Saxion Next,Collegegeld

Het collegegeld voor deze opleidingen wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen. Het precieze bedrag vind je bij de opleidingsinformatie.

Voor de opleiding Interior Design & Styling kan vaak studiefinanciering en een studentenreisproduct worden aangevraagd bij DUO. Kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Docenten die met de tweedegraads lerarenopleiding starten, komen mogelijk in aanmerking voor de Lerarenbeurs. 
Meer informatie over deze beurs vind je op de site van DUO.