Angststoornis

Wat is een angststoornis?

Bang zijn is een normale reactie bij dreigend gevaar. Bij reëel gevaar heeft angst de functie om ons te waarschuwen. Kenmerkend voor een angststoornis is dat de angst buitensporig is en duidelijk niet realistisch. De persoon heeft er zoveel last van dat het dagelijks leven er ernstig door wordt belemmerd. Meestal ontstaat een angststoornis na een ingrijpende levensgebeurtenis.

Kenmerken

Paniekstoornis 
-
Komt vaak voor na een ingrijpende gebeurtenis of na stress. 
- Treedt vaak op in een omgeving waaruit men niet kan ontsnappen: 
  in een trein of in een collegezaal.

Gegeneraliseerde angststoornis 
-
Ontstaat als gevolg van erfelijke aanleg 
  in combinatie met stressvolle levensgebeurtenissen.
- Angstklacht met piekeren en lichamelijke verschijnselen 
  zonder duidelijke aanleiding,  die langer dan zes maanden bestaat.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
- Ontstaat als gevolg van een ongeluk, geweld of incest.
- Verhoogde prikkelbaarheid door herbeleven van nachtmerries.
- Vermijdingsgedrag en gevoelsarmoede.

Obsessieve compulsieve stoornis 
-
Aanhoudende dwanggedachten of dwanghandelingen. 
- Deze veroorzaken lijden, kosten veel tijd, 
  verstoren het sociale leven en/of de studie. 
- Men is zich ervan bewust dat de dwanghandelingen of 
  gedachten onredelijk zijn. 
- Angst maakt het echter vrijwel onmogelijk de dwang te stoppen.

Mogelijke belemmeringen

 • Afwezigheid (niet durven komen) bij onderwijsactiviteiten.
 • Concentratieproblemen.
 • Beperkte belastbaarheid.
 • Angstgevende situaties worden zoveel mogelijk gemeden.
 • Onbegrip vanwege onzichtbaarheid en onbekendheid stoornis.
 • Vermoeidheid, al dan niet door medicatie

Mogelijke voorzieningen

 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en rustige ruimte
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding angststoornis