Borderline

Wat is borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. De term is ontstaan als naam voor een grensgebied tussen neuroses en psychoses. Het kernwoord is crisis. Mensen met borderline zijn instabiel en impulsief. Ze hebben last van extreme en snel wisselende stemmingen en van zwart-wit denken. Men kan woede op zichzelf afreageren door zelfbeschadiging. Dreiging met zelfmoord of zeer riskant gedrag kan voorkomen. Borderliners proberen krampachtig te voorkomen in de steek gelaten te worden door claimend gedrag te vertonen. Ze hebben veel wisselende relaties en vriendschappen maar kunnen moeilijk alleen zijn.

Kenmerken

 • Sterke stemmingswisselingen.
 • Impulsief gedrag.
 • Identiteitsproblemen; velen weten niet goed wat te doen met hun leven.
 • In uitersten denken.
 • Hoog oplopende spanningen wat kan leiden tot zelfmutilatie of gedachten aan zelfmoord.
 • Psychotische verschijnselen; korte periodes van achterdocht, verwardheid of het horen van stemmen.

Mogelijke belemmeringen

 • Inzet en motivatie fluctueren vanwege de extreme stemmingswisselingen.
 • Minder aanwezig of vreemd patroon van aanwezigheid.
 • Afspraken niet nakomen.
 • Snel in paniek raken bij kritiek, geen vertrouwen in zichzelf.
 • Slechte studieprestaties.
 • Stoppen met de studie of studie veelvuldig (voor langere tijd) onderbreken.

Mogelijke voorzieningen

 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Ondersteuning bij het vinden van een stageplek
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding borderline