Chronische ziekte

Wat is een chronische ziekte?

Chronische ziekten zijn vaak onzichtbare functiebeperkingen. De ziekte houdt tenminste drie maanden aan of iemand heeft er meer dan drie keer per jaar last van. Chronisch betekent dat de ziekte niet te genezen is. Veel chronische ziekten gaan gepaard met een vermindering van levenskwaliteit.  Voorbeelden zijn: astma, epilepsie, diabetes, Chronische Vermoeidheids-Syndroom (CVS/ME), reuma, Multiple Sclerose (MS), darmziektes (bijv. de ziekte van Crohn), allergieën, RSI, whiplash, kanker en Cystic Fybrosis (taaislijmziekte).

Kenmerken

 • Veelvuldig arts bezoek en ziekenhuisopnames.
 • Vermoeidheid ten gevolge van pijn en medicijngebruik.
 • Grote wisseling in klachten; soms van dag tot dag of van uur tot uur.
 • Onvoorspelbaarheid van de ziekte.
 • Door onzichtbaarheid wordt ziekte soms miskend door de omgeving.

Mogelijke  belemmeringen

 • Afwezigheid bij colleges, projectgroepen en andere (verplichte) onderwijsactiviteiten vanwege arts bezoek of medicijnen.
 • Energie- en concentratieproblemen.
 • Beperkte belastbaarheid.
 • Gevoelens van eenzaamheid door onbegrip bij docenten en/of medestudenten vanwege onzichtbaarheid ziekte.
 • Vermoeidheid; al dan niet door medicijngebruik.

Mogelijke voorzieningen

 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en rustige ruimte
 • Roosteraanpassingen/colleges volgen met een andere groep
 • Gebruik rustruimte
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding chronische ziekte