Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen is verstoord. Kenmerkend voor mensen met autisme is dat zij beperkingen kennen in het contact met andere mensen, in communicatie en taal en in het voorstellingsvermogen. Zij worden vaak geboeid door slechts één of twee voorwerpen, onderwerpen of activiteiten. Daarnaast is er vaak sprake van een afwijkende gevoeligheid voor bepaalde (zintuiglijke) prikkels zoals geluiden of pijnprikkels.

Om aan te geven dat autisme op verschillende manier tot uiting komt wordt de term autismespectrum-stoornis (ASS) gebruikt. In het hoger onderwijs komt men vaak studenten met PDD-NOS of de stoornis van Asperger tegen. De diagnose mag uitsluitend door een psychiater of geregistreerde GZ-psycholoog worden vastgesteld.

Kenmerken

 • Beperkingen in de sociale interactie; moeite hebben met contacten met anderen, zich moeilijk in kunnen leven in de gedachtewereld en bedoelingen van anderen  (vooral bij PDD-NOS).
 • Beperkingen in de communicatie; informatie vaak letterlijk nemen en moeite hebben met het begrijpen van indirecte/non-verbale communicatie (vooral bij Asperger).
 • Beperkingen in het beeldend vermogen; moeite hebben zich een voorstelling te maken van toekomstige situaties, moeite hebben met plannen en organiseren.
 • Opvallend beperkte interesse; mensen met autisme richten zich vaak op een enkel detail en hebben een opvallend en beperkt repertoire van interesses en activiteiten.
 • Sterk fotografisch geheugen en sterk logisch en analytisch geheugen.
 • Originele denkers.
 • Goed waarnemingsvermogen op detailniveau en uitstekende concentratie op één taak.

Mogelijke belemmeringen

Vooral tijdens het werken in projectgroepen en stages ondervinden ASS-studenten problemen.

 • Moeite met figuurlijk taalgebruik; vooral gericht op het informatieve deel van de communicatie.
 • Moeite met non-verbale communicatie; oogcontact, gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en gebaren worden niet opgepikt.
 • Moeite met onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Tijdgebrek door in detail de leerstof te bestuderen.
 • Problemen met het plannen en organiseren van de studie.
 • Flexibiliteit is vaak moeilijk waardoor onverwachtse situaties en veranderingen moeilijk te hanteren zijn.
 • Gebrekkige sociale en communicatieve vaardigheden, moeizame sociale interactie.
 • Stress en vermoeidheid door de overvloed aan prikkels.

Mogelijke voorzieningen

 • Deelname Maatjesproject (begeleiding door ouderejaarsstudent tijdens 1e studiejaar)
 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Ondersteuning bij het vinden van een stageplek
 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en rustige ruimte
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

De Saxion Studiemaatjes

Heb jij ASS, dan biedt Saxion hulp aan in de vorm van een studiemaatje. Hij of zij begeleidt je tijdens het eerste studiejaar en ondersteunt je bij problemen waar je (mogelijk) binnen Saxion tegenaan loopt. Hij of zij kan je eerste aanspreekpunt zijn als je even vastloopt. Een studiemaatje helpt je niet inhoudelijk met de studie.

Jaarlijks is er een beperkt aantal studiemaatjes beschikbaar voor deze begeleiding. Wanneer jij denkt dat een studiemaatje iets voor jou kan betekenen, kun je dit bij de studentendecaan aangeven. Toekenning van een studiemaatje gebeurt op volgorde van aanmelding. Het streven is om direct bij de start van de studie het maatje beschikbaar te hebben. Meld je dus op tijd aan.

>> Download hier een document met meer informatie over ''De Saxion Studiemaatjes'' (opent in pdf)

Afbeelding autisme