Studeren met een functiebeperking

Dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, autisme, visuele/auditieve beperking, stotteren of een chronische/psychische ziekte? Beperkingen als deze hoeven geen belemmering te zijn tijdens je studie. Om succesvol te kunnen studeren met een functiebeperking ondersteunt het StudieSuccesCentrum van Saxion je op verschillende manieren zodat jij je talenten maximaal kunt benutten. 

Succesvol studeren

Tien procent van de Saxion studenten heeft een functiebeperking. De helft hiervan ondervindt als gevolg van deze beperking een belemmering bij het volgen van de studie. Studenten met een functiebeperking moeten, evenals studenten zonder functiebeperking, succesvol kunnen studeren in het hoger onderwijs. Daarom biedt Saxion vier soorten voorzieningen die het studeren met een functiebeperking toegankelijk moeten maken.

Speciale voorzieningen

Saxion kent verschillende speciale voorzieningen om het studeren met een beperking toegankelijker te maken: klik hier voor het overzicht.

Gesprek vóór de start van de studie

Voor (aankomende) studenten met een beperking, die verwachten tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen, is het verstandig om ruim voor de start van de opleiding een gesprek aan te vragen met één van de studentendecanen van Saxion. Samen wordt verkend welke voorzieningen er mogelijk zijn en wat het beste bij jou past.

Contactpersonen academies

Bij Saxion zijn de opleidingen ondergebracht in academies. Iedere academie heeft één (soms meerdere) contactpersoon die zich speciaal bezighoudt met de begeleiding van studenten met een functiebeperking. Samen met deze contactpersoon kun je dan de mogelijkheid van een gespreid studieprogramma of andere voorzieningen die je voor het volgen van het onderwijs binnen de opleiding nodig hebt, bespreken. Uiteraard kun je dit ook met je studieloopbaanbegeleider bespreken en kan via hem of haar de contactpersoon worden ingeschakeld.

Wat verwachten we van jou?

Naast dat er voor studenten met een functiebeperking verschillende voorzieningen en rechten bestaan, verwachten we ook van jou een aantal zaken:

 • Geef bij aanmelding op Studielink aan dat er sprake is van een functiebeperking en informeer naar de  mogelijkheden/onmogelijkheden die Saxion kan bieden.
 • Maak je functiebeperking tijdig kenbaar binnen de opleiding door je studieloopbaanbegeleider te informeren.
 • Maak je functiebeperking kenbaar bij je studieloopbaanbegeleider, docenten, in de klas, in projectgroepen wanneer dit relevant is voor het volgen van lessen, de uitvoering van opdrachten en projecten.
 • Dien tijdig een verzoek in wanneer je in aanmerking wilt komen voor voorzieningen.
 • Zorg voor een erkende medische verklaring of een verklaring vanwege dyslexie of dyscalculie.
 • Bespreek veranderingen in je situatie tijdig met je studieloopbaanbegeleider en meld je tijdig wanneer je denkt nieuwe voorzieningen nodig te hebben.
 • Zoek binnen de klas/groep een studiemaatje die je kan helpen en op de hoogte kan houden van allerlei informatie die van belang is.
 • Meld klachten over de uitvoering van de voorzieningen tijdig bij je studieloopbaanbegeleider, het toetsbureau of de studentendecaan.
 • Realiseer je dat je in het hoger beroepsonderwijs veel minder ‘aan de hand wordt genomen en dat de individuele begeleiding veelal minder intensief is dan de begeleiding die in het V(S)O aan leerlingen met een functiebeperking wordt geboden.
 • Realiseer je dat er in het hoger beroepsonderwijs een groot beroep wordt gedaan op eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, initiatief nemen en dat vaardigheden als samenwerken, schriftelijke- en mondelingen communicatie, het kunnen onderscheiden van hoofdzaken/bijzaken en het kunnen plannen en structureren van de studie binnen alle opleidingen essentieel zijn.
 • Realiseer je dat je binnen iedere opleiding hard moet werken, veel moet lezen en in projectgroepen moet werken. Voor studenten met een functiebeperking vraagt dit soms veel inzet en een grote investering.
Afbeelding functiebeperking