Autisme: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Gebruik een tijdwekker.
 • Studeer actief (onderstrepen, samenvatten, hardop lezen).
 • Geef duidelijke verwachtingen en mogelijkheden aan.
 • Gebruik een digitale agenda.
 • Zorg voor een vaste partner voor practica en werkgroepen.
 • Zorg voor een parttime stageplek. 
 • Neem colleges op.
 • Gebruik oordoppen bij het maken van tentamens.

Tips voor docenten:

 • Maak heldere afspraken, geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Breng zoveel mogelijk structuur aan in onderwijsactiviteiten.
 • Wees sturend en directief bij opdrachten en instructie.
 • Geef het begin- en het einddoel duidelijk aan. Een student met autisme vraagt zich af; wat moet ik doen, hoe moet ik het doen, waar moet ik het doen en wat moet ik daarna doen?
 • Wees voorspelbaar; de ASS-student hecht aan vaste patronen.
 • Kondig veranderingen duidelijk en tijdig aan; het liefst schriftelijk.
 • Gebruik duidelijke taal (geen woordgrapjes of beeldspraak).
 • Gebruik niet te vaak meerdere media tegelijk; dit is verwarrend voor de ASS-student.
 • Lever presentaties of samenvattingen digitaal of op papier van tevoren aan.
 • Wees ervan bewust dat een student met ASS het beste individueel of in kleine groepjes kan werken.
 • Help de student bij het functioneren in een project- of werkgroep door, in overleg, de beperking bespreekbaar te maken en in het begin het groepsproces te begeleiden en indien nodig te sturen.
 • Geef duidelijke feedback en spreek de student persoonlijk aan wanneer instructies niet worden opgevolgd.
 • Zorg ervoor dat de student klaar is om een boodschap te ontvangen. Let op de communicatie-snelheid, geef bedenktijd en herhaal, indien nodig, de boodschap.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages. Begin tijdig met het zoeken naar een geschikte stageplek.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Als de student begrip en steun ervaart, kan dat het studeren vergemakkelijken. Probeer dit effect in de begeleiding over te brengen.
 • Ga niet te diep in op (omgaan met) de functiebeperking. Verwijs door naar een professionele hulpverlener indien een hulpvraag wordt gesignaleerd.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Probeer discussies te vermijden.
 • Zorg voor/bied extra specifieke studiebegeleiding:
  • Gericht op structuur, heldere studieplanning, samenwerkingen en communicatie met docenten en medestudenten. Kies daarbij voor een sturende, zakelijke en pragmatische benadering.
  • Maak duidelijke afspraken op vast tijdstip en vaste dag.
  • Reageer niet boos of emotioneel maar neem een neutrale houding aan.
  • Kondig verandering tijdig en het liefst op schrift aan.
  • Bespreek de inzet van een studiemaatje via het Maatjesproject.
 • Adviseer de student om extern professionele hulp en ondersteuning te zoeken; bijvoorbeeld extra huiswerkbegeleiding,
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages. Begin tijdig met het zoeken naar een geschikte stageplek.
 • Een open houding is nodig om aan te sluiten bij het doel dat de student zichzelf heeft gesteld. Kijk naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
 • Kijk naar het hier en nu. Wat heeft de student nu nodig om de studie op te pakken.
 • Zoek bij problemen en voor overleg contact met één van de studentenpsychologen van Saxion.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding autisme