Overstapregeling UT naar Saxion

Jaarlijks stappen tientallen studenten van de Universiteit Twente in, of direct aansluitend aan, hun eerste studiejaar over naar een studie voor hoger beroepsonderwijs. Vaak is dat een verstandige beslissing.

Helaas gaat daarbij vaak kostbare studiefinancieringstijd verloren. Soms omdat de overstap midden in het studiejaar plaatsvindt, soms ook omdat aan de universiteit behaalde studieresultaten niet 'meegenomen' kunnen worden naar de nieuwe studie.

Om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben de Universiteit Twente en Saxion afspraken gemaakt. De opleiding kan je vertellen of dit ook voor de studie van jouw keuze geldt.

Meer informatie

Heb je vragen over doorstromen van de UT naar Saxion? Stuur dan een e-mail naar: doorstroom@saxion.nl. Je krijgt dan per omgaande antwoord of je krijgt de contactgegevens toegemaild van de overstapcoördinator van de gewenste Saxion opleiding zodat je een afspraak met hem of haar kunt maken.