Depressie: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Probeer elke dag minimaal een half uur (het liefst in de buitenlucht) te bewegen.
 • Zorg voor een goede nachtrust.
 • Probeer voldoende omega-3 vetten te nuttigen. Denk bijvoorbeeld aan visolie supplementen.
 • Zorg voor regelmaat in je dagbesteding.
 • Probeer ervoor te zorgen dat je regelmatig betekenisvolle sociale contacten onderhoudt.
 • Wees open over je klachten, bijvoorbeeld tegenover je SLB'er of studentendecaan.
 • Indien nodig, kan je gebruik maken van (toets)voorzieningen, maak hiervoor een afspraak met de studentendecaan.
 • Bij onverminderde klachten kun je altijd contact opnemen met de studentenpsycholoog.

Tips voor docenten:

 • Geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Toon begrip en ondersteun waar het om studeren gaat.
 • Laat begeleiding van de depressie zelf over aan externe deskundigen.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Help de student structuur in de studie aan te brengen en reageer zeer positief op goede resultaten. 
 • Stimuleer de student in beweging te blijven, bijvoorbeeld door te sporten.
 • Ondersteun de student bij hulp zoeken als de klachten niet overgaan. Studenten kunnen binnen Saxion worden doorverwezen naar de studentenpsychologen.
 • Maak met de student de afspraak om periodiek (bijvoorbeeld aan de start van elk kwartiel) een extra begeleidingsgesprek te hebben. Onderwerpen; stand van zaken, wat gaat goed en is er iets waarmee de studieloopbaanbegeleider kan ondersteunen? (op het gebied van studeren, planning, prioriteiten stellen etc.)
 • Kan een studiemaatje ondersteuning bieden wat betreft signaleren van depressieve periode of op school afspreken om samen te studeren?
 • Wanneer de depressie studie-uitval of vertraging heeft veroorzaakt; bespreek een aangepast haalbaar programma met de student.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Kijk naar het hier en nu. Wat heeft de student nu nodig om de studie op te pakken.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding depressie