Dyscalculie

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Mensen met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde basisvaardigheden van het rekenen. Het gaat vaak samen met andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, gebrek aan inzicht of spellingsproblemen. Dyscalculie is onafhankelijk van intelligentie of te weinig onderwijs.

Kenmerken

 • De rekenvaardigheid wijkt significant af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing.
 • De rekenstoornis werkt ernstig in op de schoolvorderingen in het algemeen of met activiteiten in het dagelijks leven die rekenvaardigheid vragen.
 • Gebruik van simpele procedures en in een stapsgewijze aanpak worden veel fouten gemaakt.
 • Het probleem is hardnekkig.
 • Het verdwijnt niet ondanks extra hulp en aandacht.

Mogelijke belemmeringen

 • Moeite met rekenen.
 • Problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een strategie.
 • Geen associaties kunnen maken met eerder opgedane kennis.
 • Problemen met de plaats van getallen en veelvuldige omkeringen van getallen.
 • Problemen met het vasthouden van instructies.
 • Problemen om snel de essentie van een opdracht te doorzien.
 • Trager tempo.
 • Een minder goed werkend korte termijngeheugen.
 • Een minder efficiënt gestructureerd lange termijngeheugen.
 • Moeite eigen werk te controleren en te reflecteren op eigen werk.
 • Faalangst.

Mogelijke voorzieningen

 • Bij toetsen: verlenging toetstijd
 • Gebruik rekenmachine of andere (reken)hulpmiddelen
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding dyscalculie