Programma's terugkijken?

De kracht van de zwerm

11/10/2011

Dr. Jaap van Ginniken & Drs. Robin Effing over zelfsturing van groepen in het werkende, echte en virtuele leven.

Heeft een hbo’er nog wel een baas nodig in een tijd van het nieuwe werken en het samenleven 3.0 ? Of wil de diersoort mens nog altijd graag geleid worden als een hiërarchisch georganiseerde groep apen of wolven? 

Massapsycholoog Van Ginneken oriënteert zich op lagere diersoorten zoals zwermen spreeuwen, mieren, virussen en vissen en vergelijkt hun zwermintelligentie met menselijk gedrag tijdens filerijden, het kudde-instinct op de beurs, groepsdenken in de top van bedrijven en overheden in tijden van crisis. Hij komt tot verrassende inzichten en toont en bediscussieert graag hoe innovatief gebruik te maken van the wisdom of the crowd. Hoeveel specialisten zijn er nodig om een gedesoriënteerde massa weer op koers te brengen? Hoe werkt stemmingsbesmetting binnen een groep en kun je die bezweren zonder gebruik te maken feromonen, fysiek of verbaal geweld? 

Promovendus Robin Effing doet onderzoek naar de impact van sociale media op organisaties en zal zijn specialisme invliegen om publieksdiscussie te mobiliseren.