AD(H)D

Wat is AD(H)D?

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Studenten met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. ADD is een aandachtstekort stoornis zonder het kenmerk hyperactiviteit. Mensen met ADD kunnen dromerig, traag en/of bedachtzaam over komen.

Kenmerken

De kenmerken van iemand met ADHD hebben te maken met aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

 • Aandachts- en concentratieproblemen
  • problemen met  het houden van overzicht,
  • zeer snel afgeleid raken door prikkels van buitenaf,
  • met verschillende dingen tegelijk bezig zijn of moeite hebben met plannen.
 • Hyperactiviteit
  • rusteloosheid, 
  • snel opgewonden en gefrustreerd zijn, 
  • continu in beweging willen zijn, 
  • moeite hebben met stil zitten en wachten.
 • Impulsiviteit
  Studenten met ADHD zijn geneigd eerst iets te doen voordat ze erover nadenken. Ze houden zich niet bezig met de gevolgen van hun gedrag. 

ADHD kan er voor zorgen dat iemand sociale problemen krijgt. Iemand kan negatief gaan denken over zichzelf en/of de eigen mogelijkheden en daardoor last krijgen van depressies.

Mogelijke belemmeringen

 • Ernstige concentratieproblemen, snel afgeleid.
 • Beweeglijk, luidruchtig, veel praten.
 • Impulscontrole ontbreekt in meerdere of mindere mate; eerst doen dan denken.
 • Moeite met houden aan afspraken en regels.
 • Chaotisch.
 • Vermoeidheid en energieproblemen.

Mogelijke voorzieningen

 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en rustige ruimte
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding ADHD