Programma's terugkijken?

De Gouden Standaard van Traumahulp bij Massief Geweld

22/05/2015

Dr. Kaz de Jong (Traumaspecialist Artsen zonder Grenzen) & Maarten Bootsma (Saxion dramadocent & eigenaar interactief theater Thot.worldwide.nl) o.l.v. Drs. Hanneke ter Beest (Saxion studentendecaan & Humanitair raadsvrouw) over soorten psychosociale hulp in conflictgebieden.

Klinisch psycholoog Kaz de Jong deed wereldwijd, grootschalig onderzoek naar de rol en effectiviteit van allerlei soorten traumahulp in (post)conflictgebieden zoals Somalië,  Pakistan, Syrië, Bosnië. Hij focust zich op lokale, cultureel bepaalde vormen van hulp zowel als op acute- specialistische hulp die meestal door buitenlandse hulpverleners wordt opgepakt bij mensen die slachtoffer of getuige waren van massief geweld. Hij verhaalt over getuigenissen die soms waanzinnig zijn en hoe mensen desondanks vitaliteit en veerkracht hervinden. Een verhaal over zijn zoektocht naar de cultureel aangepaste gouden standaard van de traumahulp.
Maarten Bootsma (saxion dramadocent) vertelt over de ervaringen van zijn interactief-educatief theatergezelschap THOT in Oeganda. Tezamen met slachtoffers maakt hij voorstellingen over bijv. seksueel geweld om via drama en humor de pijn van geweld te verzachten en bespreekbaar te maken.