saxion ontvangt op haar locaties jaarlijks grotere groepen leerlingen van scholen uit het voortgezet onderwijs voor een ‘dagvullend programma op maat’. De leerlingen maken kennis met de hogeschool, de opleidingen, de docenten en de studenten. Dit gebeurt onder meer door voorlichting over studeren in het hbo, workshops ‘kiezen’, kringgesprekken met studenten en proeflessen.
 
Saxion beperkt zich tot de ontvangst van groepen leerlingen uit de bovenbouw havo (4/5) en  vwo (5/6), en tot de ‘regionale’ scholen voor voortgezet onderwijs.

Meer info
scholenvoorlichting@saxion.nl

Open dagen 2017 - 2018