Depressie

Wat is een depressie?

Een sombere bui hoort bij het leven. Als men zich na langere tijd niet over gevoelens van ernstige somberheid kan heen zetten en de neerslachtigheid is gedurende het grootste deel van een dag, spreken we over een depressie. Een depressie kan op alle leeftijden voorkomen. Bij studenten gaan depressieve gevoelens vaak gepaard met studieproblemen.

Kenmerken

Een depressie kan eenmalig zijn, maar kan ook terugkomen. Meestal is er niet één oorzaak aan te geven. Bijna altijd is het combinatie van erfelijkheid, psychische oorzaken (bijvoorbeeld het missen van vaardigheden om problemen op te lossen of  hulp te vragen etc.) en ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of dood in de familie of het mislopen van werk of studie. Mensen die depressief zijn zitten als het ware gevangen in hun gevoelens en gedachten en niet zelden ontbreekt de energie om hulp te zoeken. Ze komen in een isolement dat niet gemakkelijk te doorbreken is.

Wanneer gedurende enkele weken enkele van de volgende verschijnselen aan de orde zijn kan aan een depressie gedacht worden.

 • Somberheid.
 • Verminderde belangstelling of verminderd vermogen plezier te beleven.
 • Eetlustverandering.
 • Veranderingen in het slaappatroon.
 • Dagelijkse gevoelens van moeheid en futloosheid.
 • Gevoelens van hopeloosheid.
 • Gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoel.
 • Aandachts- en concentratiestoornissen, traagheid in denken, besluiteloosheid.
 • Gedachten over de zinloosheid van het leven, soms gedachten aan zelfdoding.
 • Ingebeelde angsten over ziekte of schuld.

Mogelijke belemmeringen

 • Niet komen opdagen bij onderwijsactiviteiten.
 • Concentratieproblemen.
 • Weinig inzet en motivatie.
 • Gebrek aan energie en vermoeidheid.
 • Slechte studieprestaties.

Mogelijke voorzieningen

 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Begeleiding via studentenpsycholoog
 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Bij toetsen: verlenging toetstijd
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding depressie