AD(H)D: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Gebruik een overzichtelijke agenda.
 • Maak gebruik van een georganiseerde werkplek.
 • Ga zoveel mogelijk naar de colleges en werkgroepen.
 • Werk met een goede, haalbare takenlijst.
 • Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat je dingen op het laatste moment moet doen.
 • Stel prioriteiten.
 • Splits taken op in haalbare stappen.
 • Herken verschijnselen; dat helpt je in beeld te krijgen welk effect AD(H)D heeft op je leven/studie.

Tips voor docenten:

 • Maak heldere afspraken; geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Geef duidelijke feedback op on(aan)gepast gedrag.
 • Breng zoveel mogelijk structuur aan in onderwijsactiviteiten.
 • Geef de student de mogelijkheid om even naar buiten te gaan.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages.
 • Wissel af in werkvormen.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Als de student begrip en steun ervaart, kan dat het studeren vergemakkelijken. Probeer dit effect in de begeleiding over te brengen.
 • Ga niet te diep in op (omgaan met) de functiebeperking. Verwijs door naar een professionele hulpverlener indien hier een hulpvraag wordt gesignaleerd.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Bespreek de mogelijkheid van een studiemaatje.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Een open houding is nodig om aan te sluiten bij het doel dat de student zichzelf heeft gesteld. Kijk naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
 • Kijk naar het hier en nu. Wat heeft de student nu nodig om de studie op te pakken?
 • Overleg of extra studiebegeleiding, gericht op structuur en studieplanning, nodig is. Een extra begeleidingsgesprek bij de start van een kwartiel zou ondersteunend kunnen zijn. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding AD(H)D