Bachelor en Masterstelsel

Sinds de invoering van het bachelor- en masterstelsel in 2002 heeft Saxion de nodige vernieuwingen doorgevoerd. Daarbij leggen we meer nadruk op de wetenschappelijke kant van de beroepspraktijk. Je leert hoe je toegepast onderzoek doet en hoe je de resultaten van dat onderzoek kunt toepassen en interpreteren. 

Kansen op Europees niveau

Het stelsel is ingevoerd om de inhoud en kwaliteit van de opleidingen op Europees niveau gelijk te krijgen. Dat brengt nogal wat voordelen met zich mee, zoals:

 • uitgebreide uitwisselingsmogelijkheden tijdens je studie
 • aansluiting op vele andere Europese opleidingen
 • mogelijkheden om na je studie in het buitenland verder te studeren of te werken

Flexibiliteit

Bij Saxion staat de student met zijn of haar persoonlijke leerweg voorop. In de bachelorfase kun je overstappen van wo naar hbo en andersom. Saxion en de Universiteit Twente hebben daarvoor speciale programma’s ontwikkeld.

Uitleg over bachelor- en masterstelsel

 • Wat is het verschil tussen een hbo bachelor en wo bachelor?
 • Van hbo bachelor naar wo master?
 • De masteropleidingen
 • Kenniskringen en lectoren

Wat is het verschil tussen een hbo bachelor en wo bachelor?


Hbo bachelor

 • Duur van de opleiding: 4 jaar. Verkorte trajecten mogelijk van 3 jaar.
 • Inhoud: beroepsgericht.
 • Programma: beroepsgericht, met aandacht voor wetenschappelijke achtergronden.
  Gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt en mogelijke doorstroming naar de hbo of wo master.
 • Na een bacheloropleiding mag je je ‘bachelor’ noemen. Aan deze graad wordt het vakgebied of het beroepenveld toegevoegd, waarop de graad betrekking heeft. De (oude) titels ing. en baccalaureus blijven toegestaan.

Wo bachelor

 • Duur van de opleiding: 3 jaar
 • Inhoud: breed, academisch vormend
 • Programma: Gericht op doorstroom of switchen naar een masteropleiding aan een universiteit; elke universiteit moet voor iedere bacheloropleiding ten minste één doorstroommasteropleiding aanbieden. Tevens gericht op het vervolgen van de studie aan een buitenlandse instelling of het toetreden tot de arbeidsmarkt.
 • Na een bacheloropleiding mag je je ‘bachelor of arts’ of ‘bachelor of science’ noemen

Van hbo bachelor naar wo master?

Als afgestudeerd hbo bachelor kun je doorstromen naar een wo-masteropleiding. Er zijn programma’s in ontwikkeling, waarbij je al tijdens je hbo-studie een doorstroom- of keuzetraject kunt doorlopen. Aan het eind van dit traject ben je welkom bij de wo-masteropleiding. Saxion maakt hiervoor afspraken met universiteiten, met name met de Universiteit Twente (zie: www.utwente.nl/doorstroom). Heb je voor de hbo bachelor je 48 maanden prestatiebeurs niet volledig verbruikt, dan kun je het restant van je prestatiebeurs als gift inzetten voor de wo master. Ook kun je gebruik maken van de 36 maanden lening van DUO en kun je gedurende deze maanden de OV-studentenkaart als lening gebruiken. Immers, je hebt al een afsluitend hbo bachelor-diploma behaald.

De masteropleiding

Met de masteropleiding richt Saxion zich op getalenteerde hbo-studenten en werkenden die in hun vakkennis willen verbreden. De opleidingen duren maximaal twee jaar, met een minimum aanbod van 60 studiepunten. De studies zijn gericht op de beroepspraktijk en het toepassen van wetenschappelijke onderzoek. Je mastertitel wordt in Nederland, en vrijwel zeker ook in het buitenland, erkend. Volg je een beroepsgerichte hbo masteropleiding die aangewezen is als bekostigd initieel onderwijs, dan heb je recht op studiefinanciering.

Kenniscentra en lectoren

Wetenschap speelt een grotere rol in onze vernieuwde opleidingen. Je leert hoe je onderzoek opzet en uitvoert en hoe je verantwoord omgaat met de resultaten van je onderzoek. Je krijgt daarbij hulp van een kenniscentrum. Elk kenniscentrum wordt aangestuurd door een lector. Verder bestaat het centrum uit docenten en mensen uit de beroepspraktijk, die de wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet volgen.

Lees meer over de kenniscentra en de lectoren van Saxion.