Programma's terugkijken?

Het Palestijns - Israëlisch Conflict & De Arabische Lente

14/11/2012

Door  Mr. (Dries) Van Agt o.l.v. Jielis van Daalen

Er is veel onwetendheid over wat de Palestijnen de afgelopen decennia is overkomen, vindt oud-premier Dries van Agt. In 2009 richtte hij The Rights Forum op dat zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid van de Nederland. Verder schreef hij een boek over de tragedies die het Palestijns volk heeft getroffen sinds de oprichting van de staat Israel (1948) en de bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westoever van de Jordaan en Gaza.

Met grote gedrevenheid zal hij de historische en actuele contouren van het Palestijns - Israëlisch conflict schetsen, alsook de discussie aangaan over de routeplanner die tot een duurzame vrede zouden moeten leiden. Over de rol van Amerika hierin en die van de Europese Unie en NL. Uiteraard blijft de nieuwe krachtsverhouding in de Arabische wereld en de ambitie van de Egyptische president om het conflict zonder tussenkomst van het westen te slechten niet onbesproken. De tijd lijkt meer dan eens rijp om Israël onder druk te zetten zijn beleid tegenover de Palestijnen daadwerkelijk te herzien.

In samenwerking met Minor Algemene Ontwikkeling