Scholenvoorlichting

Regelmatig verzorgt Saxion voorlichtingen op scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze klassikale voorlichtingen voor scholieren worden door docenten, medewerkers en soms ook studenten gegeven. De voorlichting kan ook via informatiemarkten (in combinatie met klassikale voorlichting) worden gegeven, waar Saxion dan bijvoorbeeld met een stand is vertegenwoordigd.
 

Scholenvoorlichting is een belangrijk instrument in de werving van studenten, een vorm van 'persoonlijke communicatie' die bij een goede kwaliteit van voorlichting erg zinvol is gebleken. Vandaar ook dat het beleid erop is gericht niet alleen 'passief' in te gaan op verzoeken en aanvragen voor scholenvoorlichting, maar ook pro-actief ons onderwijsaanbod en de voorlichtingsmogelijkheden aan te bieden.

Meer info:
scholenvoorlichting@saxion.nl  

Open dagen 2017 - 2018