Borderline: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Zorg voor structuur in je dagindeling, en plan je huiswerk, vrije tijd en ook rustmomenten.
 • Leer je gevoelens en stemmingen herkennen, houd bijvoorbeeld een dagboek bij. Ga na welke omstandigheden op school je boos, somber of verdrietig hebben gemaakt, en wanneer je (negatieve) gedachten had, zo krijg je meer grip op je emoties en stemmingen.
 • Sta regelmatig stil bij je gedachten en probeer nuances aan te brengen.
 • Trek op tijd aan de bel als het dreigt mis te gaan, bijvoorbeeld bij jouw studieloopbaanbegeleider of studentendecaan.
 • Leer factoren binnen de studie die een crisis uitlokken herkennen en maak deze bespreekbaar.
 • Zorg dat betrokkenen (bijvoorbeeld medestudenten) op de hoogte zijn van jouw situatie.

Tips voor docenten:

 • Geef duidelijk aan voor wat en wanneer de student bij je terecht kan; geef heldere en consistente grenzen.
 • Maak duidelijke afspraken en wijk daar niet vanaf.
 • Bied extra begeleiding en hulp bij stage; ook gericht op praktische zaken.
 • Geef goede en duidelijke feedback.
 • Stem af met collega’s om te voorkomen dat men ‘tegen elkaar wordt uitgespeeld’.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Als de student begrip en steun ervaart, kan dat het studeren vergemakkelijken. Probeer dit effect in de begeleiding over te brengen.
 • Ga niet te diep in op (omgaan met) de functiebeperking. Stimuleer dat (als dat nog niet is gebeurd) hulp wordt gezocht bij één van de instellingen voor GGZ.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Maak duidelijke afspraken met de student.
 • Neem de student serieus in zijn/haar reacties zonder deze persoonlijk op te vatten.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Regelmaat biedt veiligheid. Stress heeft een negatief effect op de klachten. Maak periodiek (bijvoorbeeld start ieder kwartiel) een afspraak om te bezien hoe stress kan worden beperkt.
 • Overleg of extra studiebegeleiding, gericht op structuur en studieplanning, nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding borderline