Auditieve beperking

Wat is een auditieve beperking?

Een auditieve beperking is een overkoepelende term voor diverse gehoorstoornissen en kan variëren van slechthorendheid tot doofheid. Ook de ziekte van Ménière en overgevoeligheid voor geluid zijn auditieve beperkingen.

Kenmerken

 • Te zachte of te harde geluiden worden niet (goed) opgevangen.
 • Hoge of lage geluiden worden niet (goed) opgevangen.
 • Geluiden worden strek vervormd of helemaal niet waargenomen.
 • Soms spraakproblemen (bij vroege doofheid).
 • Beperking is (vaak) niet zichtbaar.

Mogelijke belemmeringen

 • Slechthorende studenten geven vooraf meestal niet aan dat ze een auditieve beperking hebben. 
 • Ze melden het doorgaans pas als de studieproblemen al groot zijn.   
 • Moeite met rumoer, storende bijgeluiden en akoestiek.
 • Bij liplezen is het moeilijk tegelijk te luisteren en aantekeningen te maken.
 • Het missen van de signaalfunctie van geluid kan gevaar opleveren.
 • Sociale problemen; contacten leggen, discussiëren, informatie verkrijgen (is lastig).
 • Communicatieproblemen; woordgrapjes en losse opmerkingen worden vaak niet begrepen.
 • Onzekerheid en soms achterdocht.
 • Energieproblemen, omdat communicatie meer inspanning kost.
 • In onderwijssituaties hebben deze studenten vooral moeite met: het volgen van colleges, het werken binnen projectgroepen, mondelinge tentamens, auditief lesmateriaal en het verwerven en uitvoeren van stages.

Mogelijke voorzieningen

 • Extra studieloopbaanbegeleiding
 • Alternatieve presentatie, via video of in kleine groep
 • Gebarentolk (door student zelf verzorgd)
 • Schrijftolk (door student zelf verzorgd)
 • Mobiele ringleiding
 • Soloapparatuur (door student zelf verzorgd)
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding auditieve beperking