Chronische ziekte: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Zorg dat betrokkenen weten wat voor problemen je hebt door het bij voorkeur zelf te melden of via je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Zorg dat de docenten vooraf geïnformeerd zijn over de inhoud en beperkingen.
 • Maak tijdig afspraken over bijvoorbeeld alternatieve tentamens en de aanwezigheidsplicht.
 • Denk na over het moment van medicatie-inname. Het kan zijn dat dit een effect heeft op je studieprestaties.
 • Overleg of je gebruik kan maken van webshare en een aangepast lesprogramma.

Tips voor docenten:

 • Stel collegestof en lesstof digitaal beschikbaar (i.v.m. verminderde aanwezigheid).
 • Wees flexibel t.a.v. aanwezigheid.
 • Werk mee aan eventuele aanpassing/spreiding van opdrachten.
 • Neem de problemen serieus. Het gaat niet om de hoeveelheid werk die de student verricht maar dat de student kwaliteit laat zien.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Neem de problemen van de student serieus.
 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Bespreek met de student de mogelijkheid van een studiemaatje.
 • Houdt contact met de student via e-mail; zeker in geval van afwezigheid.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Een open houding is nodig om aan te sluiten bij het doel dat de student zichzelf heeft gesteld. Kijk naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
 • Geef advies. Kijk naar het hier en nu. Wat heeft de student nu nodig om de studie op te pakken?
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding chronische ziekte