Angststoornis: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Sta stil bij je angsten en gevoelens, probeer symptomen te herkennen.
 • Ga op tijd naar bed. Een goede nachtrust werkt kalmerend en je bent beter bestand tegen de angst en de stress.
 • Gezond voedsel geeft je voldoende vitamines en mineralen die uitstekend zijn om de angst en de stress beter aan te kunnen.
 • Ga sporten, joggen, zwemmen, dansen: door te bewegen verminder je de spanning enorm!
 • Door veel te lachen, lach je de spanningen uit je lijf. Na een potje flink gelachen te hebben voel je je stukken beter en ben je beter bestand tegen angst, stress en spanningen.
 • Ademhalingsoefeningen werken kalmerend en rustgevend. Je krijgt door deze oefeningen het opgejaagde gevoel beter onder controle. Denk hierbij aan mindfulness.
 • Bekijk welke voorzieningen of hulpmiddelen de onderwijsinstelling aanbiedt.
 • Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je meent dat je de spanningen niet weet te hanteren.

Tips voor docenten:

 • Geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Bied hulp bij het houden van presentaties.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Als de student begrip en steun ervaart, kan dat het studeren vergemakkelijken. Probeer dit effect in de begeleiding over te brengen.
 • Ga niet te diep in op (omgaan met) een functiebeperking. Verwijs door naar een professionele hulpverlener indien een hulpvraag wordt gesignaleerd.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Een open houding is nodig om aan te sluiten bij het doel dat de student zichzelf heeft gesteld. Kijk naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
 • Kijk naar het hier en nu. Wat heeft de student nu nodig om de studie op te pakken.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Zoek bij problemen en voor overleg contact met één van de studentenpsychologen van Saxion.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding angststoornis